nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2017. (IX. 29.) IM rendelet
a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról
2018-01-07
2018-07-01
2
Jogszabály

12/2017. (IX. 29.) IM rendelet

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról1

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet szerinti regisztrációs díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) a területi ügyvédi kamarába (a továbbiakban: területi kamara) kamarai jogtanácsosként felvételét kérő,

b) a területi kamarától jogi előadóként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételét kérő

természetes személynek a kérelme elbírálásáért.

(2) A díj megfizetését a kérelmező munkáltatója átvállalhatja.

2. A regisztrációs díj mértéke

2. § (1) A díj összege

a) kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti kérelem esetén 80 000 Ft,

b) jogi előadói nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén 40 000 Ft.

(2)2

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj magában foglal valamennyi eljárási költséget az eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott költségek kivételével, valamint tartalmazza a nyilvántartásba felvettek részére az arcképes igazolvány kiadásának díját is.

3.3

3–5. §

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!