nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről
2017-09-22
infinity
1
Jogszabály

1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről

A Kormány

1. az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervet (a továbbiakban: akcióterv);

2. felhívja az érintett minisztereket az akciótervben meghatározott feladatok végrehajtására;

Felelős: az érintett miniszterek

Határidő: az akciótervben megjelölt határidők

3. szakterületüket érintően felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az akcióterv végrehajtásában való közreműködésre.

1. melléklet az 1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozathoz

Az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtása, az elkészült akcióterv

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Intézkedés
sorszáma

A Moneyval jelentésben
meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés

Felelős

Határidő

Megjegyzés

1.

I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

2.

A) A cégtörvény módosításával kapcsolatos feladatok

3.

I/A/1.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó előterjesztés készítése annak érdekében, hogy a cégbíróságnál a gazdasági társaságok tulajdonosi körében bekövetkezett változások adatai naprakészen álljanak rendelkezésre.

igazságügyi miniszter
(a továbbiakban: IM)

2017. december 31.

 

4.

II. EGYÉB, NEM JOGALKOTÁSI INTÉZKEDÉST VAGY ESZKÖZT IGÉNYLŐ FELADATOK

5.

A) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a szolgáltatók részére

6.

II/A/1.

A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás rendelkezésre bocsátása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről.

A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatók saját (belső) kockázatértékelésükben a nemzeti kockázatelemzés eredményeit felhasználják az üzleti tevékenységük méretére és természetére, az ügyfeleik és termékeik szintjére tekintettel.

nemzetgazdasági miniszter
(a továbbiakban: NGM)

kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
(a továbbiakban: BFKH); Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) [Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
(a továbbiakban: KI PEI)];

Szerencsejáték Felügyelet

azonnali

tájékoztatás

2017. október 1.

eredmények rendelkezésre bocsátása

A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

7.

II/A/2.

Az MNB részéről szektorspecifikus kockázatértékelés elkészítése a szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatainak (és az egyes pénzügyi szolgáltatók) értékelése érdekében (különös tekintettel a bankokra, biztosítókra, befektetési szolgáltatókra, pénzátutalást végző szolgáltatókra).

 

2017. december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

8.

II/A/3.

A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: új Pmt.) által adott felhatalmazásnak megfelelően.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet, NGM

azonnali

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

9.

II/A/4.

A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: új Kit.) által adott felhatalmazásnak megfelelően.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet, NGM

azonnali

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

10.

II/A/5.

A felügyeletet ellátó szervek honlapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT határozatokról tájékoztatást közzététele és folyamatos aktualizálása.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

azonnali

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

11.

II/A/6.

A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely esettanulmányokat, intézkedéseket is tartalmaz a komplex tulajdonosi struktúrák lehetséges ellenőrzésére (verifikálására) vonatkozóan.

BFKH, NAV (KI PEI)

az NGM bevonásával

2017. november 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

12.

II/A/7.

A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása, amelyben meghatározásra kerülnek a vezetői döntés és jóváhagyás esetei az ügyfélkapcsolat-létesítés során.

 

azonnali

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

13.

B) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a hatóságok részére

14.

II/B/1.

A titkos információgyűjtést végző hatóságok, nemzetbiztonsági szolgálatok, nyomozóhatóságok, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és az ügyészség számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely biztosítja a megfelelő visszacsatolást a NAV KI PEI felé az általa a célhatóságok felé továbbított információk felhasználásáról.

A fentiek statisztikával biztosított nyomonkövetése.

Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) (Rendőrség, TEK), NAV [KI PEI és Bűnügyi Főigazgatóság
(a továbbiakban: BF)], Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetbiztonsági szolgálatok

2017. november 1. tájékoztató/

iránymutatás kidolgozása

2018. szeptember 30.

statisztikai nyomonkövetés

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

15.

II/B/2.

A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló iránymutatások kialakítása és rendelkezésre bocsátása arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához (a III.F ponthoz kapcsolódóan)

– nyomozati, nyomozás felügyeleti és vádemelési módszertanok kialakítása az ügyészek számára;

– nyomozóhatóságok számára módszertan/módszertani segédlet biztosítása a Legfőbb Ügyészség (a továbbiakban: LÜ) jóváhagyását követően, amely a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes rendőrségi jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célozza.

BM (Rendőrség), NAV (BF)

2018. szeptember 30.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

16.

II/B/3.

Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára módszertan/módszertani segédlet biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött.

BM (Rendőrség), NAV (BF)

2017. december 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

17.

II/B/4.

A nemzeti kockázatértékelés elkészültét követően a nyomozóhatósági és ügyészségi módszertanok, stratégiák módosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék.

BM (Rendőrség), NAV (BF)

2017. december 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

18.

II/B/5.

Szükséges a vámhatóság számára tipológiák rendelkezésére bocsátása a TEK és a NAV KI PEI által, amely alapján az intézkedést végző rendőr vagy pénzügyőr a pénzfutárokat (cash courriers) be tudja azonosítani.

NAV (KI PEI), BM (TEK)

2017. december 1.

 

19.

C) A (kockázatalapú) felügyeleti eljárás kialakításával kapcsolatos feladatok

20.

II/C/1.

A felügyeletet ellátó szervek részéről olyan kockázatalapú felügyeleti eljárások, módszertan meghatározása vagy a meglévő eljárásaik módosítása, amelyek összhangban vannak a nemzeti kockázatelemzés eredményeivel, valamint az egyes szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatokkal.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

2017. november 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

21.

II/C/2.

Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend kialakítása, amely figyelembe veszi a cégalapítással és cégirányítással kapcsolatos magas kockázatokat.

 

2017. november 1.

A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

22.

II/C/3.

Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend, módszertan kialakítása, amely figyelembe veszi az offshore társaságok, valamint a hazai gazdasági társaságok (stróman/fantom cégek) és a pénzügyi intézmények között kötött üzleti kapcsolattal történő visszaélésekkel kapcsolatos kockázatokat.

Célzott felügyeleti eljárások e kockázatokra vonatkozóan. (helyszíni, nem-helyszíni és ad hoc ellenőrzések).

 

2017. november 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

23.

D) Engedélyezési eljárással és az ún. „fit and proper” megfelelőséggel kapcsolatos feladatok

24.

II/D/1.

Az MNB-nek szükséges módosítania azokat az intézkedéseket, amelyek a vagyon származásának feltárásával és az engedélyezési eljárás során a jogi és a tényleges tulajdonosi struktúrával kapcsolatos információk ellenőrzésére vonatkoznak (a jogszabályi kötelezettségből adódóan).

 

2017. szeptember 30.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

25.

II/D/2.

Az MNB-nek a jogszabályi kötelezettségből adódóan módosítania kell a pénzváltóként működő ügynökök tekintetében a tényleges tulajdonosokat érintő speciális „megfelelőségi” ellenőrzési eljárását.

 

2017. szeptember 30.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

26.

E) Egyéb nem jogalkotási intézkedést vagy eszközt igénylő feladatok

27.

II/E/1.

Az MNB-nek meg kell erősítenie az együttműködést azon országok felügyeleti szerveivel, amely országokban az „EU-útlevél” alapján a Magyarországon pénzátutalási (pénzküldési) szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatókat bejegyezték (letelepedtek) az ezen szektorral és szolgáltatókkal összefüggő kockázatok hatékony kezelése érdekében.

 

2017. szeptember 30.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

28.

II/E/2.

Szükséges a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (a továbbiakban: NNI VVH) kapacitásának megnövelése, azzal a céllal, hogy országos szinten el tudja látni a párhuzamos pénzügyi nyomozásokat (a szervezett bűnözéssel kapcsolatos, komplex vagyont generáló bűncselekményekkel összefüggésben), a lefoglalásra és zár alá vételre irányuló tevékenységet, valamint a vagyonelkobzással összefüggő rendelkezések hatékony végrehajtását.

BM

azonnali

 

29.

II/E/3.

Operatív bizottság felállítására van szükség azzal a céllal, hogy a nyomozások mellett vagy azok keretében végzett párhuzamos pénzügyi nyomozások szisztematikusan szervezettek legyenek, különösen a súlyos és komplex vagyongeneráló bűncselekmények esetén.

BM (Rendőrség), NAV (BF)

azonnali

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

30.

II/E/4.

Szükséges a bűnjel és bűnügyi vagyon kezelését végző központi hivatal felállítása.

NAV

2018. december 31.

 

31.

II/E/5.

Közös nyomozócsoportok szervezése a vagyonfelderítés hatékonyabbá tétele kapcsán, a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások részeként.

BM, NAV (BF)

2017. november 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

32.

II/E/6.

Tárcaközi Bizottság felállítása:

– a nemzeti kockázatértékelés folyamatos felülvizsgálata,

– a nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia folyamatos felülvizsgálatának és egy ahhoz kapcsolódó, valamennyi érintett hatóságra vonatkozó akcióterv végrehajtásának koordinációja,

– az akciótervben meghatározott koordinált feladatok minden érintett hatóság általi végrehajtásának biztosítása

céljából.

NGM

2017. december 31.

 

33.

III. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK

34.

A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat)

35.

III/A/1.

Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a gyakorlatban a jogsegélyek indokolatlan késedelem nélkül kerüljenek végrehajtásra.

IM

2017. november 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

36.

B) A cégnyilvántartásra vonatkozó eljárásra irányuló feladatok (felülvizsgálat)

37.

III/B/1.

A cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy a cégbíróságnak nagyobb hatáskörrel és megfelelőbb ellenőrzési mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja ellenőrizni a nyilvántartott információk hitelességét, valódiságát (jogi tulajdonlás).

IM

2017. november 1.

A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

38.

III/B/2.

Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó felülvizsgálat az országjelentés technikai megfelelőségi mellékletében azonosított hiányosságok kezelése vonatkozásában (elsősorban az ügyvezetők listáját a cégbíróság rendelkezésére kell bocsátani).

IM

2017. november 1.

A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

39.

III/B/3.

Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény felülvizsgálata a gazdasági társaságok tulajdonosi körben bekövetkezett változásaira vonatkozó, a cégbíróság felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének nem teljesítése esetén alkalmazandó, esetlegesen további visszatartó erejű szankciók meghatározása céljából.

IM

2017. november 1.

 

40.

C) A NAV KI PEI [financial intelligence unit (a továbbiakban: FIU)] tevékenységére irányuló feladatok (felülvizsgálat)

41.

III/C/1.

Az elemző-értékelő tevékenység és információtovábbítás áttekintése és felülvizsgálata a nemzeti kockázatértékelés által meghatározott kockázatok mentén (lehetséges stróman személyeket érintő bejelentések priorizálása stb.). Informatikai rendszer fejlesztése a kockázatalapú megközelítés hatékonyságának növelése érdekében.

NAV (KI PEI), NGM

2017. november 1.

 

42.

D) A nyomozóhatósági és vádemelési tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat)

43.

III/D/1.

Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata a NAV KI PEI (FIU) által továbbított információk felhasználása vonatkozásában: a nyomozóhatóságnak és az ügyészségnek is ellenőriznie kell a NAV KI PEI elemző-értékelő tevékenysége eredményeképpen megküldött olyan információkat, amelyekben lehetséges stróman személyek kerülnek beazonosításra (szükséges-e nyomozóhatósági és vádemelési eljárások kezdeményezése/indítása).

BM (Rendőrség), NAV

2017. december 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

44.

III/D/2.

A nyomozóhatóságoknak felül kell vizsgálniuk, hogy miként tudnák hatékonyabban felhasználni az FIU elemző-értékelő tevékenységének eredményét.

BM (Rendőrség), NAV

2018. június 30.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

45.

III/D/3.

Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata. A szervezett bűnözés által pénzmosási tevékenységre felhasznált strómanok felderítésében a nyomozóhatóságnak proaktív módon kell fellépnie.

BM (Rendőrség), NAV

2018. június 30.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

46.

III/D/4.

Szükséges annak felülvizsgálata – különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével –, hogy milyen módon lehet biztosítani és elősegíteni a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását.

BM (Rendőrség), NAV

2018. június 30.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

47.

III/D/5.

Szükséges annak vizsgálata, hogy előnyt jelenthet-e egy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre specializált külön szervezeti egység létrehozása, amely elősegíti, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó vagyon-visszaszerzési eljárásokkal megegyező párhuzamos pénzügyi nyomozási eljárások lefolytatását a terrorizmus finanszírozása miatt indított ügyekben is.

E felülvizsgálat eredményeképpen szükségessé válik a TEK-en belül egy önálló, terrorfinanszírozásra szakosodott és erre vonatkozó képzettséggel rendelkező egység létrehozása, amely koordinálná és összefogná a TEK terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos feladatait.

BM (TEK Rendőrség)

azonnali

felülvizsgálat elvégzése és új egység létrehozása

TEK

2017. szeptember 30. felülvizsgálat elvégzése

Rendőrség

 

48.

III/D/6.

Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a terrorizmus- finanszírozás elleni küzdelemben érintett felderítő és nyomozó szervek részvételével felállított multidiszciplináris alapon működő „nyomozócsoport” előnyt jelenthet-e, képes lenne-e megjeleníteni a TEK, az FIU és az NNI VVH adattárainak, jogosítványainak és kapacitásainak együttes jelenlétét ezeknek az ügyeknek a lefolytatásában.

BM (Rendőrség, TEK, NNI VVH), NAV

2018. június 30.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

49.

E) A felügyeleti tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat)

50.

III/E/1.

Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amely eszközökkel/módszerrel lehetséges (a szolgáltatónál) beazonosított ügyfél-átvilágítási hiányosságok kapcsán és az igazgató meghatalmazottként (nominee director) megjelenő stróman személyeket ellenőrizni és nyomon követni.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

2017. november 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

51.

III/E/2.

Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amelyek elősegítik azon helyzetek kiemelt ellenőrzési szempontként történő vizsgálatát, melyek megalapozhatják/megalapozhatták volna a bejelentést.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

2017. november 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

52.

F) A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata és e gyakorlatban szemléletváltás végrehajtása (felülvizsgálat)

53.

III/F/1.

Egy felülvizsgálat elvégzése és egy szakértői bizottság felállítása – kompetens gyakorló bírák, esetlegesen a büntető kollégiumvezetők, valamint ügyészek bevonásával – azzal a céllal, hogy az érintettek közösen megvizsgálják a Moneyval ajánlásnak megfelelően a 2015-2016-2017-ben benyújtott vádiratokat és meghozott ítéleteket, valamint a tipikusnak tekinthető elkövetési magatartásokon alapuló jogeseteket és a joggyakorlatot orientáló iránymutatásokat alakítsanak ki arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához.

 

azonnali

a szakértői bizottság felállítása, a felülvizsgálat ütemtervének kidolgozása

2017. november 15.

a felülvizsgálat elvégzése

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

54.

III/F/2.

A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata (szemléletváltás végrehajtása) a pénzmosásban induló nyomozások és vádemelések számának növelése érdekében, amelyet a megfelelő ügyekkel, esetekkel és statisztikákkal szükséges alátámasztani.

NAV, BM

azonnali
a felülvizsgálat megkezdése

2017. november 15.

a felülvizsgálat elvégzése

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

55.

G) A nonprofit szektort feladatok (felülvizsgálat)

56.

III/G/1.

Szükséges annak vizsgálata, hogy milyen módon biztosítható legmegfelelőbben a nonprofit szervezetek megfelelő szintű átláthatósága, és mely mechanizmus, vagy hatóság tudja legmegfelelőbben ellátni a nonprofit szervezetek által kezelt vagyon feletti folyamatos ellenőrzést.

emberi erőforrások minisztere, IM, BM

2017. november 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

57.

H) Egyéb átfogó feladatok (felülvizsgálat)

58.

III/H/1.

Szükséges az értékhatárhoz kötött és/vagy az objektív bejelentési kötelezettség esetleges hatásainak felülvizsgálata.

IM, NGM

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

2018. február 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

59.

IV. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÁNYLŐ, AZT KÖVETŐEN JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

60.

A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

61.

IV/A/1.

Az 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikációja.

IM

2018. december 31.

 

62.

IV/A/2.

A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában:

– a hatályos törvényi rendelkezések felülvizsgálata;

– a kérelmek minőségének és időtartamának nyomon követését lehetővé tevő rendszer bevezetésének vizsgálata;

– ezt követően rendelkezések bevezetése olyan ügykezelői rendszerek kialakítására és alkalmazására, amelyekből részletes adatok nyerhetőek a kért és kezdeményezett jogsegélykérelmekről.

IM

2017. szeptember 30.

felülvizsgálat

2018. december 31.

jogszabály és nyilvántartási rendszer

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

63.

B) A nem pénzügyi szektort érintő jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

64.

IV/B/1.

Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/regisztrációs eljárás során a nemesfém-kereskedők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests).

NGM, BFKH

2017. december 31.

 

65.

IV/B/2.

Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/regisztrációs eljárás során az ingatlanközvetítők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests).

NGM, NAV (KI PEI)

2017. december 31.

 

66.

IV/B/3.

Szükséges felülvizsgálni az árukereskedők esetében a szolgáltatók kötelező regisztrációjára vonatkozó kötelezettséget. A vizsgálat alapján szükséges a megfelelő jogszabályok előkészítése.

NGM, BFKH

2017. december 31.

 

67.

IV/B/4.

Szükséges felülvizsgálni a NAV KI PEI által felügyelt szolgáltatók esetleges kötelező regisztrációjának szükségesességét (tevékenységi kör a TEÁOR alapján vagy tényleges tevékenység). A vizsgálat alapján szükséges megfelelő jogszabályok előkészítése.

IM, NGM, NAV KI PEI

2017. december 31.

 

68.

C) A tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásának létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

69.

IV/C/1.

Szükséges annak vizsgálata, hogy egy kombinált eljárás/mechanizmus kialakítása vagy egy teljesen új központi rendszer kiépítése tudná leginkább biztosítani, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy kellő időben hozzáférjenek a pontos és naprakész alapvető cégadatokhoz és a tényleges tulajdonosi információkhoz.

NGM, NAV, IM

2017. november 1.

a koncepció elkészítése

2019. január 1.

az adatbázis felállítása

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

70.

D) A központi bankszámla-nyilvántartás létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

71.

IV/D/1.

Szükséges annak vizsgálata, hogy hol és milyen feltételekkel biztosítható egy központi bankszámla-nyilvántartás létrehozása. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a megfelelő jogszabályi hátteret.

NGM a jogszabályi héttér előkészítéséért

MNB a központi nyilvántartás létrehozásáért

2019. január 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

72.

E) A bűnügyi statisztikagyűjtésre irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

73.

IV/E/1.

A bűnügyi statisztikai rendszer teljes körű felülvizsgálata
– a BM vezetésével, az érintettek (LÜ, OBH) bevonásával – és a szükséges jogszabály-módosítások beazonosítása,
e módosítások elvégzésének ütemezése.

E felülvizsgálat és jogalkotás célja az adatok egységes,
a feljelentéstől (esetlegesen FIU bejelentéstől) a jogerős döntésig (vagy akár büntetés-végrehajtás végéig) tartó integrálása, egységesítése, az adatgyűjtés belső és nemzetközi elvárásokhoz igazodó kompatibilitásának megteremtése, beleértve a kényszerintézkedésekkel és alkalmazott szankciókkal, valamint a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos adatokat is.

BM, NAV (KI PEI)

2017. szeptember 30.

bizottság felállítása, a felülvizsgálat ütemtervének kidolgozása

2018. december 31.

jogszabály és statisztikai rendszer kialakítása

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

74.

F) Az ENSZ BT határozatok végrehajtásából eredő feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás)

75.

IV/F/1.

A terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció-finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciókat elrendelő ENSZ BT határozatok egységes és átfogó végrehajtása kapcsán formális nemzeti listázási eljárás kialakítása, a jogi keretek biztosítása.

IM, az NGM bevonásával és a KKM közreműködésével

2017. november 1.

 

76.

G) Egyéb bűnügyi rendelkezésre irányuló feladat

77.

IV/G/1.

Szükséges az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvéhez való csatlakozás lehetőségeinek felülvizsgálata.

BM

2017. november 1.

 

78.

V. OKTATÁST, KÉPZÉST, KONZULTÁCIÓT IGÉNYLŐ FELADATOK

79.

V/1.

A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció, tájékoztató anyagok biztosítása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről.

A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a pénzügyi és nem-pénzügyi szolgáltatók – különösen ügyvédek, közjegyzők – körében a jogi személyekkel és jogi jellegű társulásokkal (trust-ok) történő visszaélések, a strómanokkal és a fiktív cégekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében
(a NAV KI PEI, a nyomozóhatóságok és az LÜ bevonásával).

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

2017. szeptember 30.

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

80.

V/2.

A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Pmt. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan.

A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a tényleges tulajdonos azonosítására annak érdekében, hogy a pénzügyi és a nem-pénzügyi szolgáltatók – különösen ügyvédek, közjegyzők – megfelelő eljárásokat alkalmazzanak a jogi személyek és jogi jellegű társulások (trust-ok) tényleges tulajdonosának azonosítására és ellenőrzésére, továbbá végezzenek teljes körű ügyfél-átvilágítást a strómanokkal és a fiktív cégekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében.

A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a bizalmi vagyonkezelők kapcsán kialakított új szabályozásból eredő kötelezettségekre.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

81.

V/3.

A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Kit. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

82.

V/4.

A NAV KI PEI illetékes kollégái részére belső képzések biztosítása, amelyek elősegítik, hogy az FIU elemző-értékelő tevékenysége és az információ-továbbítása fokozottabban hozzájáruljon a harmadik személy által elkövetett professzionális pénzmosás, valamint a nagyszabású és komplex önálló (stand-alone) pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárások számának emelkedéséhez.

NAV (KI PEI)

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

 

83.

V/5.

Multidiszciplináris szakértői egyeztetések, konzultációk szervezése szükséges – különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével –, amely elősegíti a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását.

BM (Rendőrség), NAV

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

84.

V/6.

A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló képzések biztosítása a kialakított joggyakorlatra vonatkozóan az ügyészek és bíróságok számára arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához.

 

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

85.

V/7.

A nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása az LÜ bevonásával, amely a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célozza.

BM, NAV

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

86.

V/8.

Az ügyészek, bíróságok és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és a pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött.

BM, NAV

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

87.

V/9.

Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék.

BM (Rendőrség), NAV

2017. szeptember 30.

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

88.

V/10.

A nyomozóhatóságok részére képzés a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozásokban a vagyonfelderítések jelentősége és végrehajtása kapcsán.

BM (Rendőrség), NAV

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

89.

V/11.

Operatív munkacsoport felállítása és tapasztalatcsere a vagyonfelderítés (mint a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások része) hatékonyabbá tétele érdekében.

BM (Rendőrség), NAV

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

90.

V/12.

Képzés, konzultáció a vámhatóság részére a módosított jogszabályból (2007. évi XLVIII. törvény) eredő kötelezettségek végrehajtásáról, elsősorban a vagyonbiztosítás jogkörével kapcsolatosan a nem bejelentett vagy gyanús vagyonelemek esetében.

NAV, NGM

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

 

91.

V/14.

Képzés, konzultáció a szolgáltatók vagy érdekképviseleti szerveik, továbbá a TEK és a Cégbíróság illetékes kollégái, valamint a kapcsolódó eljárásokban érintett bírák részére a terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció-finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciók végrehajtása érdekében.

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet,

BM

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

92.

V/15.

A nem pénzügyi szektorban a szolgáltatók számára fokozottabb figyelem a tájékoztatásra, iránymutatásra az ügyfél-átvilágítási intézkedések és a bejelentési kötelezettség hatékonyabb alkalmazása érdekében

BFKH, NAV (KI PEI),

Szerencsejáték Felügyelet

azonnali

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!