nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
2018-12-19
infinity
2
Jogszabály

1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

A Kormány a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek érdekében

1. egyetért az 1. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek megvalósításával;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon az 1. melléklet szerinti projektek megvalósításáról, a 2. melléklet szerinti forráskeret figyelembevételével;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos

3. egyetért az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) magyarországi szakaszainak fejlesztésével, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztések megvalósítása érdekében működjön együtt és szükség esetén kössön megállapodást az Európai Kerékpáros Szövetséggel (ECF), a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel, valamint gondoskodjon az EuroVelo útvonalak fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati és tagsági díjak biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

4. egyetért azzal, hogy az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakasza a Szentendrei-szigeten, a Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon, az árvízvédelmi és vízbázisvédelmi előírások figyelembevételével valósuljon meg;

5. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. mellékletben felsorolt hazai költségvetésből megvalósítani tervezett kiemelt kerékpáros projektek finanszírozása érdekében gondoskodjanak a 2019–2021. évek közötti időszakra mindösszesen 29 323 431 478 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti ütemezéssel:

a) a 2019. évben 14 579 180 000 forint,

b) a 2020. évben 12 284 251 478 forint,

c) a 2021. évben 2 460 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során

a b) és c) alpont tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetének kerékpáros létesítmények fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2021. évekre a következők szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 14 528 330 842 forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 12 241 406 555 forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 451 420 030 forint;

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok és a 2. mellékletben foglalt források figyelembevételével támogatási szerződést kössön;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 31.

8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős minisztert – figyelembe véve a már vállalt kötelezettségeket is – az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 6. pontban foglalt éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb 40 109 049 804 forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a már megkötött támogatási szerződéseket ennek megfelelően módosítsa;

9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Tokaj és Nyíregyháza közötti kerékpárút megvalósítása kapcsán – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontjától eltérően – az ott meghatározott elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében szükséges intézkedésekről 2019. április 15-éig gondoskodjon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. április 15.

10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos közreműködésével félévente készítsen részletes jelentést az 1. melléklet szerinti projektek tervezett műszaki tartalmáról, ütemezéséről, a megvalósításukhoz szükséges költségek forrásszerkezetéről, a projektek előrehaladásáról, és szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kiemelt kerékpáros útvonalak megvalósításához szükséges döntésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos

11.1

1. melléklet az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

 

A

B

Sor-
szám

Útvonal, szakasz

Finanszírozás

1.

(EuroVelo 6) Rajka–Halászi, előkészítés

Hazai forrás

2.

(EuroVelo 6) Halászi–Győrzámoly, előkészítés

Hazai forrás

3.

(EuroVelo 6) Győrzámoly–Gönyű, előkészítés

Hazai forrás

4.

(EuroVelo 6) Győr Mártírok útja, kivitelezés

Hazai forrás

5.

(EuroVelo 6) Gönyű–Komárom, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

6.

(EuroVelo 6) Komárom–Dunaalmás, előkészítés

Hazai forrás

7.

(EuroVelo 6) Dunaalmás, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

8.

(EuroVelo 6) Dunaalmás–Süttő, előkészítés

Hazai forrás

9.

(EuroVelo 6) Süttő–Lábatlan, előkészítés

Hazai forrás

10.

(EuroVelo 6) Lábatlan–Esztergom, előkészítés

Hazai forrás

11.

(EuroVelo 6) Esztergom–Dömös, előkészítés

Hazai forrás

12.

(EuroVelo 6) Budapest–Szentendre, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

13.

(EuroVelo 6) Budapest–Szentendre, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

14.

(EuroVelo 6) Budapest–Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

15.

(EuroVelo 6) Budapest–Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

16.

(EuroVelo 6) Budapest–Érd–Százhalombatta, előkészítés

Hazai forrás

17.

(EuroVelo 6) Dömös–Szentendre, előkészítés

Hazai forrás

18.

(EuroVelo 6) Dömös–Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

19.

(EuroVelo 6) Dömös–Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

20.

(EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

21.

(EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

22.

(EuroVelo 6) Szigetmonostor – Szentendrei Duna-híd, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

23.

(EuroVelo 6) Szigetmonostor – Szentendrei Duna-híd, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

24.

(EuroVelo 6) Szentendrei közigazgatási terület nyomvonala, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

25.

(Budapest–Balaton) Budapest–Etyek, előkészítés és kivitelezés I. ütem

VEKOP-4.1.1. forrás

26.

(Budapest–Balaton) Budapest–Etyek, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

27.

(Budapest–Balaton) Etyek–Velence, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

28.

(Budapest–Balaton) Velence–Székesfehérvár, előkészítés, valamint Székesfehérvár bevezető, kivitelezés

Hazai forrás

29.

(Budapest–Balaton) Székesfehérvár–Balatonakarattya, előkészítés, valamint a 710. sz. főút és Balatonakarattya szakasz kivitelezése

Hazai forrás

30.

(Balatoni Bringakör) nem engedélyköteles szakaszok előkészítése és kivitelezése

Hazai forrás

31.

(Balatoni Bringakör) Balatonakarattya – Siófok, Indóház utca, előkészítés és kivitelezés I. ütem

GINOP-7.1.2. forrás

32.

(Balatoni Bringakör) Balatonakarattya – Siófok, Indóház utca, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

33.

(Balatoni Bringakör) Siófok, Mártírok útja – Zamárdi, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

34.

(Balatoni Bringakör) Zamárdi–Balatonlelle, előkészítés és kivitelezés I. ütem

GINOP-7.1.2. forrás

35.

(Balatoni Bringakör) Zamárdi–Balatonlelle, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

36.

(Balatoni Bringakör) Balatonlelle–Balatonberény, előkészítés

Hazai forrás

37.

(Balatoni Bringakör) Keszthely–Tihany, előkészítés és Balatonrendes–Pálköve, kivitelezés

Hazai forrás

38.

(Balatoni Bringakör) Tihany–Balatonkenese, előkészítés és kivitelezés I. ütem

GINOP-7.1.2. forrás

39.

(Balatoni Bringakör) Tihany–Balatonkenese, előkészítés és kivitelezés II. ütem

Hazai forrás

40.

Debrecen–Berettyóújfalu–Nagyvárad útvonal hiányzó szakaszának (Tépe–Berettyóújfalu) kivitelezése

Hazai forrás

41.

Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal

Hazai forrás

42.

Vámospércs–Nyírábrány (országhatár), kivitelezés

Hazai forrás

43.

Tiszafüred–Poroszló kerékpárút megvalósítása, kivitelezése

Hazai forrás

44.

Veszprém–Gyulafirátót előkészítése és kivitelezése

Hazai forrás

45.

Tokaj–Hegyalján – Tokaj-kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. üteme

GINOP-7.1.9. forrás (indikatív)

46.

Tokaj–Mád–Sárospatak és Tokaj-kör kerékpáros útvonal II. ütem, táblázás, pihenőhelyek létesítése, hiányzó szakaszok előkészítése és kivitelezése

Hazai forrás

47.

Velence–Dunaföldvár–Kecskemét–Békés, táblázás, pihenőhelyek létesítése

Hazai forrás

48.

Nagykanizsa–Szepetnek–Semjénháza–Murakeresztúr, táblázás, pihenőhelyek létesítése
(Mura szakasz tervezése)

Hazai forrás

49.

EuroVelo 11 útvonal egyes szakaszai, táblázás, pihenőhelyek létesítése

Hazai forrás

50.

Gödöllő–Gyöngyös–Eger, táblázás, pihenőhelyek létesítése

Hazai forrás

51.

Tiszafüred–Hortobágy–Balmazújváros, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

52.

Siófok–Pécs, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

53.

Szigetvár–Kaposvár, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

54.

Győr–Vámosszabadi, előkészítés és kivitelezés

Hazai forrás

55.

Murakeresztúr–Őrtilos, előkésztés és kivitelezés

Hazai forrás

56.

További kerékpáros útvonalak előkészítése

Hazai forrás

57.

Térségi kerékpáros útvonalak megvalósítása

Hazai forrás

58.

Miskolc–Bogács turisztikai kerékpárút előkészítése

Hazai forrás

59.

Mezőhegyes–Csanádpalota

Hazai forrás

2. melléklet az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztéséhez biztosított forráskeret éves felosztása

A

B

C

D

E

1

Forrás megnevezése

A projektek megvalósításához rendelkezésre álló források éves keretösszege (bruttó, forint)

2

2018

2019

2020

2021

3

Központi költségvetési forrás

10 926 000 000

14 579 180 000

12 284 251 478

2 460 000 000

4

VEKOP 4.1.1. prioritás

6 929 000 000

5

GINOP 7.1.2. prioritás

3 595 000 000

 

6

GINOP 7.1.9. prioritás

2 100 000 000

 

7

Összesen

52 873 431 478

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!