nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
27/2018. (X. 30.) KKM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
2018-10-31
infinity
1
Jogszabály

27/2018. (X. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján dr. Ferencz Orsolya Ildikót 2018. november 1. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – az űrkutatásért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

a) gondoskodik az űrkutatási tárgyú szerződések, a szükséges szabályozás kidolgozásával, a szerződések előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) felügyeli az űrkutatás fejlesztésére vonatkozó stratégiák, szakpolitikák összehangolását és megvalósítását,

c) képviseli a Kormányt a hazai és nemzetközi űrkutatási szervezetekben és fórumokon,

d) a Ksztv. 3. §-a szerinti jogkörben eljárva tudományos-szakmai irányítást gyakorol az Űrkutatásért Felelős Főosztály (a továbbiakban: főosztály) tevékenysége felett, közreműködik a főosztály szakmai feladatainak ellátását biztosító állomány kiválasztásában és értékelésében.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a biztonságpolitikáért felelős államtitkár útján a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

5. § A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában az Űrkutatásért Felelős Főosztályon működő egy fős titkárság segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!