nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről
2019-03-12
infinity
1
Jogszabály

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

1. A Kormány elfogadta a családvédelmi akciótervet, és egyetért

a) a bölcsődei ellátás – 2022. június 30-áig – 70 000 férőhely rendelkezésre állásához szükséges fejlesztéssel, ennek keretében

aa) további új bölcsődei férőhelyek kialakításával,

ab) a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosításával,

ac) a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének megemelésével,

ad) a nem állami fenntartású bölcsődei ellátások szerepének növelésével,

ae) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet felülvizsgálatával a bölcsődei ellátás feltételeinek egyszerűsítése érdekében;

b) a négy vagy több gyermeket szült vagy örökbe fogadott és saját háztartásában nevelő vagy felnevelt többgyermekes anyák személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség alóli, a jogosultat az összevont adóalapjába tartozó, munkával szerzett jövedelme után megillető mentességének 2020. január 1-jétől történő bevezetésével;

c) azzal, hogy 2020. január 1-jétől a gyermekgondozási díj a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján a nagyszülő részére is megállapítható legyen olyan módon, hogy a nagyszülői gyermekgondozási díj összege a nagyszülő jövedelme alapján kerül megállapításra, egyidejűleg több, nem ugyanazon várandósságból született unokájáról történő gondoskodás esetén többszörös összegben jár, valamint a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő az ellátás folyósítása alatt fizetés nélküli szabadságban és felmondási védelemben részesül, továbbá az ellátás folyósításának időszaka a társadalombiztosítási nyugellátás szempontjából szolgálati időnek minősül, ha

ca) az ellátásra való jogosultság szempontjából figyelembe vett gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, és a gyermek a szülő gondozásából a nagyszülő gondozásába rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki,

cb) a szülők mindegyike keresőtevékenységet folytat, ugyanakkor a nagyszülői gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő nem, vagy kizárólag az otthonában folytat keresőtevékenységet,

cc) a nagyszülő a gyermekgondozási díjra való általános jogosultsági feltételeknek megfelel, és a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő társadalombiztosítási nyugellátásban vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban nem részesül, és

cd) a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben nem részesül.

2. A Kormány felhívja

a) a pénzügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést az 1. pont b) alpontja szerinti intézkedésekhez kapcsolódó jogszabály-módosításokról;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. április 30.

b) az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést az 1. pont c) alpontja szerinti intézkedésekhez kapcsolódó jogszabály-módosításokról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. április 30.

c) a pénzügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a kisgyermekes anyák foglalkoztatását támogató, valamint az 1. pont c) alpontjában meghatározott nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos munkajogi tárgyú javaslatokról;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. június 30.

d) az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a kismamaszövetkezet bevezetéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. június 30.

e) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – készítsen előterjesztést az 1. pont ae) alpontja szerinti intézkedéshez kapcsolódó jogszabály-módosításról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30.

3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – biztosítsa a szükséges forrásokat

a) az 1. pont szerinti intézkedések megvalósításához;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 1. pont aa) alpontja esetében 2019. június 30.

az 1. pont aa)–ad), b) és c) alpontja esetében a 2020. évre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

b) a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatási rendszer működéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

c) a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kölcsönkonstrukcióhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokhoz a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!