nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
2017-12-19
infinity
1
Jogszabály

1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány

1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiáját az 1. melléklet szerint;

2. felkéri a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: 2018. december 31-ig folyamatos

1. melléklet az 1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2018. évben meghirdetendő pályázati konstrukciók és fizetendő tagdíjak

 

A

B

C

D

1

A kiírás megnevezése

2018. évi kötelezettségvállalás
(milliárd Ft)

Összes keret
(milliárd Ft)

Rövid ismertetés

2

1. jogcím: Hazai innováció támogatása

3

1.1 Vállalati KFI

12,88

30,00

A hazai vállalkozások versenyképességének növelése céljából állami eszközökkel is ösztönözni kell, hogy egyre több vállalkozás váljon innovációvezéreltté. Ezt többféle eszközzel lehet ösztönözni, egyrészt olyan pályázati konstrukcióval, amely a mikro- és kisvállalkozások innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások létrehozását célzó projektjeit támogatja oly módon, hogy az új (vagy jelentősen átdolgozott) termék vagy szolgáltatás gyorsan piacra kerüljön. Másrészt a kis-, közép-, és nagyvállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét szükséges támogatni úgy, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek export- és piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezik és a vállalati KFI aktivitás növekedésével hozzájárulnak a versenyképességhez.

4

1.2 Nemzeti Kiválósági Program

1,25

5,00

Széleskörű egyetemi, kutatóintézeti és ipari együttműködésben végzett, de az egyetemek, kutatóintézetek által vezetett konzorciumokban, részben felülről (top-down) felépített és koordinált KFI projektek támogatása a társadalmi kihívásokhoz illeszkedő nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatok megoldására. 2018-ban „Az ELI-hez kapcsolódó elsősorban kísérleti kutatások”, a „A mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások”, „A társadalom biztonságát elősegítő kutatások”, a „A tiszta ivóvízért”, valamint „A fehérjetudomány és alkalmazásai” kutatási, fejlesztési területeire irányuló felhívások jelennek meg a nemzeti kiválósági programok sorában.

5

1.3 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések

8,80

26,00

Széleskörű ipari, egyetemi és kutatóintézeti együttműködésben végzett, ipari igényeket megvalósító, ipari konzorciumvezető által irányított, részben felülről (top-down) felépített és koordinált KFI projektek támogatása, amelyek a kiemelt ágazatokban nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatok megoldására irányulnak.

6

1.4 Iparjog

0,07

0,20

Olyan pályázati forma, amely a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazását ösztönzi.

7

2. jogcím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

8

2.1 Bilaterális programok és a H2020-hoz kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben való magyar részvétel ösztönzése

2,53

5,10

A hazai egyetemi, kutatóintézeti és ipari kutatóhelyek KFI tevékenysége nemzetközi színtéren történő megmérettetésének ösztönzése, a külföldi partnerekkel közösen, nemzetközi hálózatokban végzett KFI tevékenység hazai támogatása. A kétoldalú (bilaterális) programokban való projektalapú részvétel ösztönzése, a kormányközi megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési programok feladatainak, valamint kétoldalú megállapodások keretében végzett kutatási, fejlesztési tevékenységek támogatása, a nemzetközileg kiemelkedő, projektalapú KFI programok megvalósítása, a specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívások (AAL, ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő és H-2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázati felhívás) keretében nyújtható támogatás. Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának, a „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” alprogramja keretében az ún. Teaming pályázat hazai finanszírozása.

9

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

10

6.1 Kutatási témapályázatok, beleértve a fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatokat is

2,47

9,40

Sikeres kutatás-fejlesztési tevékenység nem végezhető a széles szakterületi bázisokon nyugvó alapkutatási tevékenységek nélkül. Mindezért továbbra is kiemelt cél olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat és nem rendelkeznek tematikus megkötéssel. Ezen belül azonban érdemes külön figyelmet fordítani a dinamikus kutatói potenciállal és nemzetközi áttörést ígérő
40 évnél fiatalabb kutatókra, akik számára külön alprogramban kerül meghirdetésre az általuk kezdeményezett tematikus megkötés nélküli kutatás a nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

11

8. jogcím: Kutatási Kiválósági Programok

12

8.1 Posztdoktori Kiválósági Program

0,50

1,50

A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg, a kutatói pályán történő elindulást segíti.

13

8.2 Élvonal – Kutatási Kiválósági Program

0,60

3,00

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, tudományterületük felső 10%-ába tartozó kutatókat ösztönzi, hogy a célzott támogatásból a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájáruljanak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. A pályázati konstrukció a hazai legkiválóbb felfedező kutatásokat támogató pályázati modellként pótolja azt a hiányt, amelyet a hazai felfedező kutatásokat ösztönző eddigi pályázati konstrukciók akár az elnyerhető támogatás nagyságrendje, akár keretösszegük vagy jellegük miatt nem tudtak betölteni.

14

8.3 Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása

1,09

1,65

A programban két, a nemzetközi versenypályázati rendszerekben is különleges támogatási konstrukció szerepel:

1. A nemzetközi viszonylatban kiemelkedő – a tudományos folyóiratok felső öt százalékában megjelenő, sokszor használt és idézett – kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatása, amely a hazai egyetemek nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének emelkedését segíti elő, nemzetközi presztízsük növelését ösztönzi.

2. Az eredményes hazai részvétel növelése az Európai Kutatási Tanács pályázataiban az ERC pályázatokban a 2. fordulóba került, de forrás hiányában támogatást nem nyert, kiváló kutatók kutatási programjainak egy vagy két éven keresztül történő támogatásával, a következő ERC pályázatuk sikerességének ösztönzésével.

15

2018. évi új kötelezettség

30,19

16

2018. évi pályázatok keretösszege

81,85

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!