nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról
2017-06-12
infinity
1
Jogszabály

1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány megtárgyalta és tudomásul vette a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos által előterjesztett, a Liget Budapest projekt állásáról szóló jelentést.

A Kormány a jelentés alapján a következő döntéseket hozta:

1. egyetért azzal, hogy a Városligettel mint tájképi kert jellegű közparkkal összefüggő kertépítési beruházás első üteme 2017. év őszén megkezdődjön;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) beruházása több ütemben és több telephelyen valósuljon meg, melynek érdekében

a) elrendeli, hogy a Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően az újjáépített csarnok a Múzeum egyik telephelyeként működjön;

b) elrendeli, hogy a Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően az újjáépített csarnokban a kiemelkedő magyar feltalálók találmányainak megismertetésére szolgáló korszerű bemutatóterem kerüljön kialakításra, valamint megvizsgálandó egy közlekedési levél- és dokumentumtár kialakítása;

c) elrendeli, hogy a Múzeum számára egy olyan új telephelyet szükséges létrehozni, ahol a közlekedési eszközök, illetve azok történetének teljes spektrumú bemutatása lehetséges;

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával vizsgálja meg a c) pontban meghatározott új telephely lehetséges helyszíneként az egykori Északi Járműjavító területét, különös tekintettel a Diesel-csarnokra, egyúttal felhívja az érintett minisztereket az elhelyezés további lehetőségeinek vizsgálatára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. szeptember 30.

e) egyetért azzal, hogy a Múzeum új telephelye megvalósításának előkészítéséért a Múzeum főigazgatója felelős;

3. az újonnan megépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházással összefüggésben

a) egyetért azzal, hogy Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kivitelezésének megvalósításáig a Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínén működjön tovább;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Fővárosi Nagycirkusz új helyszíneként felmerülő lehetőségek felméréséről és a szükséges egyeztetések lefolytatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. szeptember 30.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a b) alpont szerinti felmérések és egyeztetések eredményei alapján – tegyen javaslatot a Kormány részére a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésének biztosítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. november 15.

4. egyetért a Magyar Zene Háza beruházás megvalósításával összefüggésben új közbeszerzési eljárás lefolytatásával;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 2. pont d) alpont és a 3. pont b) alpont esetében a nemzeti fejlesztési miniszter első helyi felelőssége mellett – gondoskodjon az 1–4. pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!