nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról
2018-12-20
infinity
2
Jogszabály

1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról

A Kormány – hazánk társadalmi és gazdasági fejlődésének, valamint külföldi pozitív megítélésének növelése érdekében – a hazai nyaralóhajózás mint új turisztikai termék kialakítása céljából

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a hazai nyaralóhajózás hátterének megvalósításához szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a nyaralóhajózás megvalósításához szükséges feladatok ellátására és a Felső-Tisza-vidék kishajóforgalmát segítő fejlesztések megvalósítására az állami tulajdonú MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MAHART Zrt.) jelöli ki;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. november 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” (a továbbiakban: Program) előkészítéséhez, a műszaki tervezéshez és a közbeszerzések megkezdéséhez, hatástanulmányok elkészítéséhez és az engedélyezési eljárások elindításához a 2017. évben a MAHART Zrt. számára gondoskodjon 100 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban szereplő forrás terhére támogatási szerződést kössön a MAHART Zrt.-vel az ott megjelölt, a Programmal kapcsolatos feladatok elvégzése céljából;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 3. pontban megjelölt többletforrás rendelkezésre állását követően

5.1

6.2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!