nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat
Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről
2019-04-06
2020-11-13
2
Jogszabály

1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről

1. A Kormány Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek (a továbbiakban: Útprogram) finanszírozása érdekében

1.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az Útprogram megvalósításához szükséges európai uniós források folyamatos biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatosan

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy évente készítsen részletes jelentést az Útprogram időarányos megvalósulásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: minden év június 30-áig

1.3. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak az Útprogram hazai költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseihez – a kapcsolódó pénzügyi illetékekkel és kincstári díjakkal együtt –

a) a 2020. évre: 320 077 000 000 forint,

b) a 2021. évre: 332 362 000 000 forint,

c) a 2022. évre: 206 434 000 000 forint,

d) a 2023. évre: 82 037 000 000 forint,

e) a 2024. évre: 40 143 000 000 forint

forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet kiemelt közúti projektek fejlesztését finanszírozó előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a)–e) pont vonatkozásában az éves központi költségvetés tervezése során

1.4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek – a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal csökkentett – mértékét a 2020–2024. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 318 960 637 768 forint,

b) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 331 202 790 234 forint,

c) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 205 714 000 997 forint,

d) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 81 750 871 948 forint,

e) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 40 002 989 537 forint;

1.5. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, az 1.4. alpont szerinti éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, a 2020–2024 évek vonatkozásában összesen legfeljebb 977 631 290 484 forint összegben kötelezettségeket vállaljon;

1.6.1

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!