nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
2019-01-02
2019-12-30
2
Jogszabály

280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában, valamint (3b) bekezdésében,

a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.2. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)6

4. § (1)7

(2)8

(3)9

5. §10

6. §11

7. §12

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. §13

3. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §14

10. §15

11. §16

4. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §17

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 5. § 2019. december 31-én lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!