nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről
2018-12-17
infinity
1
Jogszabály

1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről

A Kormány egyetért az 1. mellékletben meghatározott, a nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekkel, és

1. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott intézkedéseket (a továbbiakban: intézkedések) hajtsák végre;

Felelős: a feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: az intézkedésekhez rendelt határidők

2. szakterületüket érintően felkéri a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az intézkedések végrehajtásában való közreműködésre.

1. melléklet az 1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedések végrehajtása

 

A

B

C

D

E

1.

Feladat

sorszám

A Moneyval jelentésben
meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés

Felelős

Határidő

Megjegyzés

2.

I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

3.

A) Egyéb kapcsolódó ágazati törvény módosításával kapcsolatos feladatok

4.

I/A/1.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) módosítása annak érdekében, hogy a nemesfém forgalmazáson túlmenően a nemesfém felvásárlás tevékenységére is kiterjedjen a Kertv. hatálya és ezáltal a felvásárlási tevékenység szabályozottá (a Kertv. alapján bejelentés-kötelessé) váljon.

az innovációért és technológiáért felelős miniszter
(a továbbiakban: ITM)

2018.

december 31.

 

5.

I/A/2.

Az ágazati jogszabályokban a szankciórendszer módosítása összhangban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) azon szankcióra vonatkozó rendelkezéseivel, amely szerint a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezheti a nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet, a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők esetében.

pénzügyminiszter
(a továbbiakban: PM)

2018.

december 31.

 

6.

II. JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB (A HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ INTÉZKEDÉS, ELJÁRÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ) FELÜLVIZSGÁLATOT1 IGÉNYLŐ FELADATOK

7.

A) A Pmt. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

8.

II/A/1.

A Pmt. hatályának felülvizsgálata arra vonatkozóan, hogy kizárólag azon nemesfémkereskedők tartozzanak hatálya alá, amelyek éves kereskedelmi forgalma eléri a 10 millió Ft-ot (dereguláció, valamint az I/A/1. ponthoz kapcsolódóan a felvásárlási tevékenységet végzőkre a hatály kiterjesztése).

ITM, Miniszterelnökséget vezető miniszter
(a továbbiakban: MvM) [Budapest Főváros Kormányhivatala
(a továbbiakban: BFKH)]

2018.

december 31.

 

9.

II/A/2.

A Pmt. hatályának a felülvizsgálata arra vonatkozóan, hogy a nemesfémkereskedők a felügyeletet ellátó szervhez történő bejelentés alapján kerüljenek a Pmt. hatálya alá, és egyben a felügyeletet ellátó szerv Pmt. szerinti nyilvántartásába, amennyiben az éves kereskedelmi forgalom eléri a 10 millió Ft-ot.

PM, ITM, MvM (BFKH)

2018.

december 31.

 

10.

II/A/3.

A Pmt. felülvizsgálata arra vonatkozóan, hogy kétség esetén a tényleges tulajdonosok az ügyfél-átvilágítási folyamatba közvetlenül bevonásra kerüljenek.

PM

2018. december 31.

 

11.

II/A/4.

A Pmt. felülvizsgálata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: NAV KI PEI) és a szolgáltatók közötti értesítési rendszer felállítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy a szolgáltató a NAV KI PEI értesítése alapján a bűnügyi és nemzetbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározott személy részére ne hajtson végre ügyleti megbízást, vagy az ügyfelet és az őt érintő szolgáltatásokat kiemelten monitoringozza.

PM [NAV KI PEI és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság
(a továbbiakban:
NAV BF)],

igazságügyi miniszter (a továbbiakban: IM), belügyminiszter
(a továbbiakban: BM) [Rendőrség, Terrorelhárítási Központ
(a továbbiakban: TEK), Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ],

külgazdasági és külügyminiszter (Információs Hivatal),

honvédelmi miniszter (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat)

2018. december 31.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és a Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: MNB) elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

12.

II/A/5.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata a szolgáltatók által küldött bejelentésekben megadandó adatok előírásával kapcsolatban.

PM (NAV BF és
NAV KI PEI), BM, MvM (BFKH), nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (Szerencsejáték Felügyelet)

2018. december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

13.

B) Egyéb kapcsolódó ágazati törvény felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

14.

II/B/1.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény felülvizsgálata annak érdekében, hogy a Pmt. szankciórendszere elérje a célját. Indokolt annak felülvizsgálata, hogy a kivételek között szerepeljen azon eset is, amikor a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szerv a szolgáltató által a Pmt. és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény
(a továbbiakban: Kit.) szerinti kötelezettség teljesítésének elmaradását állapítja meg és bírságot szab ki.

PM (NAV KI PEI), ITM

2018.

december 31.

 

15.

II/B/2.

A Pmt. szerinti felügyeleti kötelezettségek hatékonyabb ellátása érdekében az adózás rendjéről szóló törvény módosításának a felülvizsgálata az adóhatóság adatszolgáltatására jogosultak körének tekintetében arra vonatkozóan, hogy a készpénzforgalomról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatot biztosítson a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szerv részére, azok kérésére.

PM

2018.

december 31.

 

16.

C) Egyéb a hatékonyságot növelő intézkedés, eljárás kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

17.

II/C/1.

Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy szükséges-e egyéb intézkedés, kötelezettség bevezetése arra vonatkozóan, hogy a NAV KI PEI felügyelete alá tartozó szolgáltatók, különösen a könyvelők, eleget tegyenek a Pmt. és a Kit. rendelkezései elsajátítását célzó képzési kötelezettségnek, és további szankció bevezetése kifejezetten erre vonatkozóan.

PM (NAV KI PEI)

2018. december 31.

 

18.

II/C/2.

Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy miként biztosítható, hogy egységes ingatlanközvetítői nyilvántartás hiányában a NAV KI PEI közvetlenül hozzáférhessen a naprakész ingatlanközvetítői adatokhoz, vagy rendszeresen naprakész adatokat kapjon az egyes ingatlanközvetítői nyilvántartásokért felelős hatóságoktól (pl. együttműködési szerződés, vagy az ingatlanközvetítők esetleges kötelezése, hogy adatait a NAV KI PEI részére is továbbítsa).

PM (NAV KI PEI)

2018. december 31.

 

19.

II/C/3.

Javaslattétel a virtuális pénzre vonatkozó koncepció és szabályozás kialakítására.

PM

2019.
január 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

20.

D) Egyéb átfogó feladatok (felülvizsgálat)

21.

II/D/1.

A készpénzforgalom korlátozásának bevezetésére vonatkozó felülvizsgálat.

PM

2018.

december 31.

 

22.

II/D/2.

A Magyarország belső határain a gyanús eredetű készpénzek ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges kényszerintézkedések bevezetése lehetőségének vizsgálata.

BM (Rendőrség)

2018. december 31.

 

23.

II/D/3.

Annak vizsgálata, hogy hol és milyen feltételekkel biztosítható egy széfszolgáltatásra vonatkozó központi nyilvántartás létrehozása.

PM

2019. január 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

24.

II/D/4.

A nem névre szóló betétekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, elsősorban arra vonatkozóan, hogy egy kifejezetten tiltó rendelkezés jelenjen meg a szabályozásban a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség mellett. Az anonim betétek esetleges kivezetésének felülvizsgálata.

PM

2019. január 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

25.

III. EGYÉB, NEM JOGALKOTÁSI INTÉZKEDÉST VAGY ESZKÖZT IGÉNYLŐ FELADATOK2

26.

A) A pénzügyi szektor vonatkozásában

27.

III/A/1.

A pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végző (kiemelten a pénzváltási tevékenységre), valamint az egyéb fizetési szolgáltatást végző szolgáltatókra vonatkozóan felügyeleti vizsgálatok indítása annak megállapítása érdekében, hogy a feltárt kockázatok az érintett szolgáltatók vonatkozásában milyen módon kerültek kezelésre, azok igényelnek-e további kockázatcsökkentési intézkedéseket.

 

2018.

december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

28.

III/A/2.

Felügyeleti vizsgálatok indítása, amelyek kifejezetten az ügyfél-átvilágítások nagy részét az igazolt fizetési számlán keresztül végző befektetési szolgáltatók és a hitelintézeti szektor közötti kapcsolatok vizsgálatára fókuszálnak.

 

2018.

december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

29.

III/A/3.

Piacfelügyeleti eljárások indítása a jogosulatlan széfszolgáltatások feltárása érdekében.

 

2018.

december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

30.

III/A/4.

Az átfogó vizsgálatok keretében a szolgáltatók saját tevékenységének és pénzküldő szolgáltatási tevékenységének (ügynökként is) elkülönítésére vonatkozó gyakorlatára történő fókuszálás.

 

2018.

december 31.

A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

31.

B) A nem-pénzügyi szektor vonatkozásában

32.

III/B/1.

Az ügyvédekre vonatkozóan célzott felügyeleti tevékenység annak megállapítása érdekében, hogy a feltárt kockázatok az érintett szolgáltatók vonatkozásában milyen módon kerültek kezelésre, a kevesebb hazai tapasztalat ellenére azok igényelnek-e további kockázatcsökkentési intézkedéseket.

 

2018.

december 31.

A Kormány felkéri a MÜK elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

33.

C) Egyéb feladatok

34.

III/C/1.

A nyomozó hatóságok és az ügyészek részére módszertan biztosítása, amely elősegíti a kábítószer-kereskedelem miatt indult ügyekben pénzügyi nyomozás keretében végzett vagyonfelderítést és vagyonbiztosítást.

BM (Rendőrség)

2019.
január 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

35.

III/C/2.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem keretében a nyomozó hatóságok és az ügyészek részére módszertan biztosítása, amely elősegíti az emberkereskedelem miatt indult ügyekben pénzügyi nyomozás keretében végzett vagyonfelderítést és vagyonbiztosítást, valamint a nemzetközi együttműködés erősítése céljából közös nyomozócsoportok szervezése.

BM (Rendőrség)

2019.
január 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

36.

III/C/3.

Az embercsempészés elleni küzdelem fokozása céljából a nemzetközi hatósági együttműködés erősítése a nyomozás felderítési és vizsgálati szakasza során.

BM (Rendőrség)

2019.
január 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

37.

III/C/4.

A TEK és az embercsempészés felderítésére hatáskörrel rendelkező rendőri szerv között koordinációs értekezletek megtartása az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi szakirányító szervének bevonásával a TEK terrorizmus finanszírozására utaló tapasztalatainak, adatainak és információnak megosztása és a szervek közötti kommunikáció erősítése érdekében.

BM (TEK, Rendőrség)

2018.

december 31.

 

38.

III/C/5.

Az adathalászati csalás és az ezzel összefüggésben megvalósuló pénzmosás elleni küzdelem keretében a nemzetközi információcsere erősítése az információk gyors beszerzése érdekében a NAV KI PEI, valamint a nyomozó hatóságok szintjén.

BM (Rendőrség), PM (NAV KI PEI)

2018.

december 31.

 

39.

III/C/6.

A virtuális pénz lehetséges felhasználásával kapcsolatban a nyomozó hatóságok érintett állományának részére figyelemfelhívó tréningek, a bűnügyi elemzői állomány részére célzott képzések szervezése.

BM (Rendőrség)

azonnal:

képzések, konzultációk megkezdése

2019. szeptember 30.

képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

 

40.

III/C/7.

A bűnüldözési és nyomozásfelügyeleti gyakorlat áttekintése a pénzmosásos ügyek nyomozásának elhúzódását okozó jelenségek megelőzése, a felmerülő rutinfeladatok automatizálása és priorizálása érdekében.

BM (Rendőrség), PM (NAV BF)

2019. január 1.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!