nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról
2019-03-13
infinity
1
Jogszabály

1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról

A Kormány a lakosság egészségének védelme érdekében és egyben megfelelve az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvben foglaltaknak, a természetes sugárforrásokból származó expozíció hosszú távú csökkentése érdekében

1. elfogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megalkotott Nemzeti Radon Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Cselekvési Terv);

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések végrehajtásában működjenek közre;

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: folyamatosan, a Cselekvési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Cselekvési Tervnek a kormányzati portálon történő közzétételéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!