nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2018-11-27
infinity
2
Jogszabály

2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány

1. egyetért a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Buzogány utcai kampuszán, természetben a Budapest XIV. kerület, Buzogány utca 10–12. szám alatti, Budapest belterület 31905/11 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ beruházás előkészítésével;

2.1 az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés i), m) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen legfeljebb 79 045 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. év augusztus hó 31. napjáig kell megvalósítani;

3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – egyszeri jelleggel összesen 79 045 000 forintot csoportosítson át, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

A visszafizetési kötelezettség tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Budapesti Gazdasági Egyetem valósítsa meg;

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a)2 készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében, a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 30.

b)3 az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti beruházás megvalósításának kérdésében a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. november 30.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!