nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2019-01-01
2019-01-01
0
Jogszabály

216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. § A Rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

„5. § A 2018. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2019-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – az 1071, 1072, 1074, 1206, 1207, 1658, 2257 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket kivéve – e rendelet 2018. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

3. § A Rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „1–12. melléklet” szövegrész helyébe az „1–11. melléklet” szöveg,

b) 4. §-ában a „13. mellékletben” szövegrész helyébe a „12. mellékletben” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 13. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_2.PDF

3. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_3.PDF

4. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_4.PDF

5. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_5.PDF

6. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_6.PDF

7. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_7.PDF

8. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_8.PDF

9. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_9.PDF

10. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_10.PDF

11. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_11.PDF

12. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

„12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MHKT_12.PDF

13. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

MHKT_13.PDF

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!