nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2018. évi XLI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
2018-09-02
2018-11-23
10
Jogszabály

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról1

I. FEJEZET

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

3. §8

4. §9

5. §10

6. §11

7. §12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

15. §20

16. § Az Szja tv.

1. 1. számú melléklete az 1. melléklet,

2. 6. számú melléklete a 2. melléklet,

3. 11. számú melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

17. § Az Szja tv.

1.21

2.22

3.23

4.24

5.25

6.26

7.27

8.28

9.29

10.30

11.31

12.32

13.33

14.34

15.35

16.36

17.37

18.38

19.39

20.40

21.41

22.42

23.43

lép.

18. § Hatályát veszti az Szja tv.

1.44

2.45

3.46

4.47

5.48

6.49

7.50

8.51

9.52

10.53

11.54

12.55

13.56

14.57

15.58

16.59

17.60

18.61

19.62

20.63

21.64

22.65

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1)66

(2)67

(3)68

(4)69

20. § (1)70

(2)71

(3)72

(4)73

21. §74

22. §75

23. §76

24. §77

25. § (1)78

(2)79

26. § A Tao. törvény

1.80

2.81

3.82

4.83

5.84

6.85

7.86

8.87

9.88

lép.

27. §89

28. § (1)90

(2)91

(3)92

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

29. §93

30. §94

31. §95

32. §96

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

33. §97

34. §98

35. §99

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

36. §100

37. §101

38. §102

39. §103

40. §104

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása

41. §105

42. §106

7. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

43. § A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény

1.107

2.108

3.109

lép.

8. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

44. §110

45. §111

46. §112

47. §113

48. §114

49. §115

50. § (1)116

(2)117

(3)118

(4)119

51. §120

52. §121

53. §122

54. §123

1–9.124

10.125

55. §126

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

56. §127

II. FEJEZET

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

57. §128

58. §129

59. §130

60. §131

61. §132

62. §133

63. §134

64. §135

65. §136

66. §137

67. §138

68. §139

69. §140

70. §141

71. §142

72. §143

73. §144

74. §145

75. §146

76. §147

77. §148

78. §149

79. §150

80. §151

81. §152

82. §153

83. §154

84. § Az Áfa tv.

1.155

2.156

3.157

4–6.158

7.159

8.160

9.161

10.162

11.163

12.164

13.165

szöveg lép.

85. §166

86. §167

87. §168

88. §169

89. §170

90. §171

91. §172

92. §173

93. §174

94. §175

95. § Az Áfa tv. 8/A. számú melléklete a 17. melléklet szerinti

a)176

b)177

egészül ki.

96. § Hatályát veszti az Áfa tv.

1.178

2.179

3.180

4.181

5.182

6.183

7.184

8.185

9.186

10.187

11.188

11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

97. §189

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása

98. §190

13. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény módosítása

99. §191

14. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

100. §192

101. §193

102. §194

103. §195

104. §196

105. §197

106. §198

107. §199

108. §200

109. §201

110. §202

111. §203

112. §204

113. §205

114. §206

115. §207

116. § A Jöt.

1.208

2.209

3.210

4.211

5.212

6.213

7.214

8.215

9.216

10.217

11.218

12.219

13.220

lép.

117. §221

15. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

118. §222

119. §223

120. §224

III. FEJEZET

A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

121. §225

122. §226

123. §227

124. §228

125. §229

126. §230

127. §231

128. §232

129. §233

130. §234

131. §235

132. §236

133. §237

IV. FEJEZET

EGYES ÁGAZATI ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

134. §238

135. §239

136. §240

137. §241

138. §242

139. §243

18. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása

140. §244

141. §245

142. §246

19. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

143. §247

V. FEJEZET

ILLETÉKEK

20. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

144. §248

21. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

145. §249

146. §250

147. §251

148. § A Pti. törvény

1.252

2.253

3.254

lép.

VI. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

149. § (1)255

(2)256

150. §257

151. §258

152. §259

153. §260

154. §261

155. §262

156. §263

157. §264

158. §265

159. §266

160. §267

161. §268

162. §269

163. §270

164. §271

165. §272

166. § A Tbj.

1.273

2.274

3.275

4.276

5.277

lép.

23. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

167. §278

168. §279

169. §280

24. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

170–175. §281

176. §282

VII. FEJEZET

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

177–178. §283

26. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

179. §284

180. §285

181. §286

182. §287

183. §288

184. § (1)289

(2)290

185. §291

186. §292

187. § Az Art.

1.293

2.294

3.295

4.296

5.297

6.298

7.299

8.300

9.301

10.302

11.303

lép.

188. § Hatályát veszti az Art.

1.304

2.305

3.306

27. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

189–193. §307

28. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény

194. §308

195. §309

196. §310

197. §311

198. §312

199. §313

200. §314

201. §315

202. §316

203. §317

204. §318

205. §319

29. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

206–212. §320

VIII. FEJEZET

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

30. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

213. §321

214. §322

215. §323

216. §324

217. §325

218. §326

219. §327

220. §328

221. §329

222. §330

223. §331

224. §332

225–227. §333

228. §334

229. § Az Szt.

1.335

2.336

3.337

4.338

5.339

6.340

7.341

8.342

9.343

10.344

11.345

12.346

13.347

14.348

15.349

16.350

17.351

18–19.352

20.353

21.354

22–24.355

25.356

26.357

lép.

230. §358

31. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

231–247. §359

32. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

248–251. §360

IX. FEJEZET

A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉST ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA

33. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

252. §361

X. FEJEZET

A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL

34. A bevándorlási különadóról

253. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzésének anyagi támogatása vagy Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének anyagi támogatása.

(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció, tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve a bevándorlás [az emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti eseteket] előmozdítására irányul, és

a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való részvétel;

b) oktatásszervezés;

c) hálózatépítés és működtetés vagy

d) a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység

keretében valósul meg.

(3) A bevándorlási különadó alapja

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás összege,

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében a (2) bekezdés szerinti tevékenység végzése során felmerült költség.

(4) A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25%-a.

(5) A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző szervezet, ide nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

(6) A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont szerinti időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta.

(7) A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, ha a (8) bekezdés b) pontja szerinti időpontig nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal.

(8) A bevándorlási különadót

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás felhasználását

követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni.

(9) A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot – az anyagi támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más ismert azonosító adatának és az anyagi támogatás összegének egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz.

(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat valótlan, az (5) bekezdés szerinti adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá annak 50%-át kitevő adóbírság megfizetésére.

(11) A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

(12) A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál.

XI. FEJEZET

KÖZCÉLÚ FELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK

35. Közcélú feladat ellátását elősegítő rendelkezések

254. § Az Alaptörvény IX. cikkében és XI. cikkében foglalt alapvető értékek biztosítására nonprofit gazdasági társaság által alapított alapítvány részére nyújtott térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés

255. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 100. §–102. §, a 104. § és a 252. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 194. §, 196. §, 197. §, 199. §–205. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 19. § (1) bekezdése, 22. §, 25. § (2) bekezdése, 31. §, 53. §, 54. § 10. pontja, 111. §, 116. § 11. pontja, 195. §, 198. §, 253. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 115. §, 147. §, 148. § 3. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 47. §, 145. § 2018. december 1-jén lép hatályba.

(7) A 32. § 2018. december 21-én lép hatályba.

(8) Az 1. § (2)–(5) bekezdése, 2. §–14. §, 17. § 1–5., 7., 9., 12., 14., 16–23. pontja, 18. § 1., 3., 8., 9., 12–15., 17–19. pontja, 19. § (3) bekezdése, 20. § (2)–(3) bekezdése, 21. §, 26. § 1–3., 6., 8., 9. pontja, 27. §, 28. § (1) bekezdése, 33. §–40. §, 43. § 1–2. pontja, 44. §–46. §, 48. §, 50. § (1), (3)–(4) bekezdése, 51. §, 52. §, 56. §, 57. §, 59. §–62. §, 65. §–70. §, 73. §, 75. §, 76. §, 78. §–80. §, 84. § 1–3., 7., 13. pontja, 85. §, 95. § a) pontja, 103. §, 105. §–110. §, 112. §, 113. §, 116. § 1–7., 9–10., 12–13. pontja, 117. §–126. §, 128. §, 131. §–137. §, 139. §–141. §, 146. §, 148. § 1–2. pontja, 149. § (1) bekezdése, 152. §, 154. §, 156. §–158. §, 161. §, 162. §, 166. § 1–4. pontja, 176. §, 179. §, 181. §, 183. §, 184. § (2) bekezdése, 185. §, 187. § 2., 4., 5., 7., 9., 10. pontja, 188. § 2–3. pontja, 214. §–224. §, 228. §, 229. § 1–17., 20–21., 25. pontja, az 1. melléklet 4. pontja, a 2–7. melléklet, a 17. melléklet 1. pontja, a 18. melléklet, a 19. melléklet 2–3. pontja, a 20–21. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 63. §, 74. §, 84. § 8–10., 12. pontja, 86. §–88. §, 90. §–94. §, 129. §, a 8–10. melléklet, a 12–16. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

(10) A 64. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 96. § 1–8. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

(12) A 81. § és a 96. § 9. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.

(14) A 82. § és a 96. § 10. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

256. § E törvény 57. §-a, 58. §-a, 60. §-a, 66. §-a, 67. §-a, 69. §-a, 70. §-a, 75. §-a, 76. §-a, 84. § 1. és 13. pontja, 187. § 3. pontja

a) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 27-i 2016/1065/EU tanácsi irányelvnek;

b) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i 2017/2455/EU tanácsi irányelvnek;

történő megfelelést szolgálja.

257. § E törvény 17. alcíme tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

258. § Nem lép hatályba

1. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 4. §-a és 7. §-a;

2. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 19. § d)–e) és g) pontja, valamint a 29. § 1. pontja;

3. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény 154. §-a.

1. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1–3.362

4.363

2. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez364

3. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez365

4. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez366

5. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez367

6. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez368

7. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez369

8. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez370

9. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez371

10. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez372

11. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez373

12. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez374

13. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez375

14. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez376

15. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez377

16. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez378

17. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.379

2.380

18. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez381

19. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.382

2.383

3.384

20. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez385

21. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez386

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!