nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
2017-12-29
infinity
1
Jogszabály

2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány Nyíregyháza város és vonzáskörzete sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja egyes sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására irányuló beruházási program kidolgozásának lehetőségeit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával vizsgálja meg egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására irányuló beruházási program céljaira alkalmas ingatlanok körét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!