nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2017-09-16
2018-07-27
2
Jogszabály

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekkel (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a projektekkel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a projektek megvalósításához szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a) a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn – de legfeljebb harminc napon – belül meg kell hozni,

b) a szakhatósági állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani,

c) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az 1. mellékletben meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. §1

1. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez

1.    Ivóvízminőség-javító projektek

 

A

B

1.

Projekt neve

Támogatást igénylő vagy kedvezményezett neve

2.

Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi területén

Monostorpályi Község Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint

3.

A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4.

Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat és Csér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5.

Tarany Ivóvízminőség-javító Program

Tarany Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

6.

Kisharsány-Sáripuszta településrész ivóvízhálózatának fejlesztése

Nagytótfalu Községi Önkormányzat és Kisharsány Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

7.

Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása

Nagybánhegyes Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

8.

Vízminőség-javítás Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községekben

Egyházasrádóc Község Önkormányzata, Nemesrempehollós Községi Önkormányzata, Rádóckölked Község Önkormányzata, Nagykölked Község Önkormányzata és Harasztifalu Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

9.

Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson

Hajdúbagos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

10.

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

Demecser Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata, Székely Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

11.

Bálványos Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

12.

Hantos ivóvizének arzénmentesítése

Hantos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

13.

Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és Daraboshegy települések vízminőség javítása

Tormásliget Község Önkormányzata, Iklanberény Községi Önkormányzat, Lócs Község Önkormányzata, Halogy Községi Önkormányzat és Daraboshegy Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

14.

Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje

Aba Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

15.

Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program

Pátka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

16.

Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

17.

Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízminőség-javító projektje

Szakony Község Önkormányzata, Gyalóka Község Önkormányzata, Zsira Község Önkormányzata és Répcevis Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

18.

Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje

Szegedi Fegyház és Börtön a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

19.

A Szentes városi Damjanich János Laktanya és Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

20.

Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja

Martonvásár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

21.

Kisláng település ivóvízminőség-javítása

Kisláng Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

22.

Feked ivóvízminőség-javító program

Feked Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

23.

Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

24.

Bócsa település ivóvízellátást javító program

Bócsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

25.

Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja

Gönyű Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

26.

Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.

(DKMO 1)

Mindszent Város Önkormányzata, Felgyő Községi Önkormányzat, Tömörkény Községi Önkormányzat, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

27.

Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén

Nyírlugos Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

28.

Ivóvízminőség-javítás Káloz településen

Káloz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

29.

Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása

Igar Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

30.

Váraszói Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése

Váraszó Község Önkormányzata és Erdőkövesd Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

31.

Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása

Porpác Község Önkormányzata és Bögöt Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

32.

Ivóvízjavító Program Györköny Községben

Györköny Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

33.

A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-javító Programja

Diósberény Község Önkormányzata és Szakadát Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

34.

A Baranya megyei Nagynyárád település ivóvízminőség-javító programja

Nagynyárád Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

35.

Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt

Jászszentandrás Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

36.

A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító programja

Értény Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

37.

A Baranya megyei Hidas település ivóvízminőség-javító programja

Hidas Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

38.

A Somogy megyei Buzsák település ivóvízminőség-javító programja

Buzsák Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

39.

Kislippó település ivóvízminőség-javító programja

Kislippó Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

40.

A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-javító programja

Mezőcsokonya Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

41.

A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízminőség-javító programja

Somogysárd Község Önkormányzat és Újvárfalva Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

42.

A Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség-javító programja

Koppányszántó Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

43.

Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben

Ináncs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

44.

Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

45.

Belecska ivóvízminőség-javító program

Belecska Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

46.

Vértesacsa ivóvízminőség-javító program

Vértesacsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

47.

Celldömölk ivóvízminőség-javító program

Celldömölk Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

48.

Zimány Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

49.

Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának javítása

Sárbogárd Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

50.

Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

51.

Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen

Mátyásdomb Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

52.

Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja

Csonkamindszent Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

53.

Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása

Kaszó Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

54.

Gölle-Inámpuszta község ivóvízminőség-javító programja

Gölle Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

55.

Harc község ivóvízminőség-javítása

Harc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

56.

Miszla község ivóvízminőség-javítása

Miszla Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

57.

Földes település ivóvízminőség-javító programja

Földes Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

58.

Kakasd ivóvízminőség-javító program

Kakasd Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

59.

Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programja

Ibrány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

60.

Tiszalök település ivóvízminőség-javító programja

Tiszalök Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

61.

Kengyel ivóvízminőség-javító program

Kengyel Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

62.

Tápiószőlős ivóvízminőség-javító program

Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

63.

Zsujta ivóvízminőség-javító program

Zsujta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

64.

Baranyaszentgyörgy község ivóvízminőség-javítása

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

65.

Kazsok település ivóvízminőség-javító program

Kazsok Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

66.

Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító program

Magyarkeszi Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

67.

Újireg település ivóvízminőség-javító program

Újireg Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

68.

Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton)

Pacsa Város Önkormányzata, Szentpéterúr Községi Önkormányzat, Zalaigrice Község Önkormányzata és Zalaszentmárton Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

69.

Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása

Mezőszilas Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

70.

Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program

Tengelic Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

71.

Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaszentiván Község Önkormányzata, Alibánfa Község Önkormányzata, Sárhida Község Önkormányzata, Bocfölde Község Önkormányzata és Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

72.

Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

Nagykapornak Község Önkormányzata, Bezeréd Község Önkormányzata, Misefa Község Önkormányzata, Nemesrádó Község Önkormányzata, Padár Község Önkormányzata és Orbányosfa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

73.

Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Egeraracsa)

Dióskál Község Önkormányzata és Egeraracsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

74.

Mezőkomárom–Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja

Mezőkomárom Község Önkormányzata és Szabadhídvég Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

75.

Enying város ivóvízminőség-javítása

Enying Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

76.

Mátraszele és térsége vízellátásának megoldása

Mátraszele Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

77.

Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja

Nyírmihálydi Község Önkormányzat és Nyírgelse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

78.

Kaposfő település ivóvízminőség-javító program

Kaposfő Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

79.

Kisszékely település ivóvízminőség-javító program

Kisszékely Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

80.

Nak település ivóvízminőség-javító program

Nak Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

81.

Vízvár település ivóvízminőség-javító program

Vízvár Község Önkormányzata, Bélavár Község Önkormányzata és Heresznye Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

82.

Rakamaz–Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program

Rakamaz Város Önkormányzata és Tiszanagyfalu Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

83.

Timár település Ivóvízminőség-javító Program

Timár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

84.

Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)

Répcelak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

85.

Pápoc ivóvízminőség-javító program

Pápoc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

86.

Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program (Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)

Vönöck Község Önkormányzata, Kemenesmagasi Községi Önkormányzat, Kemenesmihályfa Község Önkormányzata, Kemenessömjén Község Önkormányzata, Kemenesszentmárton Község Önkormányzata és Tokorcs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

87.

Rábahídvég és Püspökmolnári település ivóvízminőség-javító program

Rábahídvég Község Önkormányzata és Püspökmolnári Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

88.

Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.

(ÉKDU 1)

Tamási Város Önkormányzata, Pincehely Nagyközség Önkormányzata, Kölesd Községi Önkormányzat és Kistormás Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

89.

Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.

(ÉMO 1)

Gönc Város Önkormányzata, Halmaj Községi Önkormányzat, Csobád Község Önkormányzata, Kiskinizs Községi Önkormányzat, Kázsmárk Község Önkormányzata, Léh Község Önkormányzata, Rásonysápberencs Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Farmos Község Önkormányzata és Tápiószele Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

90.

Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.

(NYDDU 1)

Szentlőrinc Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzat, Hobol Község Önkormányzata, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kára Község Önkormányzata, Miklósi Község Önkormányzata, Somogyacsa Község Önkormányzata, Szorosad Község Önkormányzata, Törökkoppány Község Önkormányzata, Zics Község Önkormányzata, Andocs Község Önkormányzata, Nágocs Község Önkormányzata, Lakócsa Község Önkormányzata, Szentborbás Község Önkormányzata, Potony Község Önkormányzata, Tótújfalu Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, Ádánd Község Önkormányzata, Taszár Községi Önkormányzat és Orci Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

91.

Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.

(KKMO 1)

Csemő Község Önkormányzata, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, Nagykőrös Város Önkormányzata és Tiszafüred Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

92.

Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.

(ÉKMO 1)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és Tiszadada Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

93.

Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.

(NYDDU 3)

Gellénháza Község Önkormányzata, Nagylengyel Község Önkormányzata, Gombosszeg Község Önkormányzata, Iborfia Község Önkormányzata, Lickóvadamos Község Önkormányzata, Ormándlak Község Önkormányzata, Petrikeresztúr Község Önkormányzata, Pamuk Község Önkormányzata, Udvar Község Önkormányzata, Beleg Község Önkormányzata, Görcsönydoboka Község Önkormányzata, Székelyszabar Község Önkormányzat, Kölked Község Önkormányzata, Lánycsók Községi Önkormányzat, Erdősmárok Község Önkormányzata, Kisnyárád Község Önkormányzat, Liptód Község Önkormányzata, Maráza Község Önkormányzata, Himesháza Község Önkormányzata, Geresdlak Község Önkormányzata, Szűr Község Önkormányzat, Fazekasboda Község Önkormányzata, Bázakerettye Község Önkormányzata, Lispeszentadorján Község Önkormányzata, Kiscsehi Község Önkormányzata, Maróc Község Önkormányzata és Lasztonya Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

94.

Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás

95.

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

96.

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program

„Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás

97.

Szekszárd megyei jogú város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

98.

Makó és térsége ivóvízminőség-javítása

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

99.

Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014 (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2.    Szennyvízkezelési projektek

 

A

B

1.

Projekt neve

Támogatást igénylő vagy kedvezményezett neve

2.

A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3.

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen

Csepreg Város Önkormányzata, Horvátzsidány Község Önkormányzata, Kiszsidány Község Önkormányzata és Ólmod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

4.

Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5.

Őcsény–Decs Szennyvíztelep felújítása

Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

6.

Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése

Böhönye Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

7.

Szamosszeg–Nagydobos– Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése

Nagydobos Község Önkormányzata, Nyírparasznya Község Önkormányzata és Szamosszeg Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

8.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása az izsákfai városrészen

Celldömölk Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

9.

Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Komló Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

10.

Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen

Ceglédbercel Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

11.

Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése

Budakalász Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

12.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(ÉKDU 1)

Gyúró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzat, Tordas Község Önkormányzata, Pincehely Nagyközség Önkormányzata, Bátaszék Város Önkormányzata, Báta Község Önkormányzata és Tapolca Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

13.

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.

(KKMO 2)

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

14.

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.

(KKMO 7)

Solt Város Önkormányzata, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Heves Város Önkormányzata és Tiszabő Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

15.

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.

(ÉKMO 3)

Egyek Nagyközség Önkormányzata, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Görbeháza Község Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

16.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

(ÉKDU 4)

Bonyhád Város Önkormányzata, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Csopak Község Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata, Lovas Község Önkormányzata, Paloznak Község Önkormányzata, Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata, Béb Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata, Homokbödöge Község Önkormányzata, Nagygyimót Község Önkormányzata, Nagytevel Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata,, Berhida Város Önkormányzata, Iváncsa Községi Önkormányzat, Besnyő Község Önkormányzat, Beloiannisz Község Önkormányzata és Devecser Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

17.

Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

18.

Battonya város szennyvízelvezetésének és -tisztításának bővítése, korszerűsítése

Battonya Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

19.

Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

20.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

21.

Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Községi Önkormányzat, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

22.

Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, Szeleste Község Önkormányzata és Zsédeny Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

23.

Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

24.

Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

25.

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

Madaras Község Önkormányzata és Katymár Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

26.

Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

27.

Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

28.

Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

29.

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

30.

Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

31.

Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése

Gyöngyös Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

32.

Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése

Bélapátfalva Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

33.

Dad központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dad Község Önkormányzata és Kömlőd Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

34.

Kaszaper község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Kaszaper Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

35.

Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Kenézlő Községi Önkormányzat, Györgytarló Községi Önkormányzat, Viss Község Önkormányzata és Zalkod Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

36.

Kocs község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Kocs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

37.

Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Mónosbél Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

38.

Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Nemesszalók Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

39.

Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Öskü Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

40.

Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Rábacsécsény Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

41.

Sárisáp község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Sárisáp Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

42.

Szomód község szennyvíztisztító telepének fejlesztése, korszerűsítése

Szomód Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

43.

Tardos község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tardos Község Önkormányzata és Vértestolna Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

44.

Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tarján Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

45.

Tengelic község szennyvízelvezetése

Tengelic Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

46.

Vasvár központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése és szennyvízhálózatának bővítése

Alsóújlak Község Önkormányzata és Vasvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

47.

Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

48.

Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

49.

Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

50.

Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Királyszentistván Község Önkormányzata és Litér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

51.

Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése

Várpalota Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

52.

Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Bóly Város Önkormányzata, Belvárdgyula Község Önkormányzata, Borjád Község Önkormányzata, Máriakéménd Község Önkormányzata, Monyoród Község Önkormányzata, Pócsa Község Önkormányzata, Szederkény Község Önkormányzata és Versend Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

53.

Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

54.

Gellénháza község szennyvíztisztításának fejlesztése

Gellénháza Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

55.

Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

Beremend Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

56.

Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

57.

Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Somogyszob Községi Önkormányzat és Bolhás Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

58.

Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

59.

A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Zámoly Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

60.

Ócsa–Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése

Ócsa Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

61.

Gyömrő szennyvízelvezetése

Gyömrő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

62.

Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Mezőtárkány Község Önkormányzata, Egerfarmos Községi Önkormányzata, Egerlövő Község Önkormányzata és Mezőszemere Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

63.

Bükkábrány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Bükkábrány Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, Vatta Község Önkormányzata, Borsodgeszt Község Önkormányzata és Csincse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

64.

Gelej község szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Gelej Községi Önkormányzat, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata és Szentistván Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

65.

Hejőkeresztúr központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata és Muhi Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

66.

Hejőbába központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Nemesbikk Községi Önkormányzat, Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Oszlár Község Önkormányzata és Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

67.

Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Boconád Község Önkormányzata, Nagyfüged Községi Önkormányzat és Tarnaméra Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

68.

Detk központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Detk Községi Önkormányzat és Ludas Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

69.

Nagyút község szennyvízcsatornázása

Nagyút Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

70.

Döbrököz község szennyvízelvezetésének fejlesztése

Döbrököz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

71.

Dombegyház központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának megvalósítása

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

72.

Nemeskér község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Nemeskér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

73.

Egyházashetye központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Egyházashetye Község Önkormányzata, Boba Község Önkormányzata és Nemeskocs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

74.

Monostorpályi szennyvízelvezetés-fejlesztése II. ütem

Monostorpályi Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

75.

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.

(DKMO 3)

Mezőhegyes Városi Önkormányzat és Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

76.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.

(ÉKDU 3)

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata, Tát Város Önkormányzat és Tokod Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

77.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(ÉMO 1)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Csömör Nagyközség Önkormányzata, Pétervására Város Önkormányzata, Erdőkövesd Község Önkormányzata, Váraszó Község Önkormányzata, Istenmezeje Község Önkormányzata, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata, Tarnalelesz Község Önkormányzata, Szentdomonkos Község Önkormányzata, Bodony Községi Önkormányzat, Mátraballa Községi Önkormányzat, Mátraderecske Községi Önkormányzat, Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

78.

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

(KKMO 4)

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata és Tiszabura Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

79.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.

(ÉKDU 2)

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás Város Önkormányzat, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

80.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.

(ÉMO 6)

Prügy Községi Önkormányzat és Taktakenéz Községi Önkormányzat, Edelény Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Becske Község Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és Szécsénke Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

81.

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5.

(KKMO 5)

Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község Önkormányzata, Orgovány Nagyközség Önkormányzata, Kenderes Városi Önkormányzat, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Pusztamonostor Község Önkormányzata és Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

82.

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(KKMO 1)

Jászkarajenő Község Önkormányzata és Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

83.

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

(ÉKMO 4)

Tiszadada Község Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Konyár Község Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

84.

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(ÉKMO 1)

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, Fülpösdaróc Község Önkormányzata, Géberjén Község Önkormányzata, Győrtelek Község Önkormányzata, Hajdúhadház Város Önkormányzata, Téglás Város Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúdorog Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Kemecse Város Önkormányzat, Tiszarád Község Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

85.

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.

(DKMO 2)

Csongrád Városi Önkormányzat, Okány Község Önkormányzata és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

86.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5.

(ÉMO 5)

Borsodnádasd Város Önkormányzata, Arló Nagyközség Önkormányzata, Füzesabony Város Önkormányzata és Sárospatak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

87.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.

(ÉKDU 6)

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, Csákvár Város Önkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzata, Szár Községi Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

88.

Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.

(NYDDU 6)

Ivánc Község Önkormányzata, Csákánydoroszló Község Önkormányzata, Nádasd Községi Önkormányzat, Katafa Községi Önkormányzat, Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata, Megyehíd Község Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Barcs Város Önkormányzata, Villány Város Önkormányzata, Bük Város Önkormányzata, Vasszilvágy Község Önkormányzata, Acsád Község Önkormányzata, Meszlen Község Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

89.

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.

(ÉKMO 2)

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, Jánd Község Önkormányzata, Vásárosnamény Város Önkormányzata, Aranyosapáti Község Önkormányzata, Mándok Város Önkormányzata, Cigánd Város Önkormányzata, Tiszakarád Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

90.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.
(ÉMO 7)

Kartal Nagyközség Önkormányzata, Verseg Község Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata, Heréd Községi Önkormányzat, Nagykökényes Községi Önkormányzat, Bátonyterenye Város Önkormányzata, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Telki Község Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Jobbágyi Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Szarvasgede Község Önkormányzata, Ecseg Község Önkormányzata és Csécse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

91.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5.

(ÉKDU 5)

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Répcelak Város Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata, Bajót Község Önkormányzata, Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

92.

Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

(NYDDU 4)

Duka Község Önkormányzata, Jánosháza Város Önkormányzata, Karakó Község Önkormányzata, Kemenespálfa Község Önkormányzata, Kissomlyó Község Önkormányzata, Nemeskeresztúr Község Önkormányzata, Egyházashollós Község Önkormányzata, Magyarszecsőd Község Önkormányzata, Molnaszecsőd Község Önkormányzata, Körmend Város Önkormányzata, Lenti Város Önkormányzata, Rédics Község Önkormányzata, Belsősárd Község Önkormányzata, Külsősárd Község Önkormányzata, Resznek Község Önkormányzata, Pórszombat Község Önkormányzata, Szilvágy Község Önkormányzata és Zalalövő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

93.

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

(DKMO 4)

Csanádapáca Község Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata és Kevermes Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

94.

A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

95.

Bucsa község szennyvízcsatornázása

Bucsa Község Önkormányzata

96.

Budapest komplex integrált szennyvíz-elvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata

97.

A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

98.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

99.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városában

Ózd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19)
Korm. rendelet szerint

100.

Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása

Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata)

101.

Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése

Tuzsér–Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

102.

Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3.    Hulladékgazdálkodási projektek

 

A

B

1.

Projekt neve

Támogatást igénylő vagy kedvezményezett neve

2.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

3.

Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt

Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

4.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna–Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a projektben részt vevő önkormányzatok által alkotott konzorcium vezetője a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

6.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Karcag Városi Önkormányzat és a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

7.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

8.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

9.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

10.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

11.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

12.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

13.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

14.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

15.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

16.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

17.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

18.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

19.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

20.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

21.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

22.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

23.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

24.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

25.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

26.

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

27.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

28.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Mezőkövesd Város Önkormányzata és Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás konzorciuma
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

29.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

30.

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése

Budapest Főváros Önkormányzata

31.

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

2. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízjogi engedélyezési, védőidom-, védőterület- és védősáv-kijelölési, valamint vízi szolgalom alapítására irányuló vízügyi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!