nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
28/2017. (XI. 6.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
2018-01-02
2019-01-01
3
Jogszabály

28/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról1

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 7. §-ban foglaltak kivételével – természetbeni ellátást kell kiadni

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya,

d) a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt hivatásos állomány,

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz vezényelt, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt, valamint a rendészeti szakgimnáziumokhoz vezényelt, tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány

részére.

2. § (1) Az 1. § alapján – a 7. §-ban foglalt kivételek figyelembevételével – természetbeni ellátásban részesülő tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozók természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) a férfi állomány esetében

aa)    17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve:    1 db,

ab)    17M társasági pantalló férfi, sötétkék:    1 db,

ac)    17M társasági nadrágszíj, fekete:    1 db,

ad)    17M társasági nyakkendő:    1 db,

ae)    12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér:    1 db,

af)    12M e. r. szolgálati ing, rövid ujjú, fehér:    1 db,

ag)    17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve:    1 db,

ah)    Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben:    1 pár,

ai)    Névkitűző, fém:    1 db,

b) a női állomány esetében

ba)    17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve:    1 db,

bb)    17M társasági pantalló női, sötétkék:    1 db,

bc)    17M társasági szoknya, sötétkék:    1 db,

bd)    17M társasági nadrágszíj, fekete:    1 db,

be)    17M társasági nyakkendő:    1 db,

bf)    12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér:    1 db,

bg)    12M e. r. szolgálati blúz, rövid ujjú, fehér:    1 db,

bh)    17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve:    1 db,

bi)    Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben:    1 pár,

bj)    Névkitűző, fém:    1 db.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényjogosult részére, ha az egységes társasági ruházat egyes cikkeinek megfelelő, korábban rendszeresített változattal már rendelkezik, és annak külső esztétikai megjelenése, minősége, mérete megfelelő, azokat természetbeni ellátásként nem kell kiadni, kivéve a 17M társasági nyakkendő megnevezésű terméket, amelyet minden esetben biztosítani kell.

(3) A társasági ruházat már meglévő cikkeit és azok megfelelőségét legkésőbb a 2017. második féléves ruházati szemle alkalmával kell vizsgálni, amely során az állományilletékes parancsnok meghatározza, hogy a hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdésben szereplő termékek közül mely termékeket kell természetben kiadni. Ha a ruházati szemle e rendelet hatálybalépését megelőzően megtartásra került, a társasági ruházat megfelelőségét legkésőbb 2017. november 24-ig egy kiegészítő vizsgálat alkalmával kell ellenőrizni.

(4) A ruházati szemle vagy a kiegészítő vizsgálat megtartását megelőzően a hivatásos állomány tagját legalább szóban tájékoztatni kell arról, hogy az (1) bekezdésben megjelölt termékek közül a részére már kiadott termékeket be kell mutatni a ruházati szemle, kiegészítő vizsgálat során.

(5) A ruházati szemle, kiegészítő vizsgálat eredményeként a természetben kiadandó termékeket a ruházati nyilvántartó programban rögzíteni kell.

(6) Ha a természetbeni ellátás során az igényjogosult részére kiadásra kerülő termékek összértéke az éves ruházati ellátmány összegét meghaladja, a fennmaradó részt a 8. § figyelembevételével az igényjogosult részére túlellátásként kell előjegyezni.

3. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (3), (5)–(7) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „A” összetételben

aa)    Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék:    1 db,

ab)    12M e. r. szolgálati pulóver:    1 db,

ac)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék/fehér:    1 db,

ad)    Szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék:    1 db,

ae)    Szolgálati derékszíj, fekete:    1 db,

af)    Gyakorló póló, sötétkék:    2 db,

ag)    Hímzett váll-lap, sötétkék:    1 pár,

ah)    Karjelvény:    2 db,

ai)    Sapkazsinór (arany, ezüst):    1 db,

aj)    Szúrósgomb (arany, ezüst):    2 db

vagy

b) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „B” összetételben

ba)    Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék:    1 db,

bb)    10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal:    1 db,

bc)    10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal:    1 db,

bd)    10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

be)    Gyakorló póló, sötétkék:    2 db,

bf)    Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék:    3 db,

bg)    Karjelvény:    2 db,

bh)    12M e. r. taktikai öv készlet:    1 db.

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „C” összetételben

aa)    Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék:    1 db,

ab)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék/fehér:    3 db,

ac)    12M e. r. szolgálati nyári pantalló:    1 db,

ad)    Szolgálati derékszíj, fekete:    1 db,

ae)    Karjelvény:    1 db,

af)    Gyakorló póló, sötétkék:    1 db

vagy

b) az állomány tagjának választása szerint az alábbi, „D” összetételben

ba)    Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék:    1 db,

bb)    10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal:    1 db,

bc)    10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal:    1 db,

bd)    10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

be)    Gyakorló póló, sötétkék:    2 db,

bf)    Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék:    3 db,

bg)    Karjelvény:    2 db,

bh)    12M e. r. taktikai öv készlet:    1 db.

(3) A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó:    2 db,

b)    KR ünnepi teniszing, fehér:    1 db,

c)    KR köznapi teniszing, sötétkék:    1 db,

d)    12M e. r. gyakorló bakancs, nyári:    1 pár,

e)    Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék:    1 db.

(4) A Készenléti Rendőrség vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó:    1 db,

b)    KR ünnepi teniszing, fehér:    2 db,

c)    KR köznapi teniszing, sötétkék:    3 db,

d)    12M e. r. taktikai öv klt.:    1 db,

e)    12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    2 db.

(5) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (6) és (7) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék:    1 db,

b)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék:    1 db,

c)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér:    1 db,

d)    12M e. r. szolgálati nyári pantalló:    1 db,

e)    Szolgálati derékszíj, fekete:    1 db,

f)    Gyakorló póló, sötétkék:    1 db,

g)    Karjelvény:    2 db.

(6) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal vagy 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal:    1 db,

b)    10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

c)    14M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári:    1 pár,

d)    Karjelvény:    2 db.

(7) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálat egyenruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    10M e. r. gyakorló nadrág vagy 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

b)    14M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári:    1 pár,

c)    Gyakorló póló, sötétkék:    3 db.

(8) A hivatásos állomány tagjának a ruházati szemlén írásban tett nyilatkozatában meghatározott választása szerinti

a) színben kell az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában vagylagosan megjelölt terméket természetben kiadni,

b) terméket kell az (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, a (6) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontjában vagylagosan megjelölt termékek közül természetben kiadni.

(9) Az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott termékösszetétel közül a hivatásos állomány tagja által a ruházati szemlén írásban tett nyilatkozatában meghatározott választása szerinti termékösszetételt kell természetben kiadni. A termékösszetételben meghatározott termékek vegyítésére nincs lehetőség.

(10) Ha a ruházati szemle e rendelet hatálybalépését megelőzően megtartásra került, a (8) és (9) bekezdéstől eltérően a hivatásos állomány tagjának legkésőbb 2017. november 24-éig írásban kell nyilatkoznia a választásáról.

4. § A büntetés-végrehajtási szervezet egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    12M e. r. szolgálati félcipő:    1 pár,

b)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér:    1 db,

c)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék:    1 db,

d)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék:    1 db,

e)    Társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék:    1 db,

f)    Karjelvény:    3 db,

g)    Hímzett váll-lap, lila:    2 pár.

5. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyenruhás vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék:    1 db,

b)    12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék:    1 db,

c)    12M e. r. szolgálati pulóver:    1 db,

d)    12M e. r. szolgálati félcipő:    1 pár.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó, beavatkozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    12 M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

b)    12 M e. r. gyakorló zubbony, nyári:    1 db,

c)    Gyakorló póló, sötétkék:    2 db,

d)    Hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék:    1 db,

e)    Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, piros:    2 db,

f)    Karjelvény:    2 db.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv Központi Főügyeletén, valamint a megyei és a fővárosi főügyeleteken és műveletirányító ügyeleteken szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített:    1 db,

b)    12M e. r. gyakorló nadrág, nyári:    1 db,

c)    10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített:    1 db,

d)    Gyakorló póló, sötétkék:    4 db.

6. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Gyakorló zubbony multicam/TEK:    1 db,

b)    Gyakorló nadrág multicam/TEK:    1 db.

(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Gyakorló zubbony Urban digit/TEK:    1 db,

b)    Gyakorló nadrág Urban digit/TEK:    1 db.

(3) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Barett sapka:    1 db,

b)    Polár pulóver fekete/TEK:    1 db.

(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    Téli sapka:    1 db,

b)    Polár pulóver fekete/TEK:    1 db.

(5) A Terrorelhárítási Központ Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a)    5.11-es nadrág Stryke Pants:    1 db,

b)    Póló galléros fehér, silver tan/TEK:    1 db.

7. § Nem részesül természetbeni ellátásban

1. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány, a Terrorelhárítási Központ 6. §-ban felsorolt állományának kivételével,

2. a szenior állomány,

3. a tábornoki állomány,

4. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

5. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

6. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

7. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány,

8. a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,

9. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,

10. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

11. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

12. a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz vezényelt hivatásos állomány,

13. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,

14. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány, kivéve a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, valamint a büntetés-végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állományt,

15. a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány,

16. a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

17. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,

18. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,

19. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

20. az, aki felmentési idejét tölti,

21. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazására tekintettel 2018. december 31-éig megszűnik,

22. az, aki a szolgálati feladatait a kilétét leplező fedett nyomozóként hajtja végre.

8. § A 2–6. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes összegének mértékéig – a jóváírt 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható vissza.

9. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

(2) A megadott méretek pontosságáért az igényjogosult felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

11. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!