nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről
2017-11-08
infinity
2
Jogszabály

1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Digitális Oktatási Stratégiában célkitűzésként megfogalmazott, a köznevelés és a szakképzés valamennyi feladatellátási helye számára – beleértve a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrum 380 tagintézményét és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő 47 agrárszakképző intézményt és 63 feladatellátási helyet is –, a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréshez és az épületen belüli WiFi-hálózat biztosításához szükséges fejlesztések egy biztonságos, a jövőbeli fejlesztésekhez megfelelően rugalmas, állami infrastruktúrán működő hálózat kiépítését célozzák, ezért a fejlesztések megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján intézkedjen a hálózatfejlesztések megvalósításáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. december 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével a sávszélesség-fejlesztések végrehajtása érdekében gondoskodjon összesen a legfeljebb 4 370 000 000 forint beruházási költség finanszírozása céljából arról, hogy

ba) a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára 3 277 000 000 forint forrás rendelkezésre álljon,

bb) a 2019. évben 1 093 000 000 forint forrás rendelkezésre álljon a 2019. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. év tekintetében a felmerülés ütemében

2019. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon arról, hogy a sávszélesség-fejlesztések eredményeként létrejövő hálózat – KIFÜ által történő – folyamatos működtetésének, fenntartásának, menedzselésének finanszírozása céljából

ca) 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára 607 000 000 forint forrás rendelkezésre álljon,

cb) 2018. évben a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára 3 033 000 000 forint forrás rendelkezésre álljon,

cc) 2019. évtől beépülő jelleggel 4 044 000 000 forint forrás rendelkezésre álljon a 2019. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: ca) és cb) alpontok tekintetében a felmerülés ütemében

cc) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

d) egyetért a Digitális Oktatási Stratégiában célkitűzésként megfogalmazott, a köznevelés és a szakképzés valamennyi feladatellátási helye számára – beleértve a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrum 380 tagintézményét és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő 47 agrárszakképző intézményt és 63 feladatellátási helyet is – épületen belüli WiFi-hálózat biztosításához szükséges, a közép-magyarországi régió köznevelés és szakképzés valamennyi feladatellátási helyeit érintő WiFi-hálózatfejlesztésekkel, így ennek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KIFÜ útján intézkedjen a WiFi-hálózatfejlesztések megvalósításáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31.

e) egyetért a Digitális Oktatási Stratégiában célkitűzésként megfogalmazott, a köznevelés és a szakképzés valamennyi feladatellátási helye számára – beleértve a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő 44 szakképzési centrum 380 tagintézményét és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő 47 agrárszakképző intézményt és 63 feladatellátási helyet is – épületen belüli WiFi-hálózat biztosításához szükséges WiFi-hálózatfejlesztésekkel, így ennek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon a fejlesztések eredményeként létrejövő WiFi-hálózat – KIFÜ által történő – folyamatos működtetésének, fenntartásának, menedzselésének finanszírozása céljából a 2018. évtől beépülő jelleggel 5 182 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. év tekintetében a felmerülés ütemében

a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter – a KIFÜ útján – a 2018. évben legfeljebb 6 310 000 000 forint erejéig intézkedjen a b) alpont ba) alpontjában és a c) alpont cb) alpontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében szükséges kötelezettségvállalások megtételére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

g) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel közreműködve vizsgálja meg, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból finanszírozható-e a konvergencia régióban található szakképző intézmények WiFi-hálózatának fejlesztése,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a KIFÜ megalapozó számításai alapján, a KIFÜ útján – készítsen részletes megvalósíthatósági tanulmányt és ütemtervet a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség-bővítés és belső WiFi-hálózat kiépítésének ütemezéséről, a különböző forrásokból finanszírozott fejlesztések összehangolásáról és a kiépült hálózatok működtetéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

i) egyetért azzal, hogy a b) alpont alapján biztosított forrás felhasználása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!