nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről
2019-08-11
infinity
2
Jogszabály

7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/S. § (3) bekezdésére és a 288/W. § (2) bekezdésére – a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban: bv. szerv) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) terjed ki.

2. A bv. szervnél a rendvédelmi alkalmazottak által betölthető, az egyes munkaköri kategóriákba tartozó munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott munkakörbe történő besorolásra a szervezeti egységnél az állománytáblázat alapján rendszeresített munkaköröknek megfelelően van lehetőség.

3. A rendvédelmi alkalmazottak besorolása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 288/S. § (1)–(2) bekezdése alapján történik.

4. A Hszt. 288/S. § (4) bekezdésére tekintettel az „F” munkaköri kategóriába tartozó munkakörbe a munkaerő-piaci kitettség okán jelentős utánpótlási nehézséget okozó hiányszakmához, szakképzettséghez és gyakorlati tapasztalathoz kötött munkakörök tartoznak.

5. A középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

6. A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

7. A vezetői munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket a 4. melléklet tartalmazza.

8. A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökbe való kinevezéshez szükséges, egyes speciális képesítési követelményeket az 5. melléklet tartalmazza.

9. A munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség (a továbbiakban együtt: képesítés) szakirányú képesítést jelent.

10. A munkakör megnevezésének a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony bevezetése miatti változása nem érinti a munkakör tartalmát.

11. Az utasítás hatálybalépésekor a munkakör betöltéséhez szükséges, a 2–5. mellékletben meghatározott képesítéssel nem rendelkező rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a munkáltatói jogkör gyakorlója a képesítés megszerzése alól mentesítheti, ha az érintett rendvédelmi igazgatási alkalmazott

a) a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, az oktatás eredményes befejezéséig,

b) a munkaköréhez tartozó feladatokat – foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül – legalább 5 éve látja el a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az adott munkakör betöltéséig,

c) határozott időre került kinevezésre, a határozott idő lejártáig,

d) az 50. életévét betöltötte, munkakörében legalább tizenöt év gyakorlattal rendelkezik és határozatlan időre kinevezett.

12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.1

1. melléklet a 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasításhoz

Az egyes munkaköri kategóriákba tartozó rendvédelmi alkalmazott által betölthető munkakörök

Vezetői munkaköri osztály
(központi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Vezetői

igazgató

Szolgálatvezető

2

Főosztályvezető

Főosztályvezető

3

Osztályvezető

Főosztályvezető-helyettes

4

Osztályvezető
Munkavédelmi főfelügyelő

Felsőfokú munkaköri osztály
(központi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs*

2

Szakorvos

3

E

Főelőadó

4

Munkavédelmi vezető

5

Tűzvédelmi vezető

6

Energetikus

Középfokú munkaköri osztály
(központi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

munkatárs*

2

Középfokú

A

Raktáros

3

Gépjárművezető

4

Ügykezelő/titkos ügykezelő

5

Előadó

Vezetői munkaköri osztály
(területi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Vezetői

Főigazgató,
igazgató

Főigazgató

2

Igazgató

3

Főosztályvezető

Főigazgató-helyettes

4

Gazdasági vezető

5

Igazgató-helyettes

6

Osztályvezető

Osztályvezető

7

Osztályvezető (lelkész)

Felsőfokú munkaköri osztály
(területi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs*

2

Szakorvos

3

Orvos

4

Fogorvos

5

E

Szakpszichológus

6

Belső ellenőr

7

Jogtanácsos

8

Diplomás ápoló

9

Gyógyszerész

10

Gyógytornász

11

Laboratóriumi analitikai asszisztens

12

Munkavédelmi vezető

13

Tűzvédelmi vezető

14

Munka- és tűzvédelmi vezető

15

Főelőadó

16

Pszichológus

17

Közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

18

Csoportvezető

19

Osztályvezető-helyettes

20

Pártfogó felügyelő

21

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő

22

 

Dietetikus

Középfokú munkaköri osztály
(területi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

Főmunkatárs*

2

Középfokú

A

Ápolási asszisztens

3

Ápoló

4

Előadó

5

Felszolgáló

6

Főápoló

7

Gépjárművezető

8

Gondnok

9

Gyógymasszőr

10

Raktáros

11

Szakács

12

Szakmunkás

13

Szakápoló

14

Ügykezelő/titkos ügykezelő

Vezetői munkaköri osztály
(helyi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Vezetői

Főosztályvezető

Gazdasági vezető

2

Osztályvezető

Osztályvezető

3

Osztályvezető (lelkész)

Felsőfokú munkaköri osztály
(helyi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs*

2

Szakorvos

3

Orvos

4

Fogorvos

5

E

Belső ellenőr

6

Jogtanácsos

7

Diplomás ápoló

8

Munkavédelmi vezető

9

Főelőadó

10

Szakpszichológus

11

Pszichológus

12

Csoportvezető

13

Közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

14

Pártfogó felügyelő

15

Osztályvezető-helyettes

16

Közegészségügyi járványügyi felügyelő

17

Dietetikus

Középfokú munkaköri osztály
(helyi szerv)

Ssz.

A

B

C

Munkaköri osztály

Munkaköri kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

Főmunkatárs*

2

Középfokú

A

Ápolási asszisztens

3

Ápoló

4

Előadó

5

Főápoló

6

Gépjárművezető

7

Raktáros

8

Szakács

9

Szakmunkás

10

Szakápoló

11

Ügykezelő/titkos ügykezelő

* Munkaerőpiaci szempontból, speciális szakirányú végzettséget, és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör.

2. melléklet a 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasításhoz

A középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények

1. A középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök képesítési követelményei:

a) érettségi végzettség, valamint

b) amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai végzettség, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OKJ) szereplő vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítés, és

c) egyéb, az adott munkakör betöltéséhez szükséges belső szakmai vizsga.

2. A középfokú munkaköri osztályba tartozó „A” vagy „B” munkaköri kategóriába sorolt munkaköröknél az OKJ-ban szereplő szakképesítések mellett az alábbi középfokúnak minősülő szakvizsgák fogadhatók el:

a) alapfokú statisztikai,

b) alapfokú tervgazdasági és beruházási,

c) elektronikai műszerész,

d) informatikus,

e) képesített könyvelő,

f) középfokú iparjogvédelmi,

g) középfokú munkaügyi,

h) középfokú munkavédelmi,

i) középfokú műszaki ellenőri,

j) középfokú személyzeti,

k) szabványszerkesztői,

l) középfokú szociálpolitikai,

m) logisztikai ügyintézői,

n) társadalombiztosítási ügyintézői,

o) ügyvitelszervezői.

3. melléklet a 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasításhoz

A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények

1. A „D” munkaköri kategória esetében a felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök képesítési követelményei:

a) a munkakörnek megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi alapképzésben, alapképzésben és mesterképzésben vagy a doktori képzésben szerzett) végzettség vagy a munkakörnek megfelelő szakirányú felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség, illetve

b) a felsőfokú végzettség vagy a felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség, és amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, a munkakörnek megfelelő szakirányú, az OKJ-ban szereplő, legalább felső középfokú részszakképesítés vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítés.

2. Az „E” munkaköri kategória esetében a felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök képesítési követelményei:

a) a munkakörnek megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és mesterképzésben vagy a doktori képzésben szerzett) végzettség, illetve

b) a felsőfokú végzettség, és amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, a munkakörnek megfelelő szakirányú, az OKJ-ban szereplő, legalább felső középfokú részszakképesítés vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítés.

3. Az „F” munkaköri kategória esetében a felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörök képesítési követelménye a munkakörnek megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség.

4. A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „D” vagy „E” munkaköri kategóriába sorolt munkaköröknél az OKJ-ban szereplő szakképesítések mellett az alábbi felsőfokú vagy emelt szintű szakvizsgák is elfogadhatók:

a) adóügyi szakvizsga,

b) felsőfokú államháztartási,

c) felsőfokú energetikus,

d) felsőfokú iparjogvédelmi,

e) felsőfokú munkaügyi,

f) felsőfokú munkavédelmi,

g) felsőfokú raktározási szaktanfolyam,

h) felsőfokú személyzeti,

i) felsőfokú társadalombiztosítási,

j) folyamatszervezői,

k) képesített fővállalkozói,

l) közép- és felsőfokú tervgazdasági és beruházási,

m) közgazdász,

n) mérlegképes könyvelői,

o) mérnök-informatikus,

p) okleveles árszakértői,

q) okleveles ügyvitelszervező,

r) programtervezői,

s) rendszerszervezői,

t) szabványkiadvány-szerkesztői,

u) szabványosítási vezetői,

v) számítógép-műszaki,

w) számítógép-programozó,

x) távközlési mérnök,

y) ügyvitelgépesítés-szervező.

4. melléklet a 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasításhoz

A vezetői munkaköri osztályba tartozó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények

1. A vezetői munkaköri osztályba tartozó kiemelt vezető munkakörök képesítési követelményei a munkakörnek megfelelő szakirányú egyetemi végzettség vagy a munkakörnek megfelelő szakirányú, felsőoktatásban mesterképzési szakon szerzett végzettség.

2. A vezetői munkaköri osztályba tartozó beosztott vezető és középvezető munkakörök képesítési követelményei a munkakörnek megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség.

5. melléklet a 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasításhoz

A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökbe való kinevezéshez szükséges egyéb, speciális képesítési követelmények

a) jogtanácsos munkakörbe jogi szakvizsga,

b) közbeszerzési tevékenységi körben főelőadó munkakörbe közbeszerzési referens szakmai képzettség,

c) költségvetési belső ellenőr tevékenységi körben a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározottak szerint,

d) tűzvédelmi vezető munkakörbe a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján tűzvédelmi szakvizsga;

e) munkavédelmi vezető munkakörbe a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenység ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt szakképzettség megléte,

f) a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő munkakörbe a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt szakképzettség megléte,

g) főigazgató főorvosi (egészségügyi intézményvezetői) munkakörbe az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés megléte [7/C. § alapján e követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett],

h) főigazgató-helyettesi (ápolási igazgatói) munkakörbe az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés megléte,

i) főigazgató-helyettesi (orvos vezetői/egészségügyi intézményvezető helyettesi) munkakörbe az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés megléte.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!