nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
2017-12-07
2018-09-09
1
Jogszabály

1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében

a) az OSZK archívumainak elhelyezését szolgáló archivális raktárnak a Piliscsaba, belterület 1602/4 helyrajzi számú, természetben Piliscsaba, Fő út 2/A szám alatt található ingatlanon,

b) az archivális raktárhoz kapcsolódó szolgáltató raktárnak a Budapest, belterület 6452/3 helyrajzi számú ingatlanon, a budai várkert Nyúlkert alatti területén

történő megvalósítását célzó beruházás előkészítésével;

2. az 1. pont a) alpont szerinti beruházás a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés j), m) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 467 930 000 forint, az 1. pont b) alpont szerinti beruházás Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b), f), m) és o) pontjai szerinti előkészítési fázisaira összesen 484 790 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. november 30-ig kell megvalósítani;

3. az 1. pont a) és b) alpontjai szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon mindösszesen a pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt 952 720 000 forint egyszeri átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az OSZK bevonásával, a tervezés folyamata során a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyeztetve valósítsa meg;

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, az MNV Zrt. közreműködésével

a) készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 15.

b) készítsen előterjesztést az 1. pont szerinti beruházások megvalósításának további kérdéseiről, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, az ütemezés és a felelősök bemutatásával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!