nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
2019-04-13
2019-04-13
1
Jogszabály

14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A Bszt.-ben meghatározott feltételekkel kizárólag állampapír vonatkozásában

a) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységgel,

b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatással

kapcsolatos érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak, továbbá az a) és b) alpontban meghatározott szolgáltatásokat közvetítő függő ügynökök mentesülnek az 5. § a) pontjában foglalt általános ismeretek teljesítésének kötelezettsége alól.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!