nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2018-01-01
2018-01-01
0
Jogszabály

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2., 4. és 5. alcím, valamint a 2–5. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint a 6–7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára megszerezhető, az Sztv. 2. § 24a. pontja szerinti mellék-szakképesítéseket a 8. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.

(9) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára megszerezhető az Sztv. 2. § 24a. pontja szerinti, szakgimnáziumban megszerezhető mellék-szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.”

3. § (1) Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az R2. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(5) Az R2. a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § Nem lép hatályba az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdése és

c) 3. melléklete.

5. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § Nem lép hatályba az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdése és

b) 3. melléklete.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 422-425. sorral egészül ki:

[A

B

C

D

Sorszám

Szakképesítés

Szakképesítésenkénti

 

Azonosító száma

Megnevezése

súlyszorzó]

422.

5572317

Mentésirányító

2,1780

423.

3454111

Pék-cukrász

1,5057

424.

3458216

Épületszobrász és műköves

1,7569

425.

3458217

Kőfaragó

1,7569

2. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat a következő 568-573. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés azonosító száma

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Szint

Tanulmá-
nyi terület

Sorszám

Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakma-
csoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű
képzési idő

Iskola-
rendszeren kívüli képzési idő

A képzés munka-
rendje

MKKR szint

A szakképesítésért felelős miniszter]

568

55

723

17

Mentésirányító

1

I

0,5 év

340-450 óra

N, E, TK

5

egészségügyért felelős miniszter

569

34

541

11

Pék-cukrász

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

4

élelmiszeriparért felelős miniszter

570

34

582

16

Épületszobrász és műköves

9

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

571

34

582

17

Kőfaragó

9

XVI

3 év

800-1000 óra

N, E, TK

4

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

572

52

212

01

Kaszkadőr szakértő

4

VI

-

440–560 óra

TK

4

kultúráért felelős miniszter

573

52

582

03

Vízkútfúró

23

XLI

-

600-800 óra

TK

4

vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszter

2. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat A:146 mezőjében az „52” szövegrész helyébe a „32” szöveg lép.

3. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:146 mezőjében a „01” szövegrész helyébe a „02” szöveg lép.

4. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat E:222 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „6” szöveg lép.

5. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:522 mezőjében a „02” szövegrész helyébe a „04” szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 291. sora.

7. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat 156. sora.

3. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

1

Szakképesítés megnevezése

Szakmairányok]

10

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

- Híradó ágazat

- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat

- Katonai pénzügyi ágazat

- Légi vezetés ágazat

- Műszerész ágazat:

    - fegyverműszerész

    - páncéltörő rakéta műszerész

- Parancsnoki ágazat:

    - ABV védelmi

    - légvédelmi rakéta és tüzér

- Repülésbiztosító ágazat

- Állami légijármű szerelő ágazat

- Állami légijármű műszerész ágazat

- Speciális felderítő ágazat:

    - elektronikai hadviselés

    - rádióelektronikai felderítő

- Szerelő ágazat:

    - műszakigép-szerelő

    - páncélos és gépjárműszerelő

4. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

száma

Ágazat

megnevezése

Ágazaton belüli specializáció

Betölthető munkakör/végezhető tevékenység

(FEOR-08 alapján)

2.

I

Egészségügy

5522/4 Kisegítő ápoló

3.

II

Egészségügyi technika

8219 Egyéb termék-összeszerelő

4.

III

Szociális

3511/17 Szociális és mentálhigiénés munkatárs

5.

IV

Pedagógia

3410/3 Oktatási ügyintéző

6.

V

Képző- és iparművészet

7411/4 Dekorációs festő

7.

VI

Hang-, film és színháztechnika

3145/12 Hangvágó

8.

VII

Bányászat

Bányaművelés

8311/4 Bányaszalag-kezelő

Gázipar és fluidum kitermelés

9.

VIII

Épületgépészet

7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő

10.

IX

Gépészet

Gépgyártástechnológia

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Fegyverműszerészet

Mechatronika

11.

X

Kohászat

3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője

12.

XI

Villamosipar és elektronika

Automatika és elektronika

8212/1 Elektronikai berendezés összeszerelője

Közlekedésautomatika

13.

XII

Távközlés

7341/5 IT eszköz karbantartó

14.

XIII

Informatika

3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó

15.

XIV

Vegyipar

3115/24 Vegyészeti laboráns

16.

XV

Vegyész

3115/16 Laborasszisztens

17.

XVI

Építőipar

Magas- és mélyépítés

7515/23 Szerkezeti szerelő

Út-, vasút- és hídépítés

18.

XVII

Könnyűipar

3212/9 Könnyűipari terméket gyártók szakmai irányítója

19.

XVIII

Faipar

7221/3 Faburkolat-készítő

20.

XIX

Nyomdaipar

Nyomdaipari technika

7232/38 Nyomdaipari munkás

Kiadványszerkesztés

21.

XX

Közlekedésépítő

7919/1 Aszfaltozó és útépítő

22.

XXI

Közlekedés

5231/6 Jegyvizsgáló

23.

XXII

Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

8211/12 Karosszéria összeszerelő

Vasútgépész

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Hajózási technika

24.

XXIII

Környezetvédelem

3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns

25.

XXIV

Közgazdaság

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

26.

XXV

Ügyvitel

Irodai ügyvitel

4112/1 Adminisztrációs ügyintéző

Idegennyelvű ügyvitel

27.

XXVI

Kereskedelem

3622/15 Kereskedelmi ügyintéző

28.

XXVII

Vendéglátóipar

5133 Pultos

29.

XXVIII

Turisztika

4221/4 Turisztikai referens

30.

XXIX

Optika

8137 Fotó és mozgófilmlaboráns

31.

XXX

Szépészet

Fodrász

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás

Kozmetika

32.

XXXI

Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Élelmiszeripari gépésztechnika

33.

XXXII

Erdészet és vadgazdálkodás

6211/2 Erdész-segéd

34.

XXXIII

Mezőgazdaság

6130 Vegyes profilú gazdálkodó

35.

XXXIV

Kertészet és parképítés

6115/37 Parkfenntartó

36.

XXXV

Földmérés

7919/7 Figuráns

37.

XXXVI

Élelmiszeripar

3113/8 Élelmiszeripari laboráns

38.

XXXVII

Sport

3410/7 Sporttanfolyam szervező

39.

XXXVIII

Rendészet és közszolgálat

5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozás (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)

40.

XXXIX

Közművelődés

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás

41.

XL

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

4131 Készlet- és anyag nyilvántartó

Postaforgalom

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

42.

XLI

Vízügy

7919/8 Gátőr

43.

XLII

Előadóművészet

Artista

Egyházzenész

Gyakorlatos színész

Jazz-zenész

Klasszikus zenész

Népzenész

Szórakoztató zenész

Táncos

Gyakorló hangszerkészítő és javító

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás

5. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

Ágazaton belüli specializáció

A megszerezhető mellék-szakképesítés

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés

2.

I. Egészségügy

 

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens

54 720 04 Perioperatív asszisztens

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

54 723 02 Gyakorló ápoló

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens

54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens

54 725 09 Radiográfiai asszisztens

54 726 04 Gyógymasszőr

54 726 03 Ergoterapeuta

3.

II. Egészségügyi technika

 

52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens

54 724 01 Fogtechnikus gyakornok

54 726 02 Ortopédiai műszerész

4.

III. Szociális

 

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

54 762 03 Szociális szakgondozó

31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 02 Szociális asszisztens

5.

IV. Pedagógia

 

32 140 01 Óvodai dajka

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

32 140 01 Óvodai dajka

32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

6.

V. Képző- és iparművészet

 

51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

54 211 01 Dekoratőr

54 211 02 Divat- és stílustervező

54 211 03 Festő

54 211 04 Grafikus

54 211 05 Kerámiaműves

54 211 06 Ötvös

54 211 07 Szobrász

54 211 08 Textilműves

54 211 09 Üvegműves

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus

7.

VI. Hang-, film és színháztechnika

 

51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező

54 213 01 Hangmester

54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő

54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus

54 521 08 Színpad- és porondtechnikus

8.

VII. Bányászat

Bányaművelés

32 544 01 Külszíni bányász

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 544 01 Bányaművelő technikus

Gázipar és fluidum kitermelés

31 582 01 Csőhálózatszerelő

54 544 02 Fluidumkitermelő technikus

54 544 03 Gázipari technikus

9.

VIII. Épületgépészet

 

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

31 521 05 Gázhegesztő

54 582 01 Épületgépész technikus

10.

IX. Gépészet

Gépgyártástechnológia

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Fegyverműszerészet

34 521 02 Finommechanikai műszerész

54 863 01 Fegyverműszerész

Mechatronika

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 04 Mechatronikai technikus

11.

X. Kohászat

 

32 521 03 Olvasztár és öntő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 04 Kohászati technikus

12.

XI. Villamosipar és elektronika

Automatika és elektronika

51 523 01 PLC programozó

54 523 02 Elektronikai technikus

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 01 Automatikai technikus

Közlekedésautomatika

51 523 01 PLC programozó

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész

13.

XII. Távközlés

 

52 523 01 Távközlési üzemeltető

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

54 523 05 Távközlési technikus

14.

XIII. Informatika

 

52 481 02 Irodai informatikus

54 213 05 Szoftverfejlesztő

54 482 01 IT mentor

54 481 01 CAD-CAM informatikus

54 481 02 Gazdasági informatikus

54 481 05 Műszaki informatikus

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

15.

XIV. Vegyipar

 

34 543 01 Abroncsgyártó

34 543 03 Formacikk-gyártó

34 543 04 Ipari gumitermék előállító

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 02 Gumiipari technikus

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus

16.

XV. Vegyész

 

34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő

54 524 03 Vegyész technikus

17.

XVI. Építőipar

Magas- és mélyépítés

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 582 03 Magasépítő technikus

54 582 04 Mélyépítő technikus

Út-, vasút- és hídépítés

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

18.

XVII. Könnyűipar

 

52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő

54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 02 Ruhaipari technikus

54 542 03 Textilipari technikus

19.

XVIII. Faipar

 

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 01 Faipari technikus

20.

XIX. Nyomdaipar

Nyomdaipari technika

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 213 07 Nyomdaipari technikus

Kiadványszerkesztés

51 213 07 Digitális nyomóforma készítő

54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus

21.

XXII. Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

31 525 01 Kerékpárszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 02 Autószerelő

34 522 03 Elektronikai műszerész

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

54 525 03 Avionikus

31 521 12 Jármű- és gépszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 10 Repülőgép szerelő

Vasútgépész

54 525 09 Kocsivizsgáló

54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Hajózási technika

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet

52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő

54 841 01 Hajózási technikus

22.

XXIII. Környezetvédelem

 

31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

23.

XXIV. Közgazdaság

 

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs

24.

XXV. Ügyvitel

Irodai ügyvitel

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 346 03 Irodai titkár

Idegennyelvű ügyvitel

54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

25.

XXVI. Kereskedelem

 

34 341 01 Eladó

54 341 01 Kereskedő

54 341 02 Kereskedelmi képviselő

26.

XXVII. Vendéglátóipar

 

34 811 03 Pincér

54 811 01 Vendéglátásszervező

27.

XXVIII. Turisztika

 

52 812 01 Szállodai recepciós

54 812 01 Idegenvezető

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

28.

XXIX. Optika

 

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő

34 725 01 Optikai üvegcsiszoló

54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

29.

XXX. Szépészet

Fodrász

52 815 03 Férfi fodrász-borbély

54 815 01 Fodrász

Kozmetika

52 815 04 Szépségtanácsadó

54 815 02 Kozmetikus

30.

XXXI. Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus

Élelmiszeripari gépésztechnika

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

31.

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

 

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs

54 623 02 Erdésztechnikus

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus

32.

XXXIII. Mezőgazdaság

 

34 621 03 Állattartó szakmunkás

54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 02 Mezőgazdasági technikus

33.

XXXIV. Kertészet és parképítés

 

31 622 02 Faiskolai kertész

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus

34.

XXXV. Földmérés

 

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

35.

XXXVI. Élelmiszeripar

 

31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 02 Élelmiszeripari technikus

36.

XXXVII. Sport

 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

54 813 01 Fitness-wellness instruktor

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)

37.

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

 

52 861 11 Rendészeti ügyintéző

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

38.

XXXIX. Közművelődés

 

52 345 07 Rendezvényszervező

54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

39.

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

Postaforgalom

54 841 09 Postai üzleti ügyintéző

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Váltókezelő

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

52 841 03 Vasúti személypénztáros

54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 10 Jegyvizsgáló

40.

XLI. Vízügy

 

52 853 03 Vízügyi ügyintéző

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

54 853 03 Vízgépészeti technikus

54 853 04 Víziközmű technikus

41.

XLII. Előadóművészet

Artista

51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

Egyházzenész

54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)

Gyakorlatos színész

54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)

Jazz-zenész

54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Klasszikus zenész

54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Népzenész

54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Szórakoztató zenész

54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Táncos

54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

Gyakorló hangszerkészítő és javító

54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével)

42.

XLIII.

Honvédelem

 

52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

6. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

Ágazaton belüli specializáció

A megszerezhető mellék-szakképesítés

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés

2.

I. Egészségügy

 

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens

54 720 04 Perioperatív asszisztens

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

54 723 02 Gyakorló ápoló

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens

54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens

54 725 09 Radiográfiai asszisztens

54 726 04 Gyógymasszőr

54 726 03 Ergoterapeuta

3.

III. Szociális

 

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

54 762 03 Szociális szakgondozó

31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 02 Szociális asszisztens

4.

IV. Pedagógia

 

32 140 01 Óvodai dajka

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

32 140 01 Óvodai dajka

32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

5.

V. Képző- és iparművészet

 

51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

54 211 01 Dekoratőr

54 211 02 Divat- és stílustervező

54 211 03 Festő

54 211 04 Grafikus

54 211 05 Kerámiaműves

54 211 06 Ötvös

54 211 07 Szobrász

54 211 08 Textilműves

54 211 09 Üvegműves

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus

6.

VI. Hang-, film és színháztechnika

 

51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező

54 213 01 Hangmester

54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő

54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus

54 521 08 Színpad- és porondtechnikus

7.

VII. Bányászat

Bányaművelés

32 544 01 Külszíni bányász

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 544 01 Bányaművelő technikus

Gázipar és fluidum kitermelés

31 582 01 Csőhálózatszerelő

54 544 02 Fluidumkitermelő technikus

54 544 03 Gázipari technikus

8.

VIII. Épületgépészet

 

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

31 521 05 Gázhegesztő

54 582 01 Épületgépész technikus

9.

IX. Gépészet

Gépgyártástechnológia

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Mechatronika

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 04 Mechatronikai technikus

10.

X. Kohászat

 

32 521 03 Olvasztár és öntő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 04 Kohászati technikus

11.

XI. Villamosipar és elektronika

 

51 523 01 PLC programozó

54 523 02 Elektronikai technikus

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 01 Automatikai technikus

12.

XII. Távközlés

 

52 523 01 Távközlési üzemeltető

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

54 523 05 Távközlési technikus

13.

XIII. Informatika

 

52 481 02 Irodai informatikus

54 213 05 Szoftverfejlesztő

54 482 01 IT mentor

54 481 01 CAD-CAM informatikus

54 481 02 Gazdasági informatikus

54 481 05 Műszaki informatikus

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

14.

XIV. Vegyipar

 

34 543 01 Abroncsgyártó

34 543 03 Formacikk-gyártó

34 543 04 Ipari gumitermék előállító

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 02 Gumiipari technikus

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus

15.

XV. Vegyész

 

34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő

54 524 03 Vegyész technikus

16.

XVI. Építőipar

Magas- és mélyépítés

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 582 03 Magasépítő technikus

54 582 04 Mélyépítő technikus

Út-, vasút- és hídépítés

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

17.

XVII. Könnyűipar

 

52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő

54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 02 Ruhaipari technikus

18.

XVIII. Faipar

 

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 01 Faipari technikus

19.

XIX. Nyomdaipar

 

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 213 07 Nyomdaipari technikus

20.

XXII. Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

31 525 01 Kerékpárszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 02 Autószerelő

34 522 03 Elektronikai műszerész

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

54 525 03 Avionikus

31 521 12 Jármű- és gépszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 10 Repülőgép szerelő

Vasútgépész

54 525 09 Kocsivizsgáló

54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Hajózási technika

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet

52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő

54 841 01 Hajózási technikus

21.

XXIII. Környezetvédelem

 

31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

22.

XXIV. Közgazdaság

 

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs

23.

XXV. Ügyvitel

 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 346 03 Irodai titkár

24.

XXVI. Kereskedelem

 

34 341 01 Eladó

54 341 01 Kereskedő

54 341 02 Kereskedelmi képviselő

25.

XXVII. Vendéglátóipar

 

34 811 03 Pincér

54 811 01 Vendéglátásszervező

26.

XXVIII. Turisztika

 

52 812 01 Szállodai recepciós

54 812 01 Idegenvezető

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

27.

XXX. Szépészet

Fodrász

52 815 03 Férfi fodrász-borbély

54 815 01 Fodrász

Kozmetika

52 815 04 Szépségtanácsadó

54 815 02 Kozmetikus

28.

XXXI. Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus

Élelmiszeripari gépésztechnika

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

29.

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

 

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs

54 623 02 Erdésztechnikus

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus

30.

XXXIII. Mezőgazdaság

 

34 621 03 Állattartó szakmunkás

54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 02 Mezőgazdasági technikus

31.

XXXIV. Kertészet és parképítés

 

31 622 02 Faiskolai kertész

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus

32.

XXXV. Földmérés

 

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

33.

XXXVI. Élelmiszeripar

 

31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 02 Élelmiszeripari technikus

34.

XXXVII. Sport

 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

54 813 01 Fitness-wellness instruktor

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)

35.

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

 

52 861 11 Rendészeti ügyintéző

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

 

XXXIX. Közművelődés

 

52 345 07 Rendezvényszervező

54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

36.

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

Postaforgalom

54 841 09 Postai üzleti ügyintéző

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Váltókezelő

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

52 841 03 Vasúti személypénztáros

54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

37.

XLI. Vízügy

 

52 853 03 Vízügyi ügyintéző

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

54 853 03 Vízgépészeti technikus

54 853 04 Víziközmű technikus

38.

XLII. Előadóművészet

Artista

51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

Egyházzenész

54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)

Gyakorlatos színész

54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)

Jazz-zenész

54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Klasszikus zenész

54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Népzenész

54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Szórakoztató zenész

54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Táncos

54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

39.

XLIII.

Honvédelem

 

52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

7. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2376-2391. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1.

A szakmai követelménymodulok

2.

Sorszáma

megnevezése

azonosító száma]

2376.

2374.

Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai

12138-17

2377.

2375.

Katonai gazdálkodási alapfeladatok

12139-17

2378.

2376.

Közpénzügyi alapfeladatok

12140-17

2379.

2377.

Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok

12141-17

2380.

2378.

Katonai pénzügyi szakfeladatok

12142-17

2381.

2379.

Költségvetési számviteli szakfeladatok

12143-17

2382.

2380.

Alapismeretek a mentésirányításban

12144-17

2383.

2381.

Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban

12145-17

2384.

2382.

Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység

12146-17

2385.

2383.

Légijármű szerelő alapismeretek

12147-17

2386.

2384.

Légijármű szerelő

12148-17

2387.

2385.

Avionikai alapismeretek

12149-17

2388.

2386.

Avionika

12150-17

2389.

2387.

Altiszti alapfeladatok

12151-17

2390.

2388.

Általános kaszkadőr szakértői ismeretek

12152-17

2391.

2389.

Vízkútfúró szakfeladatok

12153-17

8. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. melléklete a következő 2374–2389. ponttal egészül ki:

„2374. A Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai megnevezésű, 12138-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a feladatban résztvevő személyi állománnyal.

Kezeli a személyi állomány illetményét érintő problémákat.

Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében.

Végrehajtja a pénzügyi és számviteli szervezeti elemek működése feltételeinek megteremtését, előkészíti a működés feltételeihez kapcsolódó okmányokat.

Előkészíti az átmeneti költségvetési terv összeállításához szükséges háttértáblákat, dokumentumokat.

Végrehajtja az illetmények Költségvetési Gazdálkodási Információs rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) nélküli számfejtését és folyósítását.

Elsajátítja az illetmény-visszahagyási okmányok kitöltésének rendszertanát, rögzíti azokat a HM KGIR-ban.

Elsajátítja, szükség esetén a gyakorlatban alkalmazza a megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelésének gyakorlatát.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

MH készenlét fenntartása és fokozása rendszer (a továbbiakban: KFR) intézményrendszere, működési feltételei, okmányolása

A pénzügyi rendszer háborús körülmények közötti működési feltételeinek elsajátítása

Átmeneti költségvetési terv, háborús költségvetési gazdálkodás

Illetményszámfejtés és pénzügyi ellátás háborús körülmények között

Megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelése

szakmai készségek:

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése

Kész szoftverek használata

Számnagyságok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Önfegyelem

Pontosság

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Információgyűjtés

2375. A Katonai gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 12139-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatok

Előkészíti a megrendeléseket.

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal.

Kezeli a reklamációkat.

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Ellenőrzi a vámtarifaszám meglétét és formai helyességét.

Alkalmazza a jogkövető működés érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat.

Regisztrálja és karbantartja az ügyfélkapcsolatait.

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat, osztályoz, nyilvántart.

Értelmezi a kapott adatokat, feldolgozza, rendszerezi és munkája során hasznosítja azokat.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Betartja az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat.

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Rendszeres és eseti jelentéseket, statisztikai kimutatásokat készít.

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Munkaköréhez kapcsolódóan hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz.

Az ügyiratok mozgását folyamatosan figyelemmel kíséri.

Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.

Pénzügyi alapfeladatok

Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről, ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket.

Követi a pénzforgalmi-számlakivonatok tartalmát, azok egyenlegeit.

Vezeti a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását.

Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat, valamint a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok).

Gondoskodik a készpénzforgalom pénznemenkénti lebonyolításáról, kezeli és feltölti a bankkártyákat.

Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót és a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját.

Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat.

Elszámolja az útielőlegeket és gondoskodik azok kifizetéséről.

Pénzmozgáshoz kapcsolódó adatokat rögzít HM KGIR Pénztár modulban.

Számfejti és kifizeti a kiküldetések során felmerülő költségeket.

Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról, a pénzügyi piaci termékekről tájékoztatást ad.

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez.

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Előkészíti az adónyilvántartásokat az adóbevalláshoz.

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat.

Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák áfa analitikáját.

Számviteli alapfeladatok

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat lát el.

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, kontíroz.

Közreműködik

– a bankszámlával kapcsolatos gazdasági események könyvelésében,

– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásában,

– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásában,

– a termelési költség elszámolásában,

– az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvelésében,

– a jövedelem elszámolással kapcsolatos gazdasági események könyvelésében.

Közreműködik a leltárak felvételével, dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatai

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat)

A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai

A nemzetgazdaság és ágazati rendszere

A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük

Az állam feladatai, költségvetési politika, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai

A vállalat helye a nemzetgazdaságban

Vámtarifa feladata és rendeltetése

Vámtarifaszám felépítése és rendeltetése

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban

Környezettudatos gazdálkodás

A statisztika alapfogalmai

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek)

Érték-, ár-, volumenindex

Grafikus ábrázolás

A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

Az adatgyűjtés megszervezésének menete

A hagyományos és digitális levelezés rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai

A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái

A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

Pénzügyi alapfeladatok

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika

Jegybank és a monetáris szabályozás

Pénzügyi intézményrendszer

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon) és az aktív bankügyletek [hitelezés (biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, faktorálás, forfetírozás]

A pénz időértéke (jövőérték, jelenérték, annuitás számítása)

A pénzforgalmi számlák fajtái

Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fizetési módok

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél

A készpénz kezelésére és megőrzésére vonatkozó biztonsági szabályok

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom

Valuta, deviza, árfolyam

Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok)

Pénzügyi döntések

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Az államháztartás rendszere

Adózási alapfogalmak

A személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek)

Az általános forgalmi adó

Számviteli alapfeladatok

A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség

A gazdálkodó szervezet vagyona. A leltár és a mérleg

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

Az analitikus nyilvántartások vezetése

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények – beruházás, értékcsökkenés –elszámolása

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása

Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi elszámolása

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása

Munkavállalót terhelő levonások elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása

Az eredmény megállapítása

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Számnagyságok értelmezése

Jogforrások megfelelő alkalmazása

Információgyűjtés

Kész szoftverek használata

Adóbevallások-, elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata

Adónaptár-kezelés készsége

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Áttekintő és rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

2376. A Közpénzügyi alapfeladatok megnevezésű, 12140-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vezeti a költségvetési beszámolót alátámasztó analitikus nyilvántartásokat.

A HM KGIR rendszerben kezeli a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat, könyveli a bevételeket, kiállítja a számlákat, elvégzi a végszámlázást.

Adatokat szolgáltat a számszaki beszámolóhoz.

A pénzeszközök leltározását előkészíti és végrehajtja.

Vezeti a honvédelmi szervezetek által kezelt pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

HM tárca sajátos, központosított költségvetési gazdálkodása

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályai

A HM tárca költségvetési gazdálkodásának elvei, sajátosságai, fejlődése

Az MH gazdálkodásának felépítése, tagozódása: a központi és intézményi költségvetési gazdálkodás rendje, előirányzatok kezelése

Az anyagi-pénzügyi tervezés alapjai, a fejezet költségvetésének összeállítása

Költségvetési szervek zárszámadása, a beszámoltatás folyamata

Pénzeszközök leltározása

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség

2377. A Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok megnevezésű, 12141-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Magabiztosan kezeli a HM KGIR alrendszereit, azok funkcióit.

Rögzíti, szükség esetén módosítja, illetve törli az egyes kiegészítő illetményelemeket, letiltásokat, tagságokat, számviteli bizonylatokat.

Elvégzi és ellenőrzésre előkészíti a hó végi szimulációs bérszámfejtést.

Listákat állít elő, lekérdezéseket hajt végre a HM KGIR rendszerben.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A HM KGIR személyi pénzbeli járandóságok alrendszere és a pénzügyi számviteli alrendszer ismeretei, kezelése, alkalmazása

HM KGIR listák, lekérdezések, ellenőrzési lehetőségek

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Kész szoftverek használata

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Információgyűjtés

2378. A Katonai pénzügyi szakfeladatok megnevezésű, 12142-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a személyi állománnyal.

Kezeli a személyi állomány illetményéhez kapcsolódó kérdéseket.

Felmerülő kérdés esetén tájékoztatja a személyi állományt az illetményük és járandóságuk alakulásáról, a HM KGIR rendszerben rögzített adatokról.

Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében.

Belépteti a rendszerbe az újonnan felvett személyeket.

Tájékoztatja az újonnan felvett személyeket a pénzügyi lehetőségekről.

A HM KGIR rendszerben rögzíti a pénzügyi járandóságokat, nyilatkozatokat, tagságokat, valamint letiltásokat.

Felülvizsgálja, ellenőrzi és adatot szolgáltat a vezető pénzügyi referens részére a személyi állomány illetményét befolyásoló parancsok, határozatok pénzügyi ellenjegyzéséhez.

Elsajátítja és a gyakorlatban alkalmazza a gyorsrögzítés intézményrendszerét.

Lekérdezi és ellenőrzi a HM KGIR rendszerben rögzített tételeket.

Megismeri a külszolgálati ellátmány, hazai illetmény, valamint a felmerülő gazdasági események pénzügyi elszámolását, előkészíti azokat utalásra.

Magabiztosan kitölti a pénzügyi nyomtatványokat, értelmezi a nyomtatvány egyes részeinek jelentését, majd rögzíti, szimulálja és ellenőrzi azokat HM KGIR-ban.

A HM KGIR Ügyfélszolgálati rendszer (a továbbiakban HM KGIR ÜSZR) használatával ellátja a személyi állomány pénzügyi ügyintézéssel kapcsolatos egyéni és tömeges kiértesítését.

Figyelemmel kíséri a szakterületet érintő jogszabályi változásokat, azokról szükség esetén tájékoztatja szakmai elöljáróit, javaslatot tesz a személyi állomány tájékoztatására.

Vezeti a jogszabályokban meghatározott, szakterületét érintő analitikus nyilvántartásokat.

Szakterületét érintő szakellenőrzés esetén előkészíti az ellenőrzés lebonyolításához kapcsolódó rögzítési és ellenőrzési dokumentumokat.

Kezeli, óvja és naprakészen tartja a személyi állomány pénzügyi gyűjtőit.

Végrehajtja a közvetlen szakmai elöljáróitól érkező adatszolgáltatásra, valamint rögzítésre irányuló feladatszabást.

Elvégzi a szimulációs bérszámfejtési eredmények valós utalást megelőző ellenőrzését.

Ellenőrzi a központi illetményszámfejtő központból érkező kis-, valamint a nagy értékű utalásokat, majd szükség esetén javítja azokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A hivatásos és szerződéses katonák, a közalkalmazottak, továbbá köztisztviselők foglalkoztatási szabályai, illetménygazdálkodásuk sajátosságai, illetményrendszerük

A béren kívüli juttatások intézményrendszere, azok honvédségi sajátosságai

Az illetményszabályok alkalmazása a szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony keretei között

Társadalombiztosítási ellátások

Pénzügyi járandóságok, nyilatkozatok, tagságok

Az illetményből történő levonások fajtái, tartalmi elemei, eljárásrendjei

HM KGIR és HM KGIR ÜSZR rendszerek kezelése

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Kész szoftverek használata

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Információgyűjtés

2379. A Költségvetési számviteli szakfeladatok megnevezésű, 12143-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A HM KGIR-ban elvégzi a kötelezettségvállalások rögzítését, a számlák iktatását, a főkönyvi lekérdezéseket.

Rögzíti a szerződéskivonatokat, ellenjegyzéseket, eszközfoglalásokat, vevői és szállítói számlákat.

Teljesíti az előirányzatok megállapítására, nyomon követésére vonatkozó feladatokat.

Vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat.

Teljesíti a szakterülethez tartozó bevallási kötelezettségeket.

Vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos számviteli bizonylatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az államháztartás számvitele

MH pénzügyi és számviteli biztosításának rendszere

HM fejezet egységes számviteli politikája és számlarendje, számviteli elszámolási rendszere

Számviteli alapelvek és azok alkalmazása a honvédelmi szervezetek számvitelében

Költségvetési és pénzügyi számvitel sajátosságok

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett és forgóeszközök, egyéb eszközök és források jellemzői, számviteli elszámolása

Előirányzat gazdálkodás, a követelések, kötelezettségvállalások elszámolásának szabályai

A maradvány jóváhagyás, felhasználás speciális rendszerének bemutatása

Személyi juttatásokkal, járulékokkal, áfával kapcsolatos számviteli feladatok

A honvédelmi szervezetek által vezetett költségvetési számviteli nyilvántartások

HM KGIR pénzügyi számviteli alrendszere

szakmai készségek:

Jogszabály-alkalmazás készsége

Számnagyságok értelmezése

Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése

Kész szoftverek használata

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Precizitás

Pontosság

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Körültekintés, elővigyázatosság

2380. Az Alapismeretek a mentésirányításban megnevezésű 12144-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az adatvédelmi- és az etikai szabályok betartásával fogadja a bejelentéseket.

Határozott, empátiát sugárzó és érthető kommunikációt folytat az együttműködő, az agresszív, a nehezen irányítható, a korlátozottan együttműködő vagy tájékozatlan bejelentővel.

Mentésirányítási szabályok, szakmai irányelvek, protokollok alkalmazásával kezeli a bejelentéseket.

Az esetbejelentés sürgősségi szintjét meghatározza.

Bejelentésből nyert információk alapján egyedi esetelemzést végez és tervezi az elsődleges és további mentőerők riasztását.

Az orvosi ügyeletet bevonja a feladatellátásba.

Közösségi újraélesztési hálózati applikáción keresztül elsősegélynyújtókat riaszt.

Sürgős szükség körébe tartozó az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok és betegségek (keringésmegállás, légúti, vagy légzési probléma, vérzéssel, vagy vérzéssel nem járó sérülés) esetén, a mentőegység megérkezéséig interaktív módon irányítja a bejelentőt a bajbajutott ellátásában.

A szervezetet érintő sürgős szükség körébe tartozó, de az életet közvetlen nem veszélyeztető állapotok és betegségek esetén telefonos tanácsadást végez, amennyiben telefonos segítségnyújtási tevékenységre nincs szükség.

Az azonosított speciális vagy veszélyhelyzeti mentési események kapcsán értesíti a bevonandó további ellátó egységeket.

Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges eseményekre meghatározott speciális riasztási, kapcsolattartási és szervezési feladatokat lát el.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Etika – jogi ismeretek

A sürgősségi ellátó rendszer és elemei

Társszervek riasztása

Első ellátás – elsősegélynyújtás

Sürgősségi állapotok

Pszichológia és mentálhigiénia

Logisztika

Kommunikáció

Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges események ellátása

szakmai készségek:

Jogi és etikai fogalmak ismerete és alkalmazása

Szakmai protokollok, szabályok alkalmazása

Pszichológiai alapismeretek alkalmazása

Kommunikációs technikák alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Szabálykövetés

Döntésképesség

Pontosság

Felelősség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Közérthető kommunikáció

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Probléma megoldás, kreativitás

Intenzív munkavégzés

Irányítási képesség

2381. Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban megnevezésű 12145-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mentésirányítási rendszer informatikai alap-, és alrendszereit: mentésirányítás diszpécser alrendszer (CAD), mentésirányítás és betegszállítás diszpécser alrendszer (GIS), ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszer (CAROL), diszpécseri munkahely (DWS3 terminál), mentőgépjármű követő rendszer (AVL), Intelligens Fedélzeti Terminál (IFT) használja.

A hívásfogadások és mentésszervezés kapcsán használja a mentésirányításban elérhető katasztrófavédelmi, rendvédelmi és társ szervezetek irányítástechnológiai és térfigyelő rendszereit.

Az elektronikus infrastruktúra elérhetetlensége esetén a vészeljárási működésnek megfelelően fogadja a hívásokat és mentőegységeket riaszt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Mentésirányítás

Mentésirányítási vészeljárások

Rádióforgalmazás

Katasztrófavédelemi bevetés irányítás

Rendvédelmi bevetés irányítás

Logisztika

Informatika

Információ-, és rádiótechnika

szakmai készségek:

Mentés-informatikai eszközök használata

Mentés-informatikai rendszerek alkalmazása

Mentés-informatikai programok használata

Mentési, praehospitalis szakmai protokollok, szabályok alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Önképzési igény

Önellenőrzés

Szabálykövetés

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő képesség

Határozottság

Felelősség

Módszerkompetenciák:

Intenzív munkavégzés

Informatikai munkavégzés

Probléma feltárási képesség

Hibaelhárítási képesség

2382. A Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység megnevezésű, 12146-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat.

Üzemelteti a Híradóeszközöket, eszközkomplexumokat.

Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat.

Végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását.

Hírváltási feladatokat hajt végre.

Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek.

Szervezi és végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmét.

Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, lefolytatja a káreljárást.

Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai feladatait.

A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket szabályosan továbbít.

Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli.

Vezeti az állomásokmányokat.

Irányítja az állomást kiszolgáló személyzet munkáját.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A katonai híradástechnika alkalmazásának elvei

A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos eljárások és információvédelmi rendszabályok

A híradóeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai

A híradóeszközök és komplexumok telepítési helyének kiválasztása, a szabályos telepítés és üzemeltetés

A híradóeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazásának szabályai

Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban

A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai

A III. osztályos fokozat követelményeinek teljesítése

A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok elhárítása

A híradó eszközkomplexumok okmányainak kulturált és pontos vezetésének szabályai

A híradó eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi előírásai

Az anyagi fegyelem és káreljárás szabályai

A híradó állomás ügyeleti szolgálat megszervezésének, a személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai

szakmai készségek:

Kézírás

Diagramolvasás, értelmezés

Komplex jelzésrendszerek

Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Önállóság

Terhelhetőség

Társas kompetenciák:

Motiváló készség

Segítő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Kreativitás

Ismeretek helyén való alkalmazása

2383. A Légijármű szerelő alapismeretek megnevezésű, 12147-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Végrehajtja a légijárművek műszaki kiszolgálását a hatályos jogszabályok alapján.

Végrehajtja a légijárművek összes szakterületét érintő műszaki kiszolgálási feladatait és szerelési munkáit a légijárművek kiszolgálási utasításai alapján.

Végzi a légijárművek csapatszintű javítását.

Feladatait beosztásbeli kötelmek alapján hajtja végre.

Dokumentálja az elvégzett munkát és ellenőrzési feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban.

Jelent a légijármű, a földi kiszolgáló eszközök és berendezések műszaki állapotáról.

Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat.

Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre.

A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket és földi telepítésű berendezéseket csatlakoztat a légijárművek rendszereihez.

Kiszolgálási feladatait az üzembentartási, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi.

Rendeltetésszerűen használja a repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

Gépészeti alapméréseket végez

Anyagvizsgálatokat végez a légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti elemein

Gépészeti kötő és rögzítő elemeket használ

Gépészeti rendszerek meghajtásrendszerén végez műszaki munkákat

Ellenőrzi a gépészeti rendszerek műszaki paramétereit

A légijárművek sárkány szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas

A légijárművek hajtómű szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas

A légijárművek sárkány szerkezeti elemeinek javítása során fémes- és nem fémes szerkezeti elemek megmunkálását végzi

A sárkány szerkezet szilárdsági jellemzőinek figyelembe vételével készíti fel a légijárművet repülési feladatra

Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légi járművek karbantartási feladatai során

A légijárművek karbantartási feladatai során ellenőrzi, a korróziós hatásnak kitett szerkezeti elemeket és végzi azok korrózió elleni védelmét

A légijárművek szerkezeti elemeinek gyártástechnológiájának ismerete alapján végzi karbantartási feladatait

Aerodinamikai törvényszerűségek figyelembevételével végzi a műszaki munkákat a légijárművek sárkány szerkezetén

Termodinamikai alapismereteit alkalmazza a légijármű hajtóművek műszaki munkái során

szakmai ismeretek:

Automatikai alapismeretek

Gépészeti automatika

Fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok

Nem fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok

Hőkezelési eljárások

Gépészeti elemek gyártástechnológiája

Gépészeti szerkezeti elemek

Légijármű szerkezeti elemek gyártástechnológiája

Légijárművek gépelemei

Korrózióvédelem

Tribológiai alapismeretek

Légijárműveken alkalmazott üzem és kenőanyagok

Légijárműveken alkalmazott különleges folyadékok és gázok

Méréstechnikai ismeretek

Gépészeti mérő- és ellenőrző eszközök

Műszaki ábrázolás

Statika

Kinetika

Kinematika

Szilárdságtan

Szilárdsági és hibakereső vizsgálatok

Hőtani alapismeretek

Aerodinamikai alapismeretek

szakmai készségek:

Szakmai kifejezőkészség

Rendszerrajzok, gépészeti rajzok olvasása, értelmezése

Gépészeti mérőeszközök alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

2384. A Légijármű szerelő megnevezésű, 12148-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A légijárművek karbantartási feladatait a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

A munkakörre vonatkozó kötelmek alapján hajtja végre karbantartási feladatait.

Dokumentálja az elvégzett karbantartási feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban.

Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat.

Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre.

Karbantartási feladatait a tűz-, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi.

Magas szintű technológiai fegyelem mellett, a műszaki biztonsági rendszabályok betartásával végzi a légijárművek karbantartási feladatait.

Munkaterületét a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelően alakítja ki.

A légijárművek karbantartási feladatai során alkalmazza a veszélyes anyagok és keletkezett hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.

Rendeltetésszerűen használja a karbantartási feladathoz repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket.

A karbantartási feladatait más szakterületekkel közösen együttműködve hajtja végre.

Végzi a sárkány- és hajtómű rendszerek működésének és paramétereinek ellenőrzését a légijármű fedélzeti műszereivel.

Végzi a légijárművek hajtóművek szerkezetének és rendszereinek, karbantartását és modulrendszerű javítását.

A légijárművek hajtómű szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre.

A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési jellemzőire gyakorolt hatásainak ismeretében végzi.

A légijárművek hajtómű szerkezetén- és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési és termodinamikai jellemzőire gyakorolt hatásainak ismeretében végzi.

Végzi a légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek karbantartását és javítását.

A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre.

Munkavégzése során a légijárművek technológiai utasításait és műszaki leírásait alkalmazza.

Végzi a légijárművek kiszolgáló-berendezéseinek karbantartását.

Feszültség alá helyezi a légijárművet és ellenőrzi az elektromos energiaellátó rendszer paramétereit.

Elektromos csatlakozókat bont és csatlakoztat.

A légijárművek elektromos energiaellátó rendszereit is érintő feladatokat hajt végre.

Avionikai rendszerekkel együttműködő sárkány-hajtómű rendszereken végez munkát.

A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Repülőgépek aerodinamikája

Helikopterek aerodinamikája

Légijárművek stabilitása, kormányozhatósága és teljesítményszámításai

A nagysebességű repülés aerodinamikai sajátosságai

Az elektromos és a mágneses tér

Egyenáramú áramkörök

Váltakozó áramú áramkörök

Villamos gépek

A gázturbinás hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata

A gázturbinás hajtóművek üzemmódja, szabályozása

Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása

Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok

A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása

Karbantartási munkák dokumentálása

Repülő harctevékenység műszaki biztosítása

Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai

A szociálpszichológia

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők

A fizikai munkakörnyezet

A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások

Kommunikációs folyamatok

Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra

Gázturbinás hajtóművek kialakítása, szerkezete

Gázturbinás hajtóművek rendszerei

Légijárművek közlőművei és áttételi rendszerei

Légijárművek sárkány szerkezete

Légijárművek sárkány rendszerei

A légijárművek elektromos energiaellátó rendszere

A légijárművek sárkány és hajtómű rendszereinek üzemi paramétereit ellenőrző műszerrendszerek

A hajtómű elektromos automatikai rendszere

Fedélzeti számítógépes rendszerek

A légijárművek elektronikus kormányvezérlő rendszere

Légijárművek fedélzeti navigációs rendszere

Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása

Kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök, berendezések alkalmazása

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány szerkezeti elemein,

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány rendszerein

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű szerkezeti elemein

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű rendszerein

Légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek sérüléses javítása

szakmai készségek:

Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti- és rendszerrajzainak olvasása, értelmezése

Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezetének és rendszerének karbantartása

Általános és a légijárműhöz rendszeresített kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök és berendezések használata

Műszaki dokumentációk használata, vezetése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

2385. Az Avionikai alapismeretek megnevezésű, 12149-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat.

Alapvető áramköri elemek és áramkörök felismerése.

Passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számítások végzése.

Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat.

Mérések és egyszerű számítások végrehajtása az egyen- és váltakozó áramú körökben.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az érintésvédelem előírásai

Villamos mérőeszközök használata

Villamosipari anyagismeret, villamos jelek, ábrázolások

Villamos és mágneses tér

Egyenáramú és szinuszos váltakozó áramú hálózatok

Elektronikai alapismeretek

Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata

Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése

Műszaki ábrázolás

szakmai készségek:

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése

Szabadkézi rajzolás

Villamos mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Emlékezőképesség

Felfogóképesség

Áttekintő képesség

2386. Az Avionika megnevezésű, 12150-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A légijárműhöz belső és külső elektromos hálózatot csatlakoztat.

Végrehajtja az egyen és váltakozó áramú alapméréseket.

A légijárművek speciális ellenőrző berendezéseit kezeli.

Az észlelt meghibásodásokat, feltárt, kijelzett hibákat javítja.

A légijárművek egységes műszaki kiszolgálási utasításában meghatározott időszakonként (üzemóránként, állapot szerint) ellenőrzést, előkészítési, karbantartási munkát végez a légijárművön és annak tartozékain.

Beszabályozást hajt végre, berendezést szerel ki, -be, illetve cserél.

Értékeli a légi jármű adatrögzítők által rögzített paramétereket.

Kezeli, karbantartja a légi jármű szakszemélyzet speciális ruházatát.

A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Aerodinamikai alapismeretek

A repülés dinamikája

Gázturbinás hajtóművek szerkezete és rendszerei

A dugattyús motorok szerkezete és rendszerei

Légijárművek sárkány szerkezete

Légijárművek sárkány rendszerei

Légijárművek közlőművei és áttételi berendezései

Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása

Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok

A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása

Repülő harctevékenység műszaki biztosítása

Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai

A szociálpszichológia

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők

A fizikai munkakörnyezet

A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások

Kommunikációs folyamatok

Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra

Vezérlések, szabályozások

Digitális technika alapjai

Adás-vétel technika

Impulzustechnika

Mikrohullámú technika

Légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések

Légijárművek navigációs és leszállító rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések

Légijárművek felismerő és figyelmeztető rendszeréhez tartozó rádió és lokátor technikai berendezések

Légijárművek felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátor-technikai berendezések

Műszaki munkavégzésre vonatkozó balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök, szerszámkészletek

A berendezések be- és kiszerelése, szerelési munkák biztonsági rendszabályai

Az ellenőrző berendezések segítségével történő hibafeltárás, hibajavítás és a munkák utáni visszaellenőrzés

Berendezések és fedélzeti rendszerek üzemképességének ellenőrzése, műszaki dokumentációs munkák

Karbantartási munkák dokumentálása

Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez

A légijárművek villamos hálózatának szerkezeti elemei, berendezései

Légijármű áramforrások és villamos gépek

Az irányszög-rendszerek

Szelencés műszerek és műszerrendszerek

A robotpilóta-és a kormányvezérlő rendszer

A fedélzeti adatrögzítő-rendszer

Légijárművek számítógép vezérlésének- és szabályozásának elmélete

A hajtómű indító-, vezérlő-, és szabályozó rendszerei

A veszélyes üzemmódok jelzőrendszere

A fedélzeti oxigénrendszer és a repülőgép vezető védőfelszerelése

A hajtóművek és gépészeti rendszerek ellenőrző műszerei és berendezései

szakmai készségek:

Villamos mérőeszközök használata

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése

A légijárművek avionika rendszeréhez tartozó berendezések üzemeltetése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Irányítási készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

2387. Az Altiszti alapfeladatok megnevezésű, 12151-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Informatikai eszközöket kezel, elektronikus dokumentumokat készít, vezet.

A szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat végez, viselkedési normák alapján tevékenykedik.

Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és terminológiát.

Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára.

Alkalmazza a katonai szolgálattal és értékrenddel összefüggő tevékenységeket.

Felkészül a rábízott kiképzési foglakozások előkészítésére és levezetésére.

Harcvezetési alapok.

    

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Számítástechnika (ECDL START)

Szövetségi ismeretek (NATO, EU)

Vezetési ismeretek

Speciális katonai mozgásismeret

Harcvezetési alapok

szakmai készségek:

ECDL 1-4. modul Internet és kommunikáció, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés

Vezetési készség

Információforrások kezelése

Katonai kötelmek alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önálló munkavégzésre való képesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Magas szintű fizikai kondíció

Példamutatás

Felelősségtudat

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

2388. Az Általános kaszkadőr szakértői ismeretek 12152-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Új elemeket tanul.

Betanítja a produkció egyes elemeit.

Aktualizálja az elemek sorrendjét, tudását.

Alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz.

Szükség esetén módosítja az eszközöket.

Összehangolja a produkcióban résztvevők tevékenységét.

Összehangolja tevékenységét a partnereivel.

Kiválasztja a zenét.

Koreográfiát készít és tanul be.

Koreográfiát tanít be.

Kosztümöt készíttet.

Próbáltatja a kosztümöket.

A kosztümöket a körülményekhez igazíttatja.

Szakemberek véleménye szerint módosítja a produkciót.

Próbákon vesz részt.

Előadásokon, felvételeken vesz részt és vezet le.

Filmben, tv-ben, nyilvános produkcióban lép fel.

Kaszkadőri produkciót irányít.

Különböző szakágakból kombinált produkciót irányít.

Az elemeket rendszeresen gyakoroltatja.

Edzettségi állapotát megőrzi.

Koreográfiákat gyakoroltatja.

Kapcsolatot tart az egyéb részlegekkel.

Szállítóeszközről gondoskodik.

Gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről, ellátásáról.

Gondoskodik állatai ellátásáról, elhelyezéséről.

Gondoskodik rekvizitumai tárolásáról.

Megszervezi a produkció helyszínére történő utazást.

A helyszínek előkészítését folyamatosan figyelemmel kíséri.

Informálódik a helyi viszonyokról, az adott ország kultúrájáról.

Részt vesz a produkció helyszínének előkészítésében.

Egészséges életmódot folytat.

Érdekvédelmet gyakorol.

Jó hangulatot, egészséges munkamorált tart fent.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kaszkadőr szakértői ismeretek

Magas szintű mozgáskultúra

Megfelelő fizikai képességek

Mentális képességek

Megfelelő vízbiztonság

Fegyverismeret és használat

Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás

Egészséges életmód, munkafeltételek megteremtése, fenntartása

Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása

Felszerelések és eszközök tárolása, szállítása

szakmai készségek:

Mozgáskoordináció

Térérzékelés

Fizikai alkalmasság

Mentális képességek

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások kezelése

Kézi és lőfegyverek kezelése

Személyes kompetenciák:

Térbeli tájékozódás

Precizitás

Önfegyelem

Döntésképesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Elhivatottság, elkötelezettség

Stressztűrő képesség

Erős fizikum

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Kompromisszumkészség

Udvariasság

Konfliktusmegoldó készség

Motiváló készség

Segítőkészség

Külső megjelenés

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Kontroll (ellenőrző képesség)

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Intenzív munkavégzés

2389. A Vízkútfúró szakfeladatok megnevezésű, 12153-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza a műszaki tervet.

Előkészíti a munkafolyamatot a technológiának megfelelően.

Kiválasztja a megfelelő fúrási technológiát.

Kiválasztja és előkészíti a technológiának megfelelő gépeket, eszközöket, anyagokat.

Egyszerű emelőgéppel rakodást végez.

Összeépíti a fúrócsövet.

Ellenőrzi a fúrószár elemeit.

Kiválasztja a megfelelő fúrótípust.

Saruzást készít.

Kiválasztja a segédberendezéseket

Ellenőrzi a szivattyú működését, elhárítja a hibákat.

Előkészíti, ellenőrzi az öblítőrendszert.

Kiválasztja, meghatározza a fúrási iszap adalékanyagait.

Elkészíti az öblítőfolyadékot.

Kitűzi a fúrási pontot.

Kezeli a fúróberendezést, kutat fúr.

Öblítést végez.

Eltávolítja a furadékot.

Kiszivattyúzza az iszapot.

Kiválasztja a megfelelő anyagú béléscsövet.

Összeszereli a béléscsövet.

Lyukba engedi az összeszerelt béléscsövet.

Cementezi a béléscsövet.

Összeállítja a cementezőrendszert.

Cementtejet készít.

Beszivattyúzza a cementet.

Cementméréseket végez.

Ékeli a béléscsövet.

Beépíti a tömszelencét.

Szűrőt, toldócsövet, iszapfogót épít be.

Csősarut szerel.

Lezárja a kutat.

Tisztítószivattyúzást végez.

Próbaszivattyúzást végez.

Vízhozamnövelés érdekében bővítő fúrást végez.

Mentési feladatokat végez, kezeli a mentőszerszámokat.

Kimenti a fúrólyukba szorult fúrószárat, lyukba esett tárgyakat, szerelvényeket.

Kábel- és kötélszakadást javít.

Béléscsőszorulást korrigál.

Béléscsőszakadás esetén béléscsövet cserél.

Termelő kutak működését ellenőrzi.

Ellenőrző méréseket végez, mért adatokat rögzít.

Termelő kutak javítását, karbantartását végzi.

Kútfelújításokat végez.

Használaton kívüli kutakat megszüntet.

Betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki és biztonsági előírásokat.

Betartja a környezet-, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Fúrási naplót vezet.

Anyagelszámolást készít.

Előkészíti a vízföldtani naplót megírásához szükséges adatokat.

Részt vesz a kút műszaki átadás-átvételi dokumentációinak készítésében.

Általános vállalkozási feladatok:

-    Egyszerű árajánlatot készít.

-    A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási feltételeket.

-    Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad.

-    Kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

-    Reklamációt intéz.

-    Számlát állít ki az elvégzett munkáról.

-    Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait.

-    Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében.

-    Tájékozódik a piaci igényekről.

-    Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

Szakmai ismeretek:

Kútfúrási hatósági engedélyezési eljárás

Fúró- és segédberendezések

Geológia

Kútszerkezetek technológiái

Kútszerkezetek kiképzési módjai

Termelő kutak üzemeltetése

Termelő kutak karbantartása

Kutak megszüntetése

Kúthely-kitűzés

Anyag- és szerszámszükséglet

Fúró- és segédberendezések

Fúrócső

Súlyosbító

Forgatórúd

Átmenetek

Fúrótípusok

Kezelőszerszámok

Mentőszerszámok

Kompresszorok

Szivattyúk

Béléscsövek

Fúrótelep előkészítése

Fúróberendezés telepítése

Keresőfúrás

Bővítőfúrás

Vízadó rétegek vizsgálata

Rétegtisztítás

Víz-, gázmintavétel

Kúthidraulikai műszeres vizsgálat

Vízhozamnövelő eljárások

Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat

Környezetvédelmi eljárások

Kis mélységű kútszerkezetek (0-200 m)

Közepes mélységű kútszerkezetek (200-800 m)

Nagy mélységű kútszerkezetek (800 m alatti talpmélység)

Általános vállalkozási feladatok:

-    Alapszintű munkajog

-    Vállalkozásokról szóló jogszabályok

-    A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek

-    Számlázás

Szakmai készségek:

Elemi szintű számítógéphasználat

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kútfúrási szakrajz olvasása, értelmezése

Kútfúrási rajz készítése

Tervdokumentáció olvasása, értelmezése

Fúrási munkahely organizációs tervének elkészítése

Fúrószerszámok használata

Segédberendezések használata

Általános vállalkozási feladatok:

-    Kézírás

-    Elemi szintű számítógéphasználat

-    Információforrások kezelése

-    Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Erős fizikum

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Együttműködési készség

Konszenzuskészség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Tervezési képesség

Módszeres munkavégzés

A környezet tisztántartása

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!