nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet
pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2019-06-06
2019-06-06
1
Jogszabály

23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet

pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet] 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (1) bekezdés 1., 5., 9., 10. és 12. pontja, a 4. §, a 6. § (2), (3), (6), (8) és (9) bekezdése, a 7. § (4), (8) és (9) bekezdése, a 9. § (9) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése, a 14. § (3), (6) és (12) bekezdése, a 17. § (3) és (4) bekezdése, a 20. § (4) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 31. § d) pontja, valamint a 35., 36., 60. és 61. § 2020. március 2-án lép hatályba.”

2. § (1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról szóló 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet] 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1–4. § 2020. március 2-án lép hatályba.”

(2) A 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 2. §-ának a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 4. § (5) bekezdését megállapító rendelkezésében a „másodlagos számlaazonosítóval rendelkezni jogosult természetes személy” szövegrész a „természetes személy számlatulajdonos” szöveggel lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!