nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről
2018-07-10
infinity
1
Jogszabály

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

A Kormány

1. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon megőrzéséről és rendelkezésre állásáról szóló 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban biztosított 10 000 000 000 forint forrás 2018. szeptember 15-ig felhasznált részéről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2018. szeptember 15.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Kormányzati Adattrezor georedundáns működésének megteremtése érdekében a kiválasztott helyszínen alakítsa ki a szükséges építészeti, informatikai és infrastrukturális feltételeket, és a megtett lépésekről készítsen jelentést a Kormány részére;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Kormányzati Adatközpont georedundáns működésének megteremtése érdekében készítsen előterjesztést, amelyben megvizsgálja a Gödön felépítés alatt álló adatközpont igénybevételének lehetőségeit, befejezésének pénzügyi és egyéb feltételeit, valamint működési modelljét;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. szeptember 15.

4. egyetért azzal, hogy a Kormányzati Adattrezor elsődleges objektumának üzembe helyezését el kell végezni, amelyre figyelemmel felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a belügyminiszterrel egyetértésben a Kormány részére készítsen jelentést, és számoljon be az objektum építészeti kialakításának állásáról;

Felelős: honvédelmi miniszter

belügyminiszter

Határidő: a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.

5. felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére olyan jogszabályi környezet kialakítása érdekében, amely a Kormány alá rendelt szervek tekintetében biztosítja, hogy az e-közigazgatás, a kormányzati informatikai infrastruktúra, valamint a kibervédelem területén megvalósuló fejlesztések és beszerzések csak a belügyminiszter és a miniszterelnök kabinetfőnökének egyetértésével valósulhatnak meg.

Felelős: belügyminiszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. augusztus 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!