nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról
2019-09-21
infinity
2
Jogszabály

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

A Kormány

1. elfogadta Magyarország új buszstratégiai koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció);

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Koncepcióban foglaltak végrehajtásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság (a továbbiakban: NABB) bevonásával gondoskodjon a közösségi közlekedésben a 2020–2028 közötti időszakban az autóbusz-állomány cseréjéhez szükséges irány kidolgozásáról annak érdekében, hogy ezzel is ösztönözze a hazai buszgyártást, csökkentse az üzemeltetett buszok átlagéletkorát, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeit és fenntartási költségeit, továbbá javítsa az utazási szolgáltatások minőségét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy dolgozza ki az összevont Volán közlekedési társaságokra vonatkozó, a Koncepcióhoz és a helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új közszolgáltatási pályázati csomagokhoz illeszkedő új buszbeszerzési akciótervet és a helyközi közlekedésben részt vevő busztípusok típusspecifikációját, és azokat terjessze a NABB elé;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új közszolgáltatási pályázati csomagok megjelenését követő 3 hónapon belül

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – alakítsa ki a közvetlen vagy közvetett állami szereplők által használt speciális felhasználású autóbuszokra irányuló kereslet, kínálat és fejlesztési igények keretrendszerét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen javaslatot a Kormány részére a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának modelljére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. március 31.

7. a közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszok környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében egyetért azzal, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó autóbuszok tiszta és energiahatékony piacának ösztönzése szükséges azáltal, hogy a Magyar Állam 2020. és 2022. között támogatja az alacsony energiafogyasztású, továbbá alacsony szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású EURO-6 kibocsátási normával rendelkező, vagy alternatív – elektromos vagy sűrített földgáz – meghajtású autóbuszok 2022. január 1-jétől pedig kizárólag az elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és továbbfejlesztését;

8. a 7. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy konzorcium létrehozásával gondoskodjon egy olyan elektromos meghajtású autóbusz-beszerzést ösztönző mintaprojekt (a továbbiakban: Zöld Busz Mintaprojekt) megvalósításáról, melynek keretében

a) 2020. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás igénybevételével régiónként legalább egy, telephelyi infrastruktúrával rendelkező településen legalább három hónapos, demonstrációs (különösen műszaki, járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs) célú használat céljából megjelenjenek elektromos meghajtású buszok, továbbá

b) 2020. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás biztosításával a megyei jogú városok számára lehetővé váljon a városi közszolgáltatási feladatok ellátása céljából a jelenlegi buszállomány részleges cseréje új, elektromos meghajtású autóbuszok beszerzése útján, a teljes beszerzési érték 20%-át meg nem haladó támogatási intenzitással;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. január 31.

9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

10. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoport javára 1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. november 30.

11. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együttesen – a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoport javára 602 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. november 30.

12. egyetért azzal, hogy valamennyi – a közösségi közlekedéshez kapcsolódó – autóbusz beszerzését célzó állami támogatásfajta, állami támogatási program feltételrendszerében jelenjen meg az új autóbuszok beszerzési kötelme mint az állami támogatás feltétele;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

13.1

1. melléklet az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338306

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000 000

 

 

 

381228

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 000 000

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevéltelei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-602 100 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338306

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000 000

 

 

 

381228

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

 

 

 

 

 

 

 

 

1 602 100 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

2019. november 30.

1 602 100 000

 

 

 

1 602 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!