nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2018. évi XCVII. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
2019-07-10
2019-12-17
5
Jogszabály

2018. évi XCVII. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról1

1. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

5. § (1)7

(2)8

(3)9

6. §10

7. §11

8. §12

2.13

9. §

3.14

10. §

4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény módosítása

11. § Nem lép hatályba a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény 2–4. §-a.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3)15 A 4. § (2) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. és 3. alcím 2020. január 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!