nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2018-07-27
2019-06-05
3
Jogszabály

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapesten és a Budapesti Agglomerációban megvalósuló állami-kormányzati városfejlesztési – nem önkormányzati hatáskörbe tartozó magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési – beruházások összehangolt irányításával kapcsolatos feladatok, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával kapcsolatos egyes állami feladatok ellátására 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos valamennyi tevékenységét Budapest főpolgármesterével, illetve Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködésben végzi.

3. A kormánybiztos által ellátott – a 4. pontban részletesen meghatározott – főbb feladatcsoportok a következők:

a) támogatja a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztései érdekében folytatott tevékenységét,

b) az a) pontban írt feladat részeként kidolgozza a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégiát,

c) irányítja az 1. melléklet szerinti beruházások előkészítését és megvalósítását.

4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva

a) a sportpolitikáért felelős miniszterrel, a sportági szakszövetségekkel és a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve kidolgozza és elfogadásra a Kormány elé terjeszti a Budapesten megvalósuló, kiemelt jelentőségű nemzetközi vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó, esetileg vagy ismétlődő jelleggel, jelentős részben központi költségvetési forrásból vagy egyéb állami támogatással lebonyolított sporteseményeknek – így többek között, de nem kizárólagosan az olimpiai sportágak felnőtt Európa- és világbajnokságainak, egyéb világversenyeinek, a nemzetközi sportvilág ernyőszervezetei, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC), a nemzetközi sportági szakszövetségek közgyűlése (GAISF), a téli és nyári olimpiai sportágak nemzetközi szövetségei (ASOIF, AIOWF), a SportAccord szövetség éves eseményeinek és jelentős fórumainak (a továbbiakban együtt: kiemelt nemzetközi sportesemények) – megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos 2030-ig tartó időszak kormányzati stratégiáját (a továbbiakban: Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia), amely tartalmazza a megpályázandó kiemelt nemzetközi sportesemények felsorolását, valamint irányítja a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia végrehajtását,

b) a turizmusért felelős miniszterrel és a sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben összehangolja és szervezi a jelentős mértékben központi költségvetési forrásból külföldön, sportszakmai konferenciákon, vásárokon, kiállításokon és egyéb nemzetközi sporteseményeken megvalósuló egységes Budapest-megjelenéseket, ennek keretében a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködésben javaslatot tesz a Kormány részére az esedékes olimpiai és paralimpiai játékokon felállítandó magyar ház tematikájára, programjára, valamint – a szükséges központi költségvetési forrással arányos mértékben – irányítja annak megvalósítását,

c) az a) és b) pontban foglaltak végrehajtása keretében egyeztetéseket és tárgyalásokat folytat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel, koordinálja a jogtulajdonosokkal a szerződések megkötését, a Kormány részéről összehangolja a kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szükséges, a központi költségvetési források felhasználását lehetővé tevő és szabályozó támogatási szerződések, illetve egyéb szerződések megkötésével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

5. A kormánybiztos a 4. pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel.

6. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja különösen az 1. mellékletben meghatározott beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását.

7. A kormánybiztos a feladatkörébe utalt, 1. melléklet szerinti beruházásokhoz kapcsolódóan ellátja

a) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését,

b) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát,

c) a beruházási program kidolgozását,

d) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),

e) a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását,

f) az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését,

g) a külön jogszabályban foglaltak szerint a beruházások előkészítésének irányítását és azok megvalósításának felügyeletét,

h) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek keretében a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,

i) az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül a szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a kapcsolódó közigazgatási egyeztetés szervezését,

j) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását.

8. A kormánybiztos a tevékenységéről a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.

9.1 A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök – a 9a. pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.

9a.2 A kormánybiztos 1. melléklet 16. pontja szerinti beruházással kapcsolatos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter útján irányítja.

10. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

11. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.3

1. melléklet az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz

A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban,

2. a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, így különösen a Puskás Ferenc Stadion átépítése,

3. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási központ intézményfejlesztési programjának építési beruházása,

4. az új, többezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása,

5. a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és a Népliget megújítását szolgáló fejlesztési program megvalósítása,

6. a Rubik-kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) létrehozása,

7. a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítása,

8. egy új, korszerű, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas pályakerékpáros csarnok megvalósítása,

9. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása,

10. a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósítása,

11. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott komplex városfejlesztés,

12. a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása,

13. a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő XXXII. nyári olimpiai és XVI. paralimpiai játékok helyszínén esetlegesen kialakításra kerülő olimpiai látogatóközpont – magyar ház – előkészítése és megvalósítása,

14.4 új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása,

15.5 az ATP World Tour tenisztorna megrendezéséhez szükséges ideiglenes infrastrukturális háttér és végleges teniszközpont megvalósítása,

16.6 a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont fejlesztése,

17.7 további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!