nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
2018-03-27
infinity
1
Jogszabály

1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány

1. egyetért a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdése szerint meghatározott normatívák szociális ösztöndíjra fordítandó összege 40%-ával megegyező összegű egyedi támogatás nyújtásával;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

a) 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 692 852 000 forint,

b) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 2. Normatív finanszírozás alcím, 2. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcím javára 57 039 000 forint

biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. augusztus 31.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott normatívák szociális ösztöndíjra fordítandó összegének 2019. évtől történő, legalább az 1. pontban meghatározott mértékű, beépülő jellegű emelése érdekében a szükséges jogszabály-módosítást készítse elő.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. augusztus 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!