nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2017. (X. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról
2017-10-06
2017-10-06
0
Jogszabály

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról1

1. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 1. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság megyei tagozódását jelenlegi területükkel, a megyék nevét és székhelyét a következők szerint határozza meg:]

„5. Csongrád-Csanád megye,

székhelye: Szeged;”

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával kapcsolatban állapítsa meg a további jogalkotási feladatokat, és azok költségvetési forrásainak biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

3. Ez a határozat – a 4. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. Az 1. pont 2020. június 4-én lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Ikotity István s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Dr. Tiba István s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!