nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
30/2017. (XII. 7.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról
2017-12-08
infinity
1
Jogszabály

30/2017. (XII. 7.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 175. § (5) bekezdésére, a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmányon felül, a Belügyminisztérium költségvetése terhére a 2018. évben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányt kell kiadni

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állománya,

d) a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány,

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz vezényelt tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány,

f) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány, valamint

g) a rendészeti szakgimnáziumokhoz vezényelt, tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány

részére.

(2) Nem részesül kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányban

1. a szenior állomány,

2. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

3. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

4. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állománya,

6. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

7. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

8. a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz vezényelt hivatásos állomány,

9. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állománya,

10. a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

11. az, aki a 2018. évben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,

12. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,

13. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

14. az, aki felmentési idejét tölti,

15. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2018. december 31-ig megszűnik,

16. aki a szolgálati feladatait a kilétét leplező fedett nyomozóként hajtja végre.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány részére a 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányként – a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint – természetben a következő termékeket kell kiadni:

a) a férfi állomány esetében

aa)    17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve:            1 db,

ab)    17M társasági pantalló férfi, sötétkék:            1 db,

ac)    17M társasági nadrágszíj, fekete:                1 db,

ad)    17M társasági nyakkendő:                    1 db,

ae)    12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér:            1 db,

af)    12M e. r. szolgálati ing, rövid ujjú, fehér:            1 db,

ag)    17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve:        1 db,

ah)    Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben:    1 pár,

ai)    Névkitűző fém:                        1 db,

aj)    12M e. r. szolgálati félcipő:                1 pár;

b) a női állomány esetében

ba)    17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve:        1 db,

bb)    17M társasági pantalló női, sötétkék:            1 db,

bc)    17M társasági szoknya, sötétkék:                1 db,

bd)    17M társasági nadrágszíj, fekete:                1 db,

be)    17M társasági nyakkendő:                    1 db,

bf)    12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér:            1 db,

bg)    12M e. r. szolgálati blúz, rövid ujjú, fehér:            1 db,

bh)    17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve:            1 db,

bi)    Hímzett váll-lap, a rendvédelmi szervnek megfelelő színben:    1 pár,

bj)    Névkitűző fém:                        1 db.

(2) A hivatásos állomány tagja részére, ha az egységes társasági ruházat egyes cikkeivel már rendelkezik, és annak külső esztétikai megjelenése, minősége megfelelő, vagy az alapellátási normája az egységes társasági ruházat egyes cikkeit már tartalmazza, azokat kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányként nem kell kiadni, kivéve a 17M társasági nyakkendő megnevezésű terméket, amelyet minden esetben biztosítani kell.

(3) A kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányként természetben kiadandó termékeket a ruházati nyilvántartó programban rögzíteni kell.

3. § (1) A méretek pontos beazonosítása érdekében a kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány cikkösszetételének méretbesorolásához biztosított méretfelvételi sor használatával a szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni úgy, hogy arra a teljes méretfelvételi sor átvételét követően 35 munkanapon belül, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében 60 munkanapon belül sor kerüljön.

(2) A méretek pontos besorolásáért a kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányban részesülő felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!