nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
2017-08-28
infinity
1
Jogszabály

1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a 2020. évben Budapesten megvalósuló Eucharisztikus Világkongresszus, valamint a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás méltó megrendezése érdekében a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont átfogó fejlesztésével;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti beruházás előkészítési feladatainak (tervpályázat, engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és jóváhagyása) finanszírozása érdekében 1527,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára az 1. melléklet szerint, azzal, hogy az előkészítés során – a költségvetési források takarékos felhasználása érdekében – biztosítani kell a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén folyó fejlesztések közötti összhang megteremtését;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján az Expo Park Kft. tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a források rendelkezésre állását követően azonnal

4. egyetért azzal, hogy a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont egységes tervezési koncepció szerinti fejlesztésének megvalósítása érdekében a tervezési feladatok ellátása egységesen kerüljön megvalósításra;

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti összeg tőkeemelésként történő kifizetése esetén gondoskodjon az előkészítési feladatokra fel nem használt résznek a fejlesztés finanszírozásába történő bevonásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatosan

6. egyetért a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont könnyebb megközelíthetősége érdekében a közösségi közlekedés kapcsolatainak fejlesztésével;

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 6. pontban foglalt célok megvalósításához szükséges, legfeljebb 4000,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy munkacsoport alakításával – a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával – vizsgálja meg a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont fejlesztésével összefüggő beruházások jövőbeli fenntartásának lehetőségét, valamint HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén megrendezésre kerülő 1. pont szerinti programokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

9. felkéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját, hogy a 8. pont szerinti munkacsoportban személyesen vagy képviselője útján vegyen részt;

10. felkéri az Esztergom-Budapest Főegyházmegye érsekét, valamint a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács elnökét, hogy a 8. pont szerinti munkacsoportban – a területet érintő téma tárgyalásával összefüggő kérdések tekintetében – személyesen vagy képviselője útján vegyen részt.

1. melléklet az 1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359928

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Hungexpo fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 527 780 000

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 527 780 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 527 780 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

-1 527 780 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 527 780 000

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!