nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
2018-01-04
2018-01-04
0
Jogszabály

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 6. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában,

a 24. § és a 28. §, valamint az 1–37. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és

a 29. §, valamint a 38–39. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: CSAK),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, és azok kirendeltségeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei,

e) a külképviseletek informatikai eszközei és

f) az a)–e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a szavazókörök kezelését, a névjegyzékek vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, a jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a választási szervek közötti kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI), valamint a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén a CSAK igénybevételével érik el.

(2) A választási informatikai feladatok ellátására – az üzembiztonság és a hatékony munkavégzés érdekében – a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonásáról dönt, erről haladéktalanul értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a HVI vezetőjének kezdeményezésére – a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az esetben a TVI vezetője gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, a CSAK-ot, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

4. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazókörök kezeléséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez, a központi névjegyzék kérelmek alapján történő továbbvezetéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

e) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

f) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

g) az értesítők elkészítéséhez,

h) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,

i) az ajánlóívek elkészítéséhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

j) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

k) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

l) a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a levélben szavazók jegyzékének nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

m) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,

n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

o) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,

p) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

q) a választási eredmény megállapításának támogatásához,

r) a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátásához,

s) a beérkezett jogorvoslati kérelmek adatainak rögzítéséhez, a kifogások és a fellebbezések áttételéhez, a fellebbezések felterjesztéséhez, valamint

t) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

5. § Az NVI a hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

6. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,

d) a határidőben beérkezett szavazási iratok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,

h) a megszerzett mandátumok száma listánként, valamint

i) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve.

5. A kormányhivatalok feladatai

7. § (1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – rendelkezésre bocsátja

a) az okmányirodai infrastruktúrát az okmányirodákban,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése, valamint

e) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

(6) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

II. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

d) előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,

e) fogadja az SZSZB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

f) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

h) az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

k) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

n) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

o) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

(2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t.

(3) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Knr.) 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) a szavazás befejezéséről telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,

f) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

g) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

h) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá

i) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) Az egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető

a) a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti annak tényét, ha az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a Ve. 257. § (1b) bekezdése alapján csak egyéni választókerületi szavazólapon szavaz, továbbá

b) közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(3) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,

b) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

ba) a napközbeni részvételi adatokat,

bb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

bc) a szavazás lezárásának időpontját,

bd) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

d) az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően szükség esetén gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról, továbbá

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az OEVI-hez,

d) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát az OEVI vezetője által meghatározottak szerint legkésőbb a szavazást követő hatodik napig továbbítja az OEVI-hez,

e) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát a választás eredményének jogerőre emelkedését követően fogadja az OEVI-től, valamint

f) a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. FEJEZET

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

12. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

b) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,

e) a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól minden munkanapon

ea) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

eb) a postai úton a KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az urnába helyezi, és erről külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,

ec) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja az aznap az urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

ed) az aznap az urnába helyezett válaszborítékok számát rögzíti az informatikai rendszerben,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) kinyomtatja a külképviseleti névjegyzéket,

h) kinyomtatja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

i) a külképviseleti névjegyzék kinyomtatásáról és hitelesítéséről, valamint a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint

j) gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

(3) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI

a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, és erről az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

13. § A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,

b) ellátja a 12. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat,

c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

e) az informatikai rendszerben rögzíti a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyv adatait,

f) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,

h) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, valamint

i) a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást az informatikai rendszerben azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

14. § A KÜVI

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, továbbá

c) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. FEJEZET

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

15. § Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

c) átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ea) az ajánlóív eredeti-e,

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

ee) a választópolgár – a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

f) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, 240 ´ 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és azokat feltölti az informatikai rendszerbe,

g) az informatikai rendszerben regisztrálja az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az OEVB, bíróság jogerős döntését,

h) a beérkezett jogorvoslati kérelem adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,

j) az interneten közzéteszi az OEVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

k) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

l) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak választását,

m) fogadja az OEVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

n) gondoskodik az OEVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

o) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

oa) az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét,

ob) az OEVB és az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

p) az OEVB és az OEVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

r) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

s) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

t) előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

u) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,

v) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB számára a szavazásnapi jegyzőkönyvet, valamint

w) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

16. § Az OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében

aa) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,

ab) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

ac) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,

b) átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát,

c) a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti az informatikai rendszerben,

d) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét, továbbá

f) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

17. § Az OEVI – a 11. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról; az ellenőrzés megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben; ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, a HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot az NVI elnökének rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez,

d) gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos őrzéséről,

e) a TVI vezetője által meghatározottak szerint átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányait,

f) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,

g) megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,

h) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB szavazóköri jegyzőkönyveit, a nyomtatásról az OEVI vezetője az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,

i) átadja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, valamint az informatikai rendszerből kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket,

j) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,

k) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét az OEVB rendelkezésére bocsátja,

l) az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

m) az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát – az NVI elnökének rendelkezése szerint – továbbítja az NVI-hez,

n) a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti az informatikai rendszerben,

o) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,

p) előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

r) a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányait megküldi a HVI-nek, továbbá

s) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

V. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

18. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint

c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

19. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) nyilvánosságra hozza a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

b) a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

c) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatási terv alapján történő képzését,

d) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

e) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását, valamint

f) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

20. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

21. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,

b) gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,

c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

d) nemzetiségenkénti bontásban közzéteszi a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát,

e) átveszi a jelölő szervezet, illetve a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

f) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,

g) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472 ´ 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 ´ 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

h) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő szervezetnek,

i) a h) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,

j) előkészíti a listák sorsolását,

k) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát,

l) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,

m) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,

n) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,

o) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható,

p) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

q) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,

r) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

s) nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

t) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

u) a választások hivatalos honlapján közzéteszi az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

v) a jelöltek választójogát folyamatosan ellenőrzi, a jelölt passzív választójogának megszűnéséről tájékoztatja az illetékes OEVB-t, illetve az NVB-t, továbbá

w) legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

22. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási információs rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

f) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyvek informatikai rendszerben rögzített adatait, valamint a benyújtott kifogásokat.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

23. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, az átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

e) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,

f) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,

g) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

h) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a b) és c) pont szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,

i) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,

j) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

k) az országos listás választás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

l) előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

m) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

n) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, továbbá

o) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

VII. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

24. § Az országgyűlési képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–35. melléklet állapítja meg.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § A Knr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az informatikai rendszerbe – a technikai feltételek rendelkezésre állásától – a felhasználó a központi felhasználó kezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, elektronikus azonosító funkcióval rendelkező személyazonosító igazolvánnyal léphet be.

(2) Az NVI gondoskodik az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekintés, adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról és a napló adatainak öt évig történő megőrzéséről.”

27. § A Knr. 6. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) Az NVI az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint az országos népszavazáson a szavazás napját megelőző harmincadik napig tájékoztatja a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő választópolgárokat a levélcsomag átvételének pontos helyéről és idejéről.

(2d) A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre a külképviseleten keresztül juttatja el az NVI.”

28. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Önk. vhr.)

a) a 36. melléklet szerinti 50. melléklettel és

b) a 37. melléklet szerinti 51. melléklettel

egészül ki.

(2) Az Önk. vhr. 1. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

29. § A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 38. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet

lép.

30. § Hatályát veszti

a) az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet,

b) az Önk. vhr. 1. melléklet 8. és 9. sora, valamint 8. és 9. melléklete.

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

1–34. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

MHKT_1.PDF

35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az időközi országgyűlési választáson

ÉRTESÍTŐ

a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(születési név)

(név)

(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselő időközi választásán

……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében ………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben

szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A. lakcímigazolvány és    - személyazonosító igazolvány vagy

    - útlevél vagy

    - vezetői engedély

vagy

B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de a fent megjelölt országgyűlési egyéni választókerületen belül tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott, a választókerületbe tartozó településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

·    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

·    ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

·    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

·    akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.vala s ztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

36. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

„50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

ÉRTESÍTŐ

a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(név)

(születési név)

(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy az időközi helyi önkormányzati képviselő- és/vagy polgármester-választáson

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/

Budapest …. kerületben a(z) …… számú egyéni választókerületben* a(z) …. számú szavazókörben

szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és    - személyazonosító igazolvány vagy

    - útlevél vagy

    - vezetői engedély

vagy

B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is igazolhatja személyazonosságát.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helyének) megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb ……………………………………. 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

·    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

·    Braille-írásos értesítőt kapjon,

·    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

·    akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

37. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

„51. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről
a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

ÉRTESÍTŐ

a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(születési név)

(név)

(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

……………………..……………………..…. megye ………….…………………………………….….…. településen/

Budapest …. kerületben a(z) …. számú szavazókörben**

szerepel a(z) …………………………… nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és    - személyazonosító igazolvány vagy

    - útlevél vagy

    - vezetői engedély

vagy

B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb …………………………………….. 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

·    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

·    Braille-írásos értesítőt kapjon,

·    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

38. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

MHKT_2.PDF

39. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

„2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

MHKT_3.PDF

40. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Az Önk. vhr. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 50. és 51. sorral egészül ki:

[1.

nyomtatvány megnevezése

előállítása

használata

központilag

helyben

a nyomtatvány használata kötelező

a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező]

„50.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán

X

X

X

 

51.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

X

X

X”

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!