nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat
a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2018-07-31
infinity
1
Jogszabály

1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat

a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati koordinációs feladatok ellátására – 2018. augusztus 1. napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra – dr. Juhász Editet a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében eljárva figyelemmel kíséri – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) feladatkörét nem érintve – a tulajdonosi joggyakorlásra jogszabállyal kijelölt személyek és szervezetek állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatainak ellátását, és elősegíti a kormányzati stratégiai célok érvényesítését az állami tulajdonosi feladatot ellátó kormányzati szereplők tevékenysége vonatkozásában.

3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

a) javaslatokat tesz a tárca nélküli miniszter részére az állam nevében jogszabály alapján tulajdonosi joggyakorlást ellátó egyéb személyek és szervezetek vonatkozásában – a jogszabályi rendelkezéseken alapuló együttműködési kötelezettség körén túlmutató – szakmai együttműködés kialakítására és fenntartására, a kormányzati stratégiai célok érvényesítésének megvalósítására,

b) koordinálja és elősegíti – az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárral együttműködve – az állam nevében jogszabály alapján tulajdonosi joggyakorlást ellátó személyek és szervezetek kapcsolattartását és szakmai együttműködését,

c) tájékoztatást ad és elemzést végez a tárca nélküli miniszter részére az állam nevében jogszabály alapján tulajdonosi joggyakorlást ellátó egyéb személyek és szervezetek feladatellátásáról, azt érintő kezdeményezéseiről, ennek érdekében az érintett tulajdonosi joggyakorlótól felvilágosítást kérhet, és feladatellátásával kapcsolatban egyeztetést folytathat.

4. A kormánybiztos a tevékenységéről a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.

5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a tárca nélküli miniszter útján irányítja.

6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő titkárság segíti.

7. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a Ksztv. 31. § (6) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra jogosult.

8. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatainak ellátása során együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel, tulajdonosi joggyakorlókkal.

9. A Kormány felhívja a kormánybiztos tevékenységével érintett szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!