nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/2018. (XI. 27.) OGY határozat
a 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
2018-11-28
infinity
1
Jogszabály

32/2018. (XI. 27.) OGY határozat

a 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról1

1. Az Országgyűlés – tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek és szabadságküzdelmének.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1–2. pontban foglaltak figyelembevételével állapítsa meg a II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!