nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
2020-02-15
2020-02-29
9
Jogszabály

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)1 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–11. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §2 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §3 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §4 A 2018. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2019-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – az 1071, 1072, 1074, 1206, 1207, 1658, 2257 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket kivéve – e rendelet 2018. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §5 Az 1. melléklet 1076, 1078 és 1081. sorában foglalt adatgyűjtéshez kapcsolódóan az első fokon eljáró építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a 2020. év február 28-ig keletkezett ügyek vonatkozásában legkésőbb 2020. február 29-ig szükséges adatot szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal felé.

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez6

MHKT_29.PDF

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez7

MHKT_18.PDF

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez8

MHKT_19.PDF

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez9

MHKT_33.PDF

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez10

MHKT_21.PDF

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez11

MHKT_31.PDF

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez12

MHKT_23.PDF

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez13

MHKT_24.PDF

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez14

MHKT_25.PDF

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez15

MHKT_26.PDF

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez16

MHKT_27.PDF

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez17

MHKT_32.PDF

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez18

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!