nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2018. (XII. 17.) BVOP utasítás
a fogvatartottak 2019. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról
2019-01-02
2020-01-01
2
Jogszabály

5/2018. (XII. 17.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2019. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás
pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (3) bekezdésére, 181. §-ára, 258. §-ára és 270. § (3) bekezdésére, a szabadságvesztés, illetve az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 118. §-ára – a következő utasítást adom ki:

1. A munkáltatásban részt vevő, teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottak alapmunkadíja 2019. január 1-jétől havidíj alkalmazása esetén 46 000 forintnál, napidíj alkalmazása esetén 2 117 forintnál, óradíj alkalmazása esetén 265 forintnál nem lehet kevesebb.

2. A munkaterápiás foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak pénzbeli térítési díjának legkisebb összege napi hatórás foglalkoztatás esetén 15??333 forint/fő/hó. Napi hat óránál vagy heti 30 óránál rövidebb idejű foglalkoztatás esetén a pénzbeli térítési díjat arányosan csökkenteni kell.

3. A szakmunkás, kiemelt szakmunkás munkadíj kategóriák felső határainak megállapítása munkáltatói (intézetparancsnoki, ügyvezetői) hatáskörbe tartozik.

4. A képzésben, oktatásban részt vevő fogvatartottakat a képzés ideje alatt pénzbeli térítés (ösztöndíj) illeti meg, melynek összege 378 forint/fő/nap.

5. A tartási költséghez való hozzájárulás napi összege: 541 forint/fő/nap.

6. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

7.2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!