nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2019-06-17
2019-06-17
1
Jogszabály

22/2019. (V. 28.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, valamint a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.”

(2) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3)1

(4) Hatályát veszti a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a) 13. §-a,

b) 17. §-ában az „és 13.” szövegrész és az „és 10.” szövegrész.

2. § (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét az ERA rendszeren vagy az MNB által erre a célra kiépített elektronikus csatornán (a továbbiakban: webes szolgáltatás) keresztül, az adatszolgáltatást fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(4) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák. A webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, az MNB honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.”

(2) A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 14. § 1. pontjában a „(2)–(6) bekezdésében és 10. §-ában” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésében” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a) 10. §-a,

b) 14. §

ba) 2. pontjában az „és 10.” szövegrész és az „és 13.” szövegrész,

bb) 3. pontjában az „és 10.” szövegrész.

3. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

aa) 1. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az „(EBEAD rendszer)” szövegrész helyébe az „[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]” szöveg,

ab) 3. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az „[„Elektronikus Adatbefogadási Rendszer” megnevezésű jelentésfogadó rendszer (a továbbiakban: EBEAD rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer)” szöveg,

ac) 4–40., 42–49., 57–93., 96–101., 103., 104., 105–140., 142., 144. és 145. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az „EBEAD” szövegrész helyébe az „ERA” szöveg,

ad) 50. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az „[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer, űrlap)” szöveg,

ae) 51. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben a „[„Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszer (a továbbiakban: KAP rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer)” szöveg,

af) 52–56. és 141. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben a „KAP” szövegrész helyébe az „ERA” szöveg,

ag) 94. és 102. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az „(ERA rendszer)” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva” szöveg,

ah) 104a. és 104b. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben a „rendszer” szövegrész helyébe a „rendszer, űrlap” szöveg,

b) 3. melléklet 3. pontjában az „MNB által az adatszolgáltatások elektronikus úton való beküldésére működtetett rendszerek” szövegrész helyébe az „ERA rendszer” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a) 2. melléklet I. A. 6. pont 6.2.1. a) alpontjában a „92,” szövegrész,

b) 3. melléklet 3. pont 3.1–3.3. alpontja.

4. § (1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, illetve az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.”

(2) A 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Hatályát veszti a 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a) 11. §-a,

b) 15. § 3. pontjában az „és 11.” szövegrész.

5. § (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.”

(2) A 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Hatályát veszti a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 8. §-a.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. június 17-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, valamint a 2. és 3. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pont 1.57. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.57. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”

2. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 4. pont

a) 4.1. alpontjában az „a KAP és az ERA rendszerben” szövegrész helyébe az „az ERA rendszer „Adatszolgáltatás” szolgáltatásában” szöveg,

b) 4.7.2., 4.8.2., 4.9.1. alpontjában az „a KAP” szövegrészek helyébe az „az ERA” szöveg,

c) 4.11. alpontjában a „Felhasználói kézikönyve, illetve a PAD WEB szolgáltatás Felhasználói kézikönyve”szövegrész helyébe az „ „Adatszolgáltatás” szolgáltatásának Felhasználói kézikönyve” szöveg

lép.

2. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez2

3. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez3

4. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.18a. alponttal egészül ki:

„1.18a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”

2. A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában az „a KAP és az ERA rendszerben” szövegrész helyébe az „az ERA rendszer „Adatszolgáltatás” szolgáltatásában” szöveg lép.

5. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet I. B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

B. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren való beküldésére vonatkozó előírások

1. Az ERA rendszer használatának technikai feltételei, a beküldésre vonatkozó alapvető szabályok

1.1.    Technikai feltételek:

a)     internet kapcsolat,

b)     HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngésző program (támogatott böngésző: Internet Explorer),

c)     e-mail postafiók és

d)     az ERA rendszer megfelelő szolgáltatásához tartozó érvényes regisztráció.

1.2.     A regisztráció módja

1.2.1.     Az ERA rendszer használatának előfeltétele az MNB honlapján az ERA rendszerben (elérési útvonal: https://era.mnb.hu/) az adatszolgáltató képviseletére az adatszolgáltató törvényes képviselője által elektronikus úton írásban kijelölt természetes személy regisztráció során történő azonosítása.

1.2.2.     A regisztráció részletes folyamatát az ERA rendszer felületén elérhető „Súgó” tartalmazza.

1.3.     A regisztráció típusai

1.3.1.     Tanúsítvány alapú regisztráció szükséges, amennyiben

a) az adatszolgáltató az MNB által felügyelt személy, szervezet, vagy

b) az adatszolgáltatást a beküldéskor fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátni.

1.3.2.     Az 1.3.1. alpontban foglaltakon kívüli esetben, az adatszolgáltató döntésétől függően az ERA rendszerhez történő regisztráció történhet

a) tanúsítvány alapú regisztráció vagy

b) felhasználónév-jelszó alapú regisztráció

útján.

1.3.3.     A regisztráció előfeltételei:

a)     tanúsítvány alapú regisztráció esetén a regisztráló felhasználónak rendelkeznie kell fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíró tanúsítvánnyal, és a fokozott biztonságú aláíró tanúsítvány csak olyan hitelesítés-szolgáltatótól származhat, amelynek a gyökértanúsítványát a közigazgatási gyökér-hitelesítés szolgáltató (KGyHSz) hitelesítette, gyökér tanúsítványba foglalva azt;

b)     regisztráció kizárólag a regisztrációs folyamat során keletkező, az adatszolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselője által elektronikusan, cégszerűen aláírt vagy az Ügyfélkapu által biztosított Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátott regisztrációs lap eredeti példányának az MNB részére történő eljuttatásával igényelhető.

1.4. Bejelentkezés

Az ERA rendszerbe történő bejelentkezés felhasználónév és jelszó használata útján történik.

A regisztráció során felhasználónévként kizárólag egyedi, más felhasználó által még nem regisztrált felhasználónév választható. Az ERA rendszer a felhasználónév egyediségét ellenőrzi.

1.5. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren keresztül való teljesítésének szabályai

1.5.1. A szükséges jogosultságok birtokában az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül érhető el. Az ERA rendszeren keresztül az adatszolgáltató nevében kizárólag érvényes és jóváhagyott regisztrációval rendelkező személy jogosult adatszolgáltatást beküldeni.

1.5.2. Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásról a beérkezés időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „Beérkezett” elektronikus levél üzenetet kap. Az e rendelettel elrendelt L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kivételével az üzenet jelentése, hogy az adott adatszolgáltatást az üzenetben jelzett időpontban az adatszolgáltató teljesítette, de nem jelenti azt, hogy az adatszolgáltatás tartalmilag hibátlannak minősül. Az ellenőrzést követően az MNB módosító adatszolgáltatás beküldését kérheti. Az L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás esetében az üzenet jelentése, hogy az adatszolgáltató által feltöltött küldemény beérkezett, és a küldeményben szereplő információk feldolgozása megkezdődött.

1.5.3. Amennyiben az adatszolgáltató az e rendelettel elrendelt L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében, MNB rendelettel elrendelt felügyeleti jelentést, adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti adatszolgáltatás) hibásan teljesíti, akkor az adatszolgáltató „visszautasított” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet kap, míg sikeres teljesítés esetén „feldolgozott” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet kap.

1.5.4. Az L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást, valamint a felügyeleti adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató az ERA rendszerben megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan „feldolgozott” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet kapott.

1.6. Az űrlapon teljesítendő adatszolgáltatások speciális szabályai

1.6.1. Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött űrlapokról a beérkezés időpontját és érkeztetési számát tartalmazó, automatikus „beérkezett” elektronikus levél üzenetet kap.

1.6.2. Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató ERA rendszerbe feltöltött űrlapon teljesített adatszolgáltatására vonatkozóan az érkeztetési számot tartalmazó automatikus elektronikus levél üzenetet kapott.

1.7. Az adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatással kapcsolatos bejelentés szabályai

1.7.1. Az 1. melléklet értelmében az adatszolgáltatást elektronikus úton, az ERA rendszerben teljesítő adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

1.7.2. Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen

a)     az adatszolgáltató adatszolgáltatásra használt informatikai rendszerének működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b)     a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c)     ŕ felhasznaló akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

1.7.3. A bejelentést az adatszolgáltató – az 1.7.6. alpontban foglaltak kivételével – az ERA rendszerben elérhető felületen, illetve elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amely során – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

1.7.4. Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó a bejelentést érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is megteheti.

1.7.5. A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

1.7.6. Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemszünete, üzemzavara miatt vagy az 1.7.2. b) alpont szerinti esetben a bejelentést elektronikus úton nem tudja megtenni, az üzemszünet végéig, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon (telefonszám: +36 1 428-2615) teheti meg az MNB részére.

1.7.7. Az 1.7. pont alkalmazásában:

a)    akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b)    elektronikus űrlap: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c)    felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;

d)    üzemszünet: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 27. § (2) bekezdése szerinti esemény;

e)    üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti esemény.

1.8.     Az ERA rendszer, valamint az ERA rendszer egyes szolgáltatásainak használatához szükséges további információkat, így különösen a rendszerhez történő csatlakozás lépéseit, a támogatott fájl típusokat, valamint a fájl típusok megnevezésére és szerkezetére vonatkozó szabályokat a 3. melléklet 3.pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

2. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó tartalmi követelmények

2.1.     Mind az eredeti, mind a módosító adatszolgáltatás beküldésekor az adott vonatkozási időhöz és gyakorisághoz tartozó, teljes tartalommal rendelkező adatszolgáltatást kell beküldeni.

2.2.     Az L10, L11, L70, L71, L72, L73, L74, P56, P67, P68, P69, T02, W08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kivételével, amennyiben az adatszolgáltató a megadott vonatkozási időre nem rendelkezik adattal, tehát a teljes adatszolgáltatása nemleges (a továbbiakban: nemleges adatszolgáltatás) és az adatszolgáltatás egyik táblája sem tartalmaz kötelezően kitöltendő mezőt, akkor a „bizonylat jellege” mező értéke „N”. Az L11, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltató nemleges adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tábláinak kötelezően kitöltendő valamennyi mezőjébe „0” értéket köteles írni. Az L10, L70, P56, P67, P68, P69, W08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatónak nemleges adatszolgáltatásra nincs lehetősége.

2.3.     Az adatszolgáltató egy adatszolgáltatáson belül bármely táblára jelezheti, hogy arra vonatkozóan nem rendelkezik adattal, ebben az esetben – amennyiben a tábla nem tartalmaz kötelezően kitöltendő mezőt – az adott táblát „nemleges”-ként küldheti.”

2. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet

a) I. A. 4. pontjában a „természetes személyeket” szövegrész helyébe a „természetes személyeket, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetet (a továbbiakban: MRP szervezet)” szöveg, az „a természetes személyek” szövegrész helyébe az „az MRP szervezet, a természetes személyek” szöveg,

b) I. A. 6. pont 6.2.5. b) alpontjában a „811,” szövegrész helyébe a „811, 921,” szöveg,

c) I. B. 8. pontjában a „3.2. és 3.3.” szövegrész helyébe a „2.2. és 2.3.” szöveg

lép.

6. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.9a. alponttal egészül ki:

„1.9a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”

7. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.21a. alponttal egészül ki:

„1.21a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!