nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2017. évi LXX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2017-09-02
2017-12-31
6
Jogszabály

2017. évi LXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

3–5. §3

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

6. §4

7. §5

8–9. §6

10–14. §7

15. §8

16. §9

17. §10

18. §11

19. §12

20. §13

21. § Az Nkt.

1.14

2.15

3.16

4.17

5–10.18

szöveg lép.

22. § Hatályát veszti az Nkt.

1.19

2.20

3–5.21

6.22

7–8.23

9.24

10. 94. §

a)25

b)26

11–12.27

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

23. §28

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

24–26. §29

27–30. §30

31. §31

32–33. §32

34–37. §33

38. § (1)34

(2)35

39. § (1)36

(2)37

(3)–(4)38

40. §39

41. § Az Nftv.

1–2.40

3–10.41

11.42

12.43

13.44

14–16.45

17.46

szöveg lép.

42. § Hatályát veszti az Nftv.

a)47

b)–f)48

g)–h)49

i)50

j)51

6. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása

43. § Nem lép hatályba az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 82. § (2) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3–5. §, a 41. § 11. pontja, a 41. § 17. pontja és a 42. § g), h) és j) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. §, a 22. § 1. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 17. §, a 27–30. §, 32. §, 33. §, 38. § (1) bekezdése, a 39. § (2) bekezdése, a 41. § 3–10. és 13. pontja, a 42. § b)–f) és i) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. §, a 21. § 2. pontja, 22. § 3–5.,7., 8., 10. b) pontja 2018. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 8–9. §, a 19. §, a 21. § 4. pontja és a 22. § 2., 6. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LXX. törvényhez52

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!