nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról
2018-03-27
infinity
1
Jogszabály

1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 64. A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítetését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 1 005 406 930 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 64. A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek mentén, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson;

4. egyetért azzal, hogy

a) a 3. pont szerinti költségvetési támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2019. március 31., a lakosság részére a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. február 15.,

b) a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően haladéktalanul folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

1. melléklet a 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375162

 

64

 

 

 

 

 

A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 005 406 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 005 406 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

1 005 406 930

 

 

 

 

 

 

 

 

1 005 406 930

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet a 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz

Sorszám

Önkormányzat

Megye

Támogatási cél

Támogatás (forint)

A támogatáshoz tartozó tüzelőanyag mennyisége (m3\q)

1.

Tass

Bács-Kiskun

barnakőszén

643 890

169

2.

Zók

Baranya

barnakőszén

41 275

13

3.

Almáskamarás

Békés

barnakőszén

944 880

248

4.

Békéssámson

Békés

barnakőszén

450 850

142

5.

Békésszentandrás

Békés

barnakőszén

330 200

104

6.

Biharugra

Békés

barnakőszén

609 600

160

7.

Csabacsűd

Békés

barnakőszén

346 075

109

8.

Csabaszabadi

Békés

barnakőszén

88 900

28

9.

Csanádapáca

Békés

barnakőszén

793 750

250

10.

Csorvás

Békés

barnakőszén

558 800

176

11.

Doboz

Békés

barnakőszén

1 250 950

394

12.

Dombiratos

Békés

barnakőszén

358 775

113

13.

Ecsegfalva

Békés

barnakőszén

368 300

116

14.

Gádoros

Békés

barnakőszén

692 150

218

15.

Gerendás

Békés

barnakőszén

403 225

127

16.

Kamut

Békés

barnakőszén

314 325

99

17.

Kétegyháza

Békés

barnakőszén

1 130 300

356

18.

Kevermes

Békés

barnakőszén

1 283 970

337

19.

Kisdombegyház

Békés

barnakőszén

285 750

90

20.

Körösnagyharsány

Békés

barnakőszén

373 380

98

21.

Köröstarcsa

Békés

barnakőszén

498 475

157

22.

Kunágota

Békés

barnakőszén

1 756 410

461

23.

Lőkösháza

Békés

barnakőszén

488 950

154

24.

Magyarbánhegyes

Békés

barnakőszén

1 057 275

333

25.

Magyardombegyház

Békés

barnakőszén

219 075

69

26.

Medgyesegyháza

Békés

barnakőszén

669 925

211

27.

Méhkerék

Békés

barnakőszén

644 525

203

28.

Nagybánhegyes

Békés

barnakőszén

444 500

140

29.

Nagykamarás

Békés

barnakőszén

819 150

215

30.

Pusztaföldvár

Békés

barnakőszén

511 175

161

31.

Pusztaottlaka

Békés

barnakőszén

730 250

230

32.

Tarhos

Békés

barnakőszén

231 775

73

33.

Telekgerendás

Békés

barnakőszén

130 175

41

34.

Végegyháza

Békés

barnakőszén

361 950

95

35.

Abod

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

123 825

39

36.

Bodroghalom

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

368 300

116

37.

Bodrogolaszi

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

279 400

88

38.

Borsodivánka

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

174 625

55

39.

Csobaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

285 750

75

40.

Dámóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

339 090

89

41.

Dövény

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

182 880

48

42.

Egerlövő

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

146 050

46

43.

Felsőkelecsény

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

187 325

59

44.

Felsőnyárád

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

400 050

126

45.

Felsőtelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

560 070

147

46.

Garadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

285 750

90

47.

Gelej

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

295 275

93

48.

Girincs

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

492 125

155

49.

Hejőpapi

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

563 880

148

50.

Hernádnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

518 160

136

51.

Igrici

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

438 150

138

52.

Izsófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

651 510

171

53.

Kesznyéten

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

697 230

183

54.

Legyesbénye

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

468 630

123

55.

Mezőzombor

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

958 850

302

56.

Ormosbánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

1 287 780

338

57.

Parasznya

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

320 675

101

58.

Prügy

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

2 171 700

570

59.

Rudolftelep

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

567 690

149

60.

Sajóivánka

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

241 300

76

61.

Sajókápolna

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

148 590

39

62.

Szuhakálló

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

243 840

64

63.

Taktakenéz

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

1 329 690

349

64.

Tiszadorogma

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

127 000

40

65.

Tiszakeszi

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

949 325

299

66.

Tiszaladány

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

331 470

87

67.

Tiszapalkonya

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

312 420

82

68.

Tiszatarján

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

537 210

141

69.

Tiszavalk

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

133 350

42

70.

Tokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

793 750

250

71.

Újcsanálos

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

270 510

71

72.

Zádorfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

barnakőszén

374 650

118

73.

Árpádhalom

Csongrád

barnakőszén

184 150

58

74.

Derekegyház

Csongrád

barnakőszén

336 550

106

75.

Magyarcsanád

Csongrád

barnakőszén

666 750

175

76.

Baracs

Fejér

barnakőszén

323 850

102

77.

Acsalag

Győr-Moson-Sopron

barnakőszén

127 000

40

78.

Hegyeshalom

Győr-Moson-Sopron

barnakőszén

222 250

70

79.

Mosonszentmiklós

Győr-Moson-Sopron

barnakőszén

152 400

48

80.

Páli

Győr-Moson-Sopron

barnakőszén

98 425

31

81.

Berekböszörmény

Hajdú-Bihar

barnakőszén

2 007 870

527

82.

Bihardancsháza

Hajdú-Bihar

barnakőszén

270 510

71

83.

Esztár

Hajdú-Bihar

barnakőszén

698 500

220

84.

Földes

Hajdú-Bihar

barnakőszén

838 200

264

85.

Konyár

Hajdú-Bihar

barnakőszén

670 560

176

86.

Körösszakál

Hajdú-Bihar

barnakőszén

762 000

200

87.

Monostorpályi

Hajdú-Bihar

barnakőszén

682 625

215

88.

Nagyrábé

Hajdú-Bihar

barnakőszén

993 775

313

89.

Pocsaj

Hajdú-Bihar

barnakőszén

1 535 430

403

90.

Szerep

Hajdú-Bihar

barnakőszén

1 303 020

342

91.

Adács

Heves

barnakőszén

361 950

114

92.

Apc

Heves

barnakőszén

323 850

102

93.

Átány

Heves

barnakőszén

323 850

85

94.

Dormánd

Heves

barnakőszén

304 800

80

95.

Egerfarmos

Heves

barnakőszén

222 250

70

96.

Erdőtelek

Heves

barnakőszén

674 370

177

97.

Erk

Heves

barnakőszén

273 050

86

98.

Kisfüzes

Heves

barnakőszén

88 900

28

99.

Kisköre

Heves

barnakőszén

1 188 720

312

100.

Kompolt

Heves

barnakőszén

346 710

91

101.

Mezőszemere

Heves

barnakőszén

565 150

178

102.

Mezőtárkány

Heves

barnakőszén

788 670

207

103.

Nagytálya

Heves

barnakőszén

149 225

47

104.

Nagyút

Heves

barnakőszén

152 400

48

105.

Pély

Heves

barnakőszén

259 080

68

106.

Pétervására

Heves

barnakőszén

460 375

145

107.

Szihalom

Heves

barnakőszén

85 725

27

108.

Szűcsi

Heves

barnakőszén

219 075

69

109.

Tarnabod

Heves

barnakőszén

628 650

165

110.

Tarnaszentmiklós

Heves

barnakőszén

217 170

57

111.

Tarnazsadány

Heves

barnakőszén

575 310

151

112.

Tiszanána

Heves

barnakőszén

1 226 820

322

113.

Abádszalók

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

1 911 350

602

114.

Alattyán

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

492 125

155

115.

Besenyszög

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

590 550

186

116.

Jászalsószentgyörgy

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

701 675

221

117.

Jászboldogháza

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

377 825

119

118.

Jászdózsa

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

396 875

125

119.

Jászjákóhalma

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

342 900

108

120.

Jásztelek

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

288 925

91

121.

Kengyel

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

901 700

284

122.

Kétpó

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

219 075

69

123.

Kőtelek

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

660 400

208

124.

Kuncsorba

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

196 850

62

125.

Mesterszállás

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

350 520

92

126.

Nagyrév

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

346 710

91

127.

Öcsöd

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

431 800

136

128.

Örményes

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

311 150

98

129.

Pusztamonostor

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

206 375

65

130.

Rákócziújfalu

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

250 825

79

131.

Szelevény

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

228 600

60

132.

Tiszaderzs

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

641 350

202

133.

Tiszainoka

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

123 825

39

134.

Tiszaörs

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

447 675

141

135.

Tiszaroff

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

510 540

134

136.

Tiszasas

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

312 420

82

137.

Tiszasüly

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

298 450

94

138.

Tiszaszentimre

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

901 700

284

139.

Tiszaszőlős

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

752 475

237

140.

Tiszatenyő

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

539 750

170

141.

Tomajmonostora

Jász-Nagykun-Szolnok

barnakőszén

454 025

143

142.

Mocsa

Komárom-Esztergom

barnakőszén

304 800

96

143.

Tokodaltáró

Komárom-Esztergom

barnakőszén

177 800

56

144.

Jobbágyi

Nógrád

barnakőszén

307 975

97

145.

Mátraterenye

Nógrád

barnakőszén

762 000

240

146.

Mátraverebély

Nógrád

barnakőszén

670 560

176

147.

Nemti

Nógrád

barnakőszén

111 125

35

148.

Rákóczibánya

Nógrád

barnakőszén

228 600

72

149.

Áporka

Pest

barnakőszén

155 575

49

150.

Tápiógyörgye

Pest

barnakőszén

460 375

145

151.

Gadány

Somogy

barnakőszén

107 950

34

152.

Miklósi

Somogy

barnakőszén

98 425

31

153.

Törökkoppány

Somogy

barnakőszén

149 225

47

154.

Aranyosapáti

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 223 010

321

155.

Benk

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

224 790

59

156.

Beszterec

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

556 260

146

157.

Buj

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 024 890

269

158.

Cégénydányád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

165 100

52

159.

Döge

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

956 310

251

160.

Eperjeske

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 013 460

266

161.

Fábiánháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

902 970

237

162.

Gávavencsellő

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

952 500

250

163.

Gégény

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

655 320

172

164.

Győröcske

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

88 900

28

165.

Gyüre

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

906 780

238

166.

Hermánszeg

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

190 500

60

167.

Jéke

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

200 025

63

168.

Kék

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

838 200

220

169.

Kisvarsány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

350 520

92

170.

Kocsord

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

895 350

235

171.

Komoró

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

411 480

108

172.

Kótaj

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

792 480

208

173.

Mándok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 173 480

308

174.

Mérk

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

868 680

228

175.

Nagydobos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

750 570

197

176.

Nagyvarsány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

320 040

84

177.

Nyírbogdány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

377 825

119

178.

Nyírkarász

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

975 360

256

179.

Nyírtass

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

511 175

161

180.

Ömböly

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

232 410

61

181.

Őr

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

689 610

181

182.

Pátroha

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

708 660

186

183.

Pusztadobos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

593 725

187

184.

Rétközberencs

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

453 390

119

185.

Szabolcsveresmart

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

552 450

145

186.

Szamoskér

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

200 025

63

187.

Szamosújlak

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

161 925

51

188.

Szamosszeg

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

948 690

249

189.

Szorgalmatos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

219 075

69

190.

Tiszabezdéd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

769 620

202

191.

Tiszamogyorós

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

384 810

101

192.

Tiszarád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

300 990

79

193.

Tiszaszentmárton

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

670 560

176

194.

Tuzsér

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 405 890

369

195.

Újdombrád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

184 150

58

196.

Vaja

Szabolcs-Szatmár-Bereg

barnakőszén

1 634 490

429

197.

Borszörcsök

Veszprém

barnakőszén

129 540

34

198.

Somlójenő

Veszprém

barnakőszén

121 920

32

199.

Somlóvásárhely

Veszprém

barnakőszén

193 675

61

200.

Szőc

Veszprém

barnakőszén

174 625

55

201.

Akasztó

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

746 760

42

202.

Apostag

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

515 620

29

203.

Bácsbokod

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

977 900

55

204.

Bácsborsód

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

586 740

33

205.

Bácsszentgyörgy

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

231 140

13

206.

Bácsszőlős

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

304 800

16

207.

Ballószög

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

568 960

32

208.

Balotaszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

373 380

21

209.

Bátmonostor

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

160 020

9

210.

Bátya

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

381 000

20

211.

Bócsa

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

355 600

20

212.

Borota

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

657 860

37

213.

Bugac

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

693 420

39

214.

Bugacpusztaháza

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

160 020

9

215.

Császártöltés

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

213 360

12

216.

Csátalja

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

497 840

28

217.

Csávoly

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

1 137 920

64

218.

Csengőd

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

622 300

35

219.

Csikéria

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

438 150

23

220.

Dávod

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

800 100

42

221.

Drágszél

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

266 700

14

222.

Dunaegyháza

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

533 400

30

223.

Dunapataj

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

1 422 400

80

224.

Dunatetétlen

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

285 750

15

225.

Dunavecse

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

977 900

55

226.

Dusnok

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

711 200

40

227.

Érsekcsanád

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

604 520

34

228.

Érsekhalma

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

177 800

10

229.

Fajsz

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

462 280

26

230.

Felsőlajos

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

195 580

11

231.

Felsőszentiván

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

1 262 380

71

232.

Foktő

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

586 740

33

233.

Fülöpháza

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

231 140

13

234.

Fülöpjakab

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

248 920

14

235.

Fülöpszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

728 980

41

236.

Gara

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

497 840

28

237.

Gátér

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

213 360

12

238.

Géderlak

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

361 950

19

239.

Harkakötöny

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

444 500

25

240.

Helvécia

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

355 600

20

241.

Hercegszántó

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

302 260

17

242.

Homokmégy

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

711 200

40

243.

Imrehegy

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

355 600

20

244.

Jakabszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

586 740

33

245.

Jászszentlászló

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

586 740

33

246.

Katymár

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

373 380

21

247.

Kelebia

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

764 540

43

248.

Kéleshalom

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

337 820

19

249.

Kisszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

764 540

43

250.

Kunadacs

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

320 040

18

251.

Kunbaja

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

924 560

52

252.

Kunbaracs

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

391 160

22

253.

Kunfehértó

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

533 400

30

254.

Kunpeszér

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

337 820

19

255.

Kunszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

337 820

19

256.

Lakitelek

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

853 440

48

257.

Madaras

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

1 981 200

104

258.

Mátételke

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

320 040

18

259.

Miske

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

895 350

47

260.

Móricgát

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

195 580

11

261.

Nagybaracska

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

871 220

49

262.

Nemesnádudvar

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

266 700

15

263.

Nyárlőrinc

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

622 300

35

264.

Ordas

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

228 600

12

265.

Orgovány

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

800 100

45

266.

Öregcsertő

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

495 300

26

267.

Páhi

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

266 700

15

268.

Pálmonostora

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

195 580

11

269.

Petőfiszállás

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

391 160

22

270.

Pirtó

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

284 480

16

271.

Rém

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

666 750

35

272.

Soltszentimre

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

337 820

19

273.

Sükösd

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

1 314 450

69

274.

Szakmár

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

533 400

30

275.

Szalkszentmárton

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

889 000

50

276.

Szentkirály

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

515 620

29

277.

Szeremle

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

514 350

27

278.

Tabdi

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

320 040

18

279.

Tataháza

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

782 320

44

280.

Tiszaug

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

355 600

20

281.

Újtelek

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

247 650

13

282.

Uszód

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

476 250

25

283.

Vaskút

Bács-Kiskun

keménylombos tűzifa

266 700

15

284.

Abaliget

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

285.

Adorjás

Baranya

keménylombos tűzifa

444 500

25

286.

Ág

Baranya

keménylombos tűzifa

361 950

19

287.

Almamellék

Baranya

keménylombos tűzifa

361 950

19

288.

Almáskeresztúr

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

289.

Alsómocsolád

Baranya

keménylombos tűzifa

373 380

21

290.

Alsószentmárton

Baranya

keménylombos tűzifa

1 790 700

94

291.

Babarcszőlős

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

292.

Bakóca

Baranya

keménylombos tűzifa

190 500

10

293.

Bakonya

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

294.

Baksa

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

295.

Bánfa

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

296.

Bár

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

297.

Baranyahídvég

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

298.

Baranyajenő

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

299.

Baranyaszentgyörgy

Baranya

keménylombos tűzifa

152 400

8

300.

Basal

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

301.

Belvárdgyula

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

302.

Beremend

Baranya

keménylombos tűzifa

1 333 500

75

303.

Besence

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

304.

Bezedek

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

305.

Bicsérd

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

306.

Bikal

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

307.

Bisse

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

308.

Boda

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

309.

Bodolyabér

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

310.

Bogádmindszent

Baranya

keménylombos tűzifa

462 280

26

311.

Bogdása

Baranya

keménylombos tűzifa

323 850

17

312.

Boldogasszonyfa

Baranya

keménylombos tűzifa

514 350

27

313.

Borjád

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

314.

Bosta

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

315.

Botykapeterd

Baranya

keménylombos tűzifa

304 800

16

316.

Bürüs

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

317.

Cún

Baranya

keménylombos tűzifa

190 500

10

318.

Csányoszró

Baranya

keménylombos tűzifa

604 520

34

319.

Csarnóta

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

320.

Csebény

Baranya

keménylombos tűzifa

57 150

3

321.

Cserdi

Baranya

keménylombos tűzifa

568 960

32

322.

Cserkút

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

323.

Csertő

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

324.

Dencsháza

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

325.

Dinnyeberki

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

326.

Diósviszló

Baranya

keménylombos tűzifa

419 100

22

327.

Drávacsehi

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

328.

Drávacsepely

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

329.

Drávafok

Baranya

keménylombos tűzifa

586 740

33

330.

Drávaiványi

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

331.

Drávakeresztúr

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

332.

Drávapalkonya

Baranya

keménylombos tűzifa

285 750

15

333.

Drávapiski

Baranya

keménylombos tűzifa

190 500

10

334.

Drávaszabolcs

Baranya

keménylombos tűzifa

323 850

17

335.

Drávasztára

Baranya

keménylombos tűzifa

551 180

31

336.

Egerág

Baranya

keménylombos tűzifa

284 480

16

337.

Egyházaskozár

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

338.

Endrőc

Baranya

keménylombos tűzifa

495 300

26

339.

Erdősmárok

Baranya

keménylombos tűzifa

95 250

5

340.

Erzsébet

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

341.

Feked

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

342.

Felsőegerszeg

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

343.

Felsőszentmárton

Baranya

keménylombos tűzifa

853 440

48

344.

Garé

Baranya

keménylombos tűzifa

515 620

29

345.

Gerde

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

346.

Gerényes

Baranya

keménylombos tűzifa

190 500

10

347.

Gilvánfa

Baranya

keménylombos tűzifa

685 800

36

348.

Gordisa

Baranya

keménylombos tűzifa

304 800

16

349.

Gödre

Baranya

keménylombos tűzifa

551 180

31

350.

Görcsöny

Baranya

keménylombos tűzifa

728 980

41

351.

Görcsönydoboka

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

352.

Gyód

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

353.

Gyöngyfa

Baranya

keménylombos tűzifa

323 850

17

354.

Harkány

Baranya

keménylombos tűzifa

568 960

32

355.

Hásságy

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

356.

Hegyhátmaróc

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

357.

Hegyszentmárton

Baranya

keménylombos tűzifa

675 640

38

358.

Helesfa

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

359.

Hetvehely

Baranya

keménylombos tűzifa

444 500

25

360.

Hidas

Baranya

keménylombos tűzifa

515 620

29

361.

Himesháza

Baranya

keménylombos tűzifa

391 160

22

362.

Hirics

Baranya

keménylombos tűzifa

391 160

22

363.

Hobol

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

364.

Homorúd

Baranya

keménylombos tűzifa

438 150

23

365.

Horváthertelend

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

366.

Hosszúhetény

Baranya

keménylombos tűzifa

355 600

20

367.

Husztót

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

368.

Ibafa

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

369.

Illocska

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

370.

Ipacsfa

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

371.

Ivánbattyán

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

372.

Kákics

Baranya

keménylombos tűzifa

285 750

15

373.

Kárász

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

374.

Kásád

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

375.

Katádfa

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

376.

Kékesd

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

377.

Kémes

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

378.

Kemse

Baranya

keménylombos tűzifa

114 300

6

379.

Keszü

Baranya

keménylombos tűzifa

248 920

14

380.

Kétújfalu

Baranya

keménylombos tűzifa

764 540

43

381.

Királyegyháza

Baranya

keménylombos tűzifa

515 620

29

382.

Kisasszonyfa

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

383.

Kisbeszterce

Baranya

keménylombos tűzifa

95 250

5

384.

Kisbudmér

Baranya

keménylombos tűzifa

95 250

5

385.

Kisdér

Baranya

keménylombos tűzifa

88 900

5

386.

Kisdobsza

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

387.

Kishajmás

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

388.

Kisherend

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

389.

Kisjakabfalva

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

390.

Kiskassa

Baranya

keménylombos tűzifa

190 500

10

391.

Kislippó

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

392.

Kisnyárád

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

393.

Kistamási

Baranya

keménylombos tűzifa

373 380

21

394.

Kistapolca

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

395.

Kistótfalu

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

396.

Kisvaszar

Baranya

keménylombos tűzifa

693 420

39

397.

Kisszentmárton

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

398.

Kórós

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

399.

Kovácshida

Baranya

keménylombos tűzifa

152 400

8

400.

Kovácsszénája

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

401.

Köblény

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

402.

Kökény

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

403.

Kölked

Baranya

keménylombos tűzifa

533 400

28

404.

Kővágószőlős

Baranya

keménylombos tűzifa

248 920

14

405.

Kővágótöttös

Baranya

keménylombos tűzifa

152 400

8

406.

Lánycsók

Baranya

keménylombos tűzifa

586 740

33

407.

Lapáncsa

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

408.

Liget

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

409.

Lippó

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

410.

Lovászhetény

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

411.

Lúzsok

Baranya

keménylombos tűzifa

400 050

21

412.

Mágocs

Baranya

keménylombos tűzifa

764 540

43

413.

Magyarbóly

Baranya

keménylombos tűzifa

853 440

48

414.

Magyaregregy

Baranya

keménylombos tűzifa

284 480

16

415.

Magyarhertelend

Baranya

keménylombos tűzifa

746 760

42

416.

Magyarlukafa

Baranya

keménylombos tűzifa

152 400

8

417.

Magyarmecske

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

418.

Magyarszék

Baranya

keménylombos tűzifa

551 180

31

419.

Magyartelek

Baranya

keménylombos tűzifa

304 800

16

420.

Majs

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

421.

Mánfa

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

422.

Maráza

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

423.

Márfa

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

424.

Markóc

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

425.

Marócsa

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

426.

Matty

Baranya

keménylombos tűzifa

400 050

21

427.

Máza

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

428.

Mecseknádasd

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

429.

Mecsekpölöske

Baranya

keménylombos tűzifa

248 920

14

430.

Mekényes

Baranya

keménylombos tűzifa

231 140

13

431.

Merenye

Baranya

keménylombos tűzifa

515 620

29

432.

Meződ

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

433.

Mindszentgodisa

Baranya

keménylombos tűzifa

609 600

32

434.

Molvány

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

435.

Mozsgó

Baranya

keménylombos tűzifa

1 902 460

107

436.

Nagybudmér

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

437.

Nagycsány

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

438.

Nagydobsza

Baranya

keménylombos tűzifa

764 540

43

439.

Nagyhajmás

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

440.

Nagykozár

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

441.

Nagypall

Baranya

keménylombos tűzifa

266 700

15

442.

Nagypeterd

Baranya

keménylombos tűzifa

426 720

24

443.

Nagyváty

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

444.

Nemeske

Baranya

keménylombos tűzifa

209 550

11

445.

Nyugotszenterzsébet

Baranya

keménylombos tűzifa

419 100

22

446.

Óbánya

Baranya

keménylombos tűzifa

88 900

5

447.

Ócsárd

Baranya

keménylombos tűzifa

408 940

23

448.

Ófalu

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

449.

Okorág

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

450.

Okorvölgy

Baranya

keménylombos tűzifa

71 120

4

451.

Olasz

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

452.

Orfű

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

453.

Oroszló

Baranya

keménylombos tűzifa

391 160

22

454.

Ózdfalu

Baranya

keménylombos tűzifa

361 950

19

455.

Palé

Baranya

keménylombos tűzifa

95 250

5

456.

Palkonya

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

457.

Palotabozsok

Baranya

keménylombos tűzifa

373 380

21

458.

Páprád

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

459.

Patapoklosi

Baranya

keménylombos tűzifa

476 250

25

460.

Pécsbagota

Baranya

keménylombos tűzifa

88 900

5

461.

Pécsdevecser

Baranya

keménylombos tűzifa

124 460

7

462.

Pécsvárad

Baranya

keménylombos tűzifa

1 440 180

81

463.

Pellérd

Baranya

keménylombos tűzifa

586 740

33

464.

Peterd

Baranya

keménylombos tűzifa

124 460

7

465.

Pettend

Baranya

keménylombos tűzifa

355 600

20

466.

Piskó

Baranya

keménylombos tűzifa

495 300

26

467.

Pócsa

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

468.

Pogány

Baranya

keménylombos tűzifa

373 380

21

469.

Rádfalva

Baranya

keménylombos tűzifa

285 750

15

470.

Regenye

Baranya

keménylombos tűzifa

171 450

9

471.

Romonya

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

472.

Rózsafa

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

473.

Sámod

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

474.

Sásd

Baranya

keménylombos tűzifa

995 680

56

475.

Sellye

Baranya

keménylombos tűzifa

1 671 320

94

476.

Siklósbodony

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

477.

Siklósnagyfalu

Baranya

keménylombos tűzifa

1 244 600

70

478.

Somberek

Baranya

keménylombos tűzifa

391 160

22

479.

Somogyapáti

Baranya

keménylombos tűzifa

285 750

15

480.

Somogyhárságy

Baranya

keménylombos tűzifa

551 180

31

481.

Somogyhatvan

Baranya

keménylombos tűzifa

711 200

40

482.

Somogyviszló

Baranya

keménylombos tűzifa

438 150

23

483.

Sósvertike

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

484.

Sumony

Baranya

keménylombos tűzifa

647 700

34

485.

Szabadszentkirály

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

486.

Szágy

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

487.

Szalánta

Baranya

keménylombos tűzifa

320 040

18

488.

Szalatnak

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

489.

Szaporca

Baranya

keménylombos tűzifa

419 100

22

490.

Szárász

Baranya

keménylombos tűzifa

57 150

3

491.

Szászvár

Baranya

keménylombos tűzifa

835 660

47

492.

Szava

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

493.

Szebény

Baranya

keménylombos tűzifa

285 750

15

494.

Székelyszabar

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

495.

Szellő

Baranya

keménylombos tűzifa

53 340

3

496.

Szentdénes

Baranya

keménylombos tűzifa

457 200

24

497.

Szentegát

Baranya

keménylombos tűzifa

497 840

28

498.

Szentkatalin

Baranya

keménylombos tűzifa

152 400

8

499.

Szentlászló

Baranya

keménylombos tűzifa

590 550

31

500.

Szilágy

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

501.

Szilvás

Baranya

keménylombos tűzifa

88 900

5

502.

Szőke

Baranya

keménylombos tűzifa

114 300

6

503.

Szörény

Baranya

keménylombos tűzifa

124 460

7

504.

Szulimán

Baranya

keménylombos tűzifa

177 800

10

505.

Szűr

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

506.

Tarrós

Baranya

keménylombos tűzifa

142 240

8

507.

Tékes

Baranya

keménylombos tűzifa

342 900

18

508.

Teklafalu

Baranya

keménylombos tűzifa

302 260

17

509.

Tengeri

Baranya

keménylombos tűzifa

133 350

7

510.

Tésenfa

Baranya

keménylombos tűzifa

342 900

18

511.

Téseny

Baranya

keménylombos tűzifa

419 100

22

512.

Tófű

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

513.

Tormás

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

514.

Tótszentgyörgy

Baranya

keménylombos tűzifa

304 800

16

515.

Túrony

Baranya

keménylombos tűzifa

213 360

12

516.

Újpetre

Baranya

keménylombos tűzifa

361 950

19

517.

Vajszló

Baranya

keménylombos tűzifa

977 900

55

518.

Várad

Baranya

keménylombos tűzifa

247 650

13

519.

Varga

Baranya

keménylombos tűzifa

209 550

11

520.

Vásárosbéc

Baranya

keménylombos tűzifa

337 820

19

521.

Vásárosdombó

Baranya

keménylombos tűzifa

1 314 450

69

522.

Vázsnok

Baranya

keménylombos tűzifa

106 680

6

523.

Vejti

Baranya

keménylombos tűzifa

304 800

16

524.

Vékény

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

525.

Velény

Baranya

keménylombos tűzifa

228 600

12

526.

Véménd

Baranya

keménylombos tűzifa

800 100

45

527.

Versend

Baranya

keménylombos tűzifa

571 500

30

528.

Villány

Baranya

keménylombos tűzifa

728 980

41

529.

Villánykövesd

Baranya

keménylombos tűzifa

160 020

9

530.

Vokány

Baranya

keménylombos tűzifa

355 600

20

531.

Zádor

Baranya

keménylombos tűzifa

495 300

26

532.

Zaláta

Baranya

keménylombos tűzifa

361 950

19

533.

Zengővárkony

Baranya

keménylombos tűzifa

195 580

11

534.

Bélmegyer

Békés

keménylombos tűzifa

693 420

39

535.

Bucsa

Békés

keménylombos tűzifa

1 671 320

94

536.

Dombegyház

Békés

keménylombos tűzifa

1 617 980

91

537.

Elek

Békés

keménylombos tűzifa

2 933 700

165

538.

Kardos

Békés

keménylombos tűzifa

551 180

31

539.

Kardoskút

Békés

keménylombos tűzifa

337 820

19

540.

Kaszaper

Békés

keménylombos tűzifa

906 780

51

541.

Kertészsziget

Békés

keménylombos tűzifa

495 300

26

542.

Körösladány

Békés

keménylombos tűzifa

1 831 340

103

543.

Kötegyán

Békés

keménylombos tűzifa

1 297 940

73

544.

Medgyesbodzás

Békés

keménylombos tűzifa

1 155 700

65

545.

Murony

Békés

keménylombos tűzifa

426 720

24

546.

Okány

Békés

keménylombos tűzifa

1 795 780

101

547.

Örménykút

Békés

keménylombos tűzifa

284 480

16

548.

Sarkadkeresztúr

Békés

keménylombos tűzifa

1 369 060

77

549.

Szabadkígyós

Békés

keménylombos tűzifa

817 880

46

550.

Újszalonta

Békés

keménylombos tűzifa

133 350

7

551.

Zsadány

Békés

keménylombos tűzifa

1 485 900

78

552.

Abaújalpár

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

152 400

8

553.

Abaújkér

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

640 080

36

554.

Abaújlak

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

142 240

8

555.

Abaújszántó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 044 700

115

556.

Abaújszolnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

557.

Abaújvár

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

231 140

13

558.

Alacska

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

381 000

20

559.

Alsóberecki

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

462 280

26

560.

Alsódobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

160 020

9

561.

Alsógagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

209 550

11

562.

Alsóregmec

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

142 240

8

563.

Alsószuha

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

515 620

29

564.

Alsótelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

213 360

12

565.

Alsóvadász

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 428 750

75

566.

Arka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

213 360

12

567.

Arnót

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

835 660

47

568.

Ároktő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 280 160

72

569.

Aszaló

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 543 050

81

570.

Baktakék

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

604 520

34

571.

Balajt

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

723 900

38

572.

Bánhorváti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

762 000

40

573.

Baskó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

171 450

9

574.

Becskeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

76 200

4

575.

Bekecs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

746 760

42

576.

Berente

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

906 780

51

577.

Beret

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

400 050

21

578.

Berzék

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

515 620

29

579.

Bodrogkeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

497 840

28

580.

Bodrogkisfalud

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

381 000

20

581.

Bódvalenke

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

400 050

21

582.

Bódvarákó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

231 140

13

583.

Bódvaszilas

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

515 620

29

584.

Bogács

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 013 460

57

585.

Boldogkőújfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

552 450

29

586.

Boldogkőváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 084 580

61

587.

Borsodbóta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 200 150

63

588.

Borsodgeszt

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

247 650

13

589.

Borsodszirák

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

400 050

21

590.

Bózsva

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

591.

Bőcs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 226 820

69

592.

Bükkábrány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

408 940

23

593.

Bükkaranyos

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

476 250

25

594.

Bükkszentkereszt

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

533 400

30

595.

Bükkzsérc

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

373 380

21

596.

Csenyéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

438 150

23

597.

Cserépfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

426 720

24

598.

Cserépváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

599.

Csernely

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 428 750

75

600.

Csincse

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

285 750

15

601.

Csobád

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

568 960

32

602.

Damak

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

603.

Detek

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

495 300

26

604.

Égerszög

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

152 400

8

605.

Erdőhorváti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

782 320

44

606.

Fáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

835 660

47

607.

Fancsal

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

480 060

27

608.

Felsőberecki

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

609.

Felsődobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

495 300

26

610.

Felsőgagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

302 260

17

611.

Felsőregmec

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

462 280

26

612.

Felsővadász

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

285 750

15

613.

Filkeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

152 400

8

614.

Fony

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

568 960

32

615.

Forró

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 000 250

105

616.

Fulókércs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

675 640

38

617.

Füzér

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

618.

Füzérkajata

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

213 360

12

619.

Füzérkomlós

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

142 240

8

620.

Füzérradvány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

320 040

18

621.

Gadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

14

622.

Gagyapáti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

95 250

5

623.

Gagybátor

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

426 720

24

624.

Gagyvendégi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

361 950

19

625.

Galvács

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

231 140

13

626.

Gibárt

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

231 140

13

627.

Golop

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

426 720

24

628.

Gömörszőlős

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

160 020

9

629.

Gönc

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 973 580

111

630.

Göncruszka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

400 050

21

631.

Györgytarló

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

819 150

43

632.

Halmaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 671 320

94

633.

Hangács

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

381 000

20

634.

Hangony

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 181 100

62

635.

Háromhuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

320 040

18

636.

Harsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

675 640

38

637.

Hegymeg

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

209 550

11

638.

Hejce

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

320 040

18

639.

Hejőszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

952 500

50

640.

Hercegkút

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

337 820

19

641.

Hernádbűd

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

231 140

13

642.

Hernádcéce

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

361 950

19

643.

Hernádkércs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

391 160

22

644.

Hernádpetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

323 850

17

645.

Hernádszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

693 420

39

646.

Hernádszurdok

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

14

647.

Hernádvécse

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 466 850

77

648.

Hidasnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

800 100

45

649.

Hidvégardó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

391 160

22

650.

Hollóháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

533 400

28

651.

Homrogd

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

693 420

39

652.

Imola

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

228 600

12

653.

Ináncs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 351 280

76

654.

Irota

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

124 460

7

655.

Jákfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

685 800

36

656.

Jósvafő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

124 460

7

657.

Kács

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

284 480

16

658.

Kánó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

88 900

5

659.

Karcsa

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 098 040

118

660.

Karos

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

693 420

39

661.

Kéked

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

14

662.

Kelemér

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

666 750

35

663.

Kisgyőr

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

933 450

49

664.

Kishuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

247 650

13

665.

Kiskinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

320 040

18

666.

Kisrozvágy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

667.

Kistokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

668.

Komjáti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

14

669.

Komlóska

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

670.

Kondó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

671.

Korlát

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

609 600

32

672.

Kovácsvágás

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 137 920

64

673.

Köröm

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 076 450

109

674.

Krasznokvajda

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

800 100

42

675.

Kupa

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

323 850

17

676.

Kurityán

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 466 850

77

677.

Ládbesenyő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

228 600

12

678.

Lak

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 191 260

67

679.

Litka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

680.

Mád

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 013 460

57

681.

Makkoshotyka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 162 050

61

682.

Mályi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 049 020

59

683.

Martonyi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

462 280

26

684.

Megyaszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 485 900

78

685.

Méra

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 333 500

75

686.

Meszes

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

213 360

12

687.

Mezőkeresztes

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

462 280

26

688.

Mezőnagymihály

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

355 600

20

689.

Mezőnyárád

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

444 500

25

690.

Mikóháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

691.

Mogyoróska

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

692.

Monaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

228 600

12

693.

Monok

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 191 260

67

694.

Muhi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

695.

Nagybarca

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

476 250

25

696.

Nagycsécs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

337 820

19

697.

Nagyhuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

160 020

9

698.

Nagykinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

444 500

25

699.

Nagyrozvágy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

889 000

50

700.

Négyes

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

701.

Nemesbikk

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

495 300

26

702.

Novajidrány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 600 200

84

703.

Nyésta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

76 200

4

704.

Nyíri

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

419 100

22

705.

Nyomár

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

142 240

8

706.

Olaszliszka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 386 840

78

707.

Onga

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 485 900

78

708.

Ónod

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

762 000

40

709.

Pácin

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 143 000

60

710.

Pálháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

302 260

17

711.

Pányok

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

88 900

5

712.

Pere

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

675 640

38

713.

Perkupa

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

657 860

37

714.

Pusztafalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

285 750

15

715.

Pusztaradvány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

444 500

25

716.

Radostyán

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

302 260

17

717.

Ragály

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

838 200

44

718.

Rakacaszend

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

657 860

37

719.

Rátka

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

551 180

31

720.

Regéc

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

721.

Répáshuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

213 360

12

722.

Révleányvár

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

746 760

42

723.

Ricse

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 628 900

138

724.

Sajóbábony

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 371 600

72

725.

Sajóecseg

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

373 380

21

726.

Sajógalgóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

14

727.

Sajóhídvég

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

640 080

36

728.

Sajókaza

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 104 900

58

729.

Sajókeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

426 720

24

730.

Sajólád

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

853 440

48

731.

Sajólászlófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

732.

Sajónémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

361 950

19

733.

Sajóörös

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

734.

Sajópálfala

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

266 700

15

735.

Sajópetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

457 200

24

736.

Sajópüspöki

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

737.

Sajósenye

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

738.

Sajószöged

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

391 160

22

739.

Sajóvámos

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

568 960

32

740.

Sály

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

533 400

28

741.

Sárazsadány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

248 920

14

742.

Sáta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

361 950

19

743.

Selyeb

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

552 450

29

744.

Semjén

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

723 900

38

745.

Sóstófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

228 600

12

746.

Szakácsi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

419 100

22

747.

Szakáld

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

302 260

17

748.

Szalaszend

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

933 450

49

749.

Szalonna

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

838 200

44

750.

Szászfa

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

190 500

10

751.

Szegi

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

495 300

26

752.

Szegilong

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

586 740

33

753.

Szemere

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

480 060

27

754.

Szendrő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

3 573 780

201

755.

Szendrőlád

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 152 650

113

756.

Szentistván

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 028 700

54

757.

Szentistvánbaksa

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

302 260

17

758.

Szin

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 257 300

66

759.

Szinpetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

285 750

15

760.

Szirmabesenyő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

960 120

54

761.

Szomolya

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

764 540

43

762.

Szőlősardó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

177 800

10

763.

Szuhafő

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

284 480

16

764.

Szuhogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

514 350

27

765.

Taktabáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

304 800

16

766.

Taktaharkány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 114 550

111

767.

Taktaszada

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 428 750

75

768.

Tállya

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 031 240

58

769.

Tarcal

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 314 450

69

770.

Tard

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

426 720

24

771.

Tardona

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

373 380

21

772.

Telkibánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

323 850

17

773.

Tibolddaróc

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

693 420

39

774.

Tiszatardos

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

444 500

25

775.

Tolcsva

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

622 300

35

776.

Tomor

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

337 820

19

777.

Tornabarakony

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

106 680

6

778.

Tornakápolna

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

19 050

1

779.

Tornanádaska

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

942 340

53

780.

Tornaszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

247 650

13

781.

Tornaszentjakab

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

285 750

15

782.

Tornyosnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

533 400

30

783.

Trizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

320 040

18

784.

Uppony

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

323 850

17

785.

Vadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

604 520

34

786.

Vágáshuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

160 020

9

787.

Vajdácska

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 028 700

54

788.

Vámosújfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

586 740

33

789.

Varbó

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

337 820

19

790.

Vatta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

476 250

25

791.

Vilmány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

2 057 400

108

792.

Vilyvitány

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

195 580

11

793.

Viss

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

819 150

43

794.

Viszló

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

114 300

6

795.

Vizsoly

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

1 066 800

56

796.

Zemplénagárd

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

889 000

50

797.

Zubogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

391 160

22

798.

Zsujta

Borsod-Abaúj-Zemplén

keménylombos tűzifa

247 650

13

799.

Ambrózfalva

Csongrád

keménylombos tűzifa

337 820

19

800.

Apátfalva

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 617 980

91

801.

Balástya

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 191 260

67

802.

Csanádalberti

Csongrád

keménylombos tűzifa

391 160

22

803.

Csanádpalota

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 742 440

98

804.

Forráskút

Csongrád

keménylombos tűzifa

515 620

29

805.

Földeák

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 102 360

62

806.

Királyhegyes

Csongrád

keménylombos tűzifa

320 040

18

807.

Kiszombor

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 013 460

57

808.

Kövegy

Csongrád

keménylombos tűzifa

284 480

16

809.

Maroslele

Csongrád

keménylombos tűzifa

231 140

13

810.

Mártély

Csongrád

keménylombos tűzifa

408 940

23

811.

Nagyér

Csongrád

keménylombos tűzifa

337 820

19

812.

Nagylak

Csongrád

keménylombos tűzifa

302 260

17

813.

Nagymágocs

Csongrád

keménylombos tűzifa

1 173 480

66

814.

Óföldeák

Csongrád

keménylombos tűzifa

177 800

10

815.

Pitvaros

Csongrád

keménylombos tűzifa

835 660

47

816.

Röszke

Csongrád

keménylombos tűzifa

622 300

35

817.

Szatymaz

Csongrád

keménylombos tűzifa

977 900

55

818.

Székkutas

Csongrád

keménylombos tűzifa

640 080

36

819.

Tiszasziget

Csongrád

keménylombos tűzifa

497 840

28

820.

Újszentiván

Csongrád

keménylombos tűzifa

391 160

22

821.

Üllés

Csongrád

keménylombos tűzifa

764 540

43

822.

Zsombó

Csongrád

keménylombos tűzifa

568 960

32

823.

Aba

Fejér

keménylombos tűzifa

800 100

45

824.

Adony

Fejér

keménylombos tűzifa

177 800

10

825.

Alcsútdoboz

Fejér

keménylombos tűzifa

373 380

21

826.

Alsószentiván

Fejér

keménylombos tűzifa

391 160

22

827.

Baracska

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

828.

Beloiannisz

Fejér

keménylombos tűzifa

177 800

10

829.

Besnyő

Fejér

keménylombos tűzifa

320 040

18

830.

Bodajk

Fejér

keménylombos tűzifa

728 980

41

831.

Bodmér

Fejér

keménylombos tűzifa

124 460

7

832.

Cece

Fejér

keménylombos tűzifa

497 840

28

833.

Csabdi

Fejér

keménylombos tűzifa

213 360

12

834.

Csákberény

Fejér

keménylombos tűzifa

248 920

14

835.

Csókakő

Fejér

keménylombos tűzifa

408 940

23

836.

Csór

Fejér

keménylombos tűzifa

391 160

22

837.

Csősz

Fejér

keménylombos tűzifa

266 700

15

838.

Daruszentmiklós

Fejér

keménylombos tűzifa

497 840

28

839.

Dég

Fejér

keménylombos tűzifa

497 840

28

840.

Előszállás

Fejér

keménylombos tűzifa

462 280

26

841.

Fehérvárcsurgó

Fejér

keménylombos tűzifa

106 680

6

842.

Füle

Fejér

keménylombos tűzifa

266 700

15

843.

Gánt

Fejér

keménylombos tűzifa

177 800

10

844.

Gyúró

Fejér

keménylombos tűzifa

320 040

18

845.

Igar

Fejér

keménylombos tűzifa

590 550

31

846.

Iszkaszentgyörgy

Fejér

keménylombos tűzifa

231 140

13

847.

Isztimér

Fejér

keménylombos tűzifa

53 340

3

848.

Iváncsa

Fejér

keménylombos tűzifa

515 620

29

849.

Jenő

Fejér

keménylombos tűzifa

266 700

15

850.

Kajászó

Fejér

keménylombos tűzifa

248 920

14

851.

Káloz

Fejér

keménylombos tűzifa

444 500

25

852.

Kápolnásnyék

Fejér

keménylombos tűzifa

586 740

33

853.

Kincsesbánya

Fejér

keménylombos tűzifa

142 240

8

854.

Kisapostag

Fejér

keménylombos tűzifa

320 040

18

855.

Kisláng

Fejér

keménylombos tűzifa

604 520

34

856.

Kőszárhegy

Fejér

keménylombos tűzifa

231 140

13

857.

Kulcs

Fejér

keménylombos tűzifa

586 740

33

858.

Lajoskomárom

Fejér

keménylombos tűzifa

711 200

40

859.

Lepsény

Fejér

keménylombos tűzifa

604 520

34

860.

Lovasberény

Fejér

keménylombos tűzifa

355 600

20

861.

Magyaralmás

Fejér

keménylombos tűzifa

88 900

5

862.

Mány

Fejér

keménylombos tűzifa

408 940

23

863.

Mezőfalva

Fejér

keménylombos tűzifa

462 280

26

864.

Mezőkomárom

Fejér

keménylombos tűzifa

728 980

41

865.

Mezőszentgyörgy

Fejér

keménylombos tűzifa

533 400

30

866.

Moha

Fejér

keménylombos tűzifa

142 240

8

867.

Nadap

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

868.

Nádasdladány

Fejér

keménylombos tűzifa

391 160

22

869.

Nagykarácsony

Fejér

keménylombos tűzifa

426 720

24

870.

Nagyveleg

Fejér

keménylombos tűzifa

177 800

10

871.

Nagyvenyim

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

872.

Óbarok

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

873.

Pákozd

Fejér

keménylombos tűzifa

426 720

24

874.

Pátka

Fejér

keménylombos tűzifa

337 820

19

875.

Pázmánd

Fejér

keménylombos tűzifa

497 840

28

876.

Perkáta

Fejér

keménylombos tűzifa

1 209 040

68

877.

Pusztavám

Fejér

keménylombos tűzifa

462 280

26

878.

Rácalmás

Fejér

keménylombos tűzifa

675 640

38

879.

Sárkeresztes

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

880.

Sárkeresztúr

Fejér

keménylombos tűzifa

1 066 800

56

881.

Sárkeszi

Fejér

keménylombos tűzifa

88 900

5

882.

Sárosd

Fejér

keménylombos tűzifa

942 340

53

883.

Sárszentágota

Fejér

keménylombos tűzifa

284 480

16

884.

Sárszentmihály

Fejér

keménylombos tűzifa

515 620

29

885.

Seregélyes

Fejér

keménylombos tűzifa

675 640

38

886.

Soponya

Fejér

keménylombos tűzifa

444 500

25

887.

Söréd

Fejér

keménylombos tűzifa

160 020

9

888.

Sukoró

Fejér

keménylombos tűzifa

302 260

17

889.

Szabadbattyán

Fejér

keménylombos tűzifa

266 700

15

890.

Szabadhídvég

Fejér

keménylombos tűzifa

657 860

37

891.

Tabajd

Fejér

keménylombos tűzifa

248 920

14

892.

Tác

Fejér

keménylombos tűzifa

426 720

24

893.

Úrhida

Fejér

keménylombos tűzifa

320 040

18

894.

Vajta

Fejér

keménylombos tűzifa

285 750

15

895.

Vál

Fejér

keménylombos tűzifa

391 160

22

896.

Vereb

Fejér

keménylombos tűzifa

213 360

12

897.

Vértesboglár

Fejér

keménylombos tűzifa

177 800

10

898.

Zámoly

Fejér

keménylombos tűzifa

302 260

17

899.

Abda

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

266 700

15

900.

Agyagosszergény

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

248 920

14

901.

Ásványráró

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

266 700

15

902.

Bágyogszovát

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

373 380

21

903.

Bakonygyirót

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

124 460

7

904.

Bakonyszentlászló

Győr-Moson-Sopron

keménylombos tűzifa

373 380

21<