nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2018. (XII. 21.) AM utasítás
az ellenőrzések nyilvántartásáról
2019-01-01
infinity
1
Jogszabály

7/2018. (XII. 21.) AM utasítás

az ellenőrzések nyilvántartásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az ágazati ellenőrzések nyilvántartási feladatainak ellátásával kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki:

1. § Az utasításban foglaltakat

a) az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) önálló szervezeti egységei (a továbbiakban: szervezeti egység) és

b) a Minisztérium irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: intézmények)

ellenőrzései során kell alkalmazni.

2. § Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Minisztérium, illetve az intézmények belső ellenőrzési szervei által végzett ellenőrzések (a továbbiakban: belső ellenőrzés);

b) az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzések (a továbbiakban együtt: külső ellenőrzések)

nyilvántartására.

3. § A belső és külső ellenőrzések nyilvántartását az erre a célra kifejlesztett webes felületen elérhető informatikai nyilvántartási rendszerben (a továbbiakban: nyilvántartási rendszer) kell végezni.

4. § (1) A nyilvántartási rendszer szakmai felelőse az Ellenőrzési Főosztály vezetője, aki gondoskodik

a) a nyilvántartási feladatok egységes értelmezéséről,

b) a felhasználói kérdések megválaszolására munkatárs kijelöléséről,

c) a hibajelzések és fejlesztési javaslatok gyűjtéséről,

d) a javítási, fejlesztési tevékenységek kezdeményezéséről.

(2) A nyilvántartási rendszer üzemeltetője a Biztonsági és Informatikai Főosztály vezetője, aki

a) gondoskodik az alkalmazás adminisztrátori feladatokat ellátó munkatárs kijelöléséről,

b) felelős a támogató és fejlesztő szervezettel való szerződéses és műszaki kapcsolat tartásáért,

c) gondoskodik arról, hogy az üzemeltetési feladatok ellátása a Felhasználói és az Üzemeltetési dokumentációk szerint történjen.

5. § Az utasítás szerinti nyilvántartás és a nyilvántartási eljárások nem helyettesítenek és nem váltanak ki jogszabályon alapuló adatszolgáltatást.

6. § Az ellenőrzések nyilvántartásának célja, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében meghatározott adatok a nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerüljenek, és a jogosultak számára követhetőek legyenek, különösen

a) az ellenőrzés alapvető hivatkozási adatai (az ellenőrzések végzője, az ellenőrzött szerv, érintett felelősök, iktatószámok, elérhetőségek);

b) az ellenőrzés során keletkezett jelentés adatai (dátum, megállapítások, javaslatok);

c) a készített intézkedési terv és végrehajtásának adatai (megnevezések, határidők, felelősök, teljesülések).

7. § A nyilvántartási rendszerben nem lehet rögzíteni a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatot, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges személyes adatot.

8. § (1) Belső ellenőrzések esetén a nyilvántartásba vételre kötelezett az ellenőrzést elrendelő szervezeti egység vagy intézmény vezetője.

(2) Külső ellenőrzések esetén a nyilvántartásba vételre kötelezett az ellenőrzött szervezeti egység, illetve az ellenőrzött intézmény vezetője.

9. § Az adatrögzítést a nyilvántartásra kötelezett által erre kijelölt munkatárs vagy megbízott külső partner végzi.

10. § (1) A nyilvántartásra kötelezett gondoskodik az adatrögzítésre és adatmegtekintésre jogosult személyek kijelöléséről.

(2) Ha egy adatrögzítésre vagy adatmegtekintésre kijelölt személy jogosultságát vissza kell vonni, a nyilvántartásra kötelezett 15 munkanapon belül kezdeményezi a változtatást.

11. § A kijelölésről, illetve annak visszavonásáról a nyilvántartási rendszer szakmai felelősét kell tájékoztatni, aki gondoskodik arról, hogy az alkalmazás adminisztrátor elvégezze a rendszerben való regisztrációs, illetve regisztráció visszavonási feladatokat.

12. § Az adatrögzítő, illetve megtekintő jogosultsággal felruházott személyek a regisztrációs eljárás során kapják meg a rendszer használatához szükséges belépési adatokat.

13. § A jogosultsággal rendelkező felhasználók feladata a jelszavak gondos őrzése, ezzel az illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása.

14. § Az adatok frissítése minden új, rögzítendő adat felmerülésekor kötelező. A nyilvántartásba vételre kötelezett gondoskodik arról, hogy legalább havonta felülvizsgálják azt, hogy a rögzített adatok naprakészek-e.

15. § A nyilvántartási rendszerben a 2018. évre vonatkozó adatokat 2019. március 1-jéig kell rögzíteni.

16. § Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!