nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat
a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról
2017-10-18
infinity
1
Jogszabály

1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott Nemzeti Turizmusfejlesztései Stratégia 2030 című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség közreműködésével és a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával – alakítson Monitoring Bizottságot a Stratégia megvalósulásának nyomon követése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. július 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség, valamint a Monitoring Bizottság közreműködésével – készítsen évente jelentést a Stratégia megvalósulásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: első alkalommal 2018. december 31., azt követően minden év december 31.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ügynökség útján vizsgálja felül a Stratégiát.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!