nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról
2018-02-06
infinity
1
Jogszabály

1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról

A Kormány

1. tudomásul veszi a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. és 3. pontjában, továbbá az 1. mellékletében foglalt táblázat E:2–E:10 és E:13 mezőjében meghatározott célok teljesítését;

2. teljesítettnek fogadja el a Miniszterelnökség európai uniós források felhasználása területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységei, az igazoló hatóság, az audit hatóság, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós költségvetési kapcsolatokért felelős szervezeti egysége tekintetében a Határozat 2. és 3. pontjában, továbbá az 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében meghatározott célkitűzéseket;

3. az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel felhívja az érintett minisztereket a céljuttatásnak a Határozat 6. pont a) alpontja és – a 8. pont b) és c) alpontjában meghatározottakra figyelemmel – 8. pont a) alpontja szerinti kifizetésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a Határozat 10. pont a)–d) alpontja szerinti feltételek teljesülését, és tegyék meg a Határozat szerinti szükséges intézkedéseket.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!