nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről
2017-11-29
infinity
1
Jogszabály

1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről

A Kormány a lakosság egészségének védelme érdekében és egyben megfelelve az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvben foglaltaknak, a természetes sugárforrásokból származó expozíció hosszú távú csökkentése érdekében

1. megtárgyalta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megalkotott Nemzeti Radon Cselekvési Tervet (a továbbiakban: NRCsT);

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NRCsT-re vonatkozó, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 33. cikke szerinti notifikációs eljárást indítsa meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával hajtsa végre az NRCsT-ben foglalt radonmérő műszerek típusvizsgálati és hitelesítési programját, és készítse el a szükséges jogszabály-módosításokat;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. december 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a földművelésügyi miniszter bevonásával – az NRCsT radoncsökkentési intézkedéseinek megalapozása érdekében dolgozzon ki egy országos reprezentatív radonvizsgálati programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével, és annak elfogadása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. december 31.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a földművelésügyi miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a radontól és az építőanyagtól származó expozíciókra vonatkozó mérési eredmények országos szintű nyilvántartása érdekében hozzon létre egy központi elektronikus adatbázist az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. december 31.

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a radontól és építőanyagoktól származó sugárterhelés csökkentésére irányuló intézkedések hatásainak értékelhetősége érdekében dolgozzon ki egy epidemiológiai vizsgálati programot, és az arról szóló előterjesztést nyújtsa be a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30.

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, a lakosság, a munkáltatók és munkavállalók, valamint a helyi döntéshozók radonnal kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében dolgozzon ki egy kommunikációs programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. december 31.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az emberi erőforrások minisztere bevonásával az épületek (lakóépületek, középületek, munkahelyek) radon-expozíciójának csökkentése érdekében, az országos reprezentatív radonfelmérés eredményeire támaszkodva dolgozzon ki egy radon-csökkentési programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével, és annak elfogadása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2023. március 31.

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az országos reprezentatív radonfelmérés eredményeire támaszkodva vizsgálja meg a hátrányos gazdasági helyzetű, fokozott radon-expozíciójú épületek tulajdonosai körében állami pénzügyi támogatás bevezetésnek lehetőségét mind a radonmérések, mind pedig a radoncsökkentési intézkedések bevezetésének elősegítése érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2023. december 31.

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával kövesse nyomon az NRCsT-ben foglaltak végrehajtását, arról rendszeresen tájékoztassa a Kormányt, és szükség esetén kezdeményezze annak módosítását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. december 31., majd azt követően négyévente

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!