nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól
2019-12-04
infinity
1
Jogszabály

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 269. § (13) bekezdése szerinti, a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben meghatározott adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesítő biztosító (a továbbiakban: biztosító) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 24/A. § (4) bekezdése szerinti, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból (a továbbiakban: KKTA) történő, összesített szerződés- és káradatokra vonatkozó adatigénylésre a Magyar Nemzeti Bank által számára publikált webszolgáltatáson keresztül jogosult.

(2) A webszolgáltatás használatát segítő technikai segédleteket a Magyar Nemzeti Bank e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, az elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében adja át a biztosítónak.

2. § (1) A webszolgáltatáson keresztül a biztosító a következő adatokat kérdezheti le:

a) szerződésadatok:

aa) darabszám: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződések darabszáma,

ab) kockázatban töltött napok kumulált száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződések adott időszakban, az időszak utolsó napján hatályos keresési feltételek szerint kockázatban töltött napjainak összesített száma,

ac) károk száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó azon káresemények darabszáma, amelyek az adott időszakban következtek be,

ad) részkárok száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett részkárok darabszáma,

ae) kárkifizetés: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett károkra teljesített összes kárkifizetés, a bekövetkezéstől a rendelkezésre álló legutolsó adatszolgáltatásig bezárólag számítva,

af) kárfelhasználás: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett, a rendelkezésre álló legutolsó adatszolgáltatásig figyelembe vett, az 1. melléklet szerint számított érték;

b) káradatok:

ba) káresemények száma: a részkár típusától függetlenül, a keresési feltételeknek megfelelő összes káresemény darabszáma,

bb) részkár típusának megfelelő káresemények száma: a beállított részkártípusú részkárt tartalmazó, az egyéb keresési feltételeknek is megfelelő káresemények száma oly módon, hogy az egy káreseményre jelentett ugyanazon típusú részkárokat egynek számítja a rendszer,

bc) részkárok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárok száma,

bd) bekövetkezéstől a bejelentésig eltelt napok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra összesített napok száma,

be) kárkifizetés: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott időszak első napjától az adott időszak utolsó napjáig bezárólag teljesített kárkifizetés,

bf) kárfelhasználás: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott hatálynapon érvényes teljes, az 1. melléklet szerint számított értékek összege,

bg) károkozók kockázatban és a károkozás napján hatályos bonus-malus besorolásban töltött napjainak kumulált száma a káresemény bekövetkezésének időszakában: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokhoz tartozó károkozók kárbekövetkezés időszakában, a kár bekövetkezésének napján hatályos keresési feltételek szerint kockázatban töltött napjainak összesített száma;

c) a keresési feltételekhez megadható egyedi kódokat meghatározó kódtárak;

d) a KKTA legutóbbi frissítésének időpontja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezéseknél alkalmazható keresési feltételeket a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A webszolgáltatás a biztosítók által teljesített adatszolgáltatás adatai alapján, további műveletek végrehajtása nélkül állítja elő az összesített adatokat.

(2) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezés eredménye olyan csekély számú szerződés vagy részkár, amely az eredményhalmazban szereplő egyedi szerződések beazonosíthatatlanságát veszélyezteti, a webszolgáltatás az érintett keresési feltételeknek megfelelő csoportra vonatkozóan érdemi adat helyett „B/P” értéket szolgáltat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez

A kárfelhasználás számításának módja

A kárfelhasználás számítására alkalmazott képlet, az adatokat szerződések esetén a legutolsó adatszolgáltatásban érvényes hatálynapig, károknál a lekérdezésben használt időszakban a hatálynapig figyelembe véve:

K = k + j – r + Tf + Tj – Tr

ahol:

K: kárfelhasználás;

k: kárkifizetés;

j: járadékkifizetés;

r: regressz megtérülés;

Tf: a bruttó költségrész nélküli tételes függőkártartalék összege;

Tj: a bruttó költségrész nélküli járadéktartalék összege;

Tr: a bruttó költségrész nélküli regressztartalék összege.

2. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez

Szerződés- és káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

1.     A lekérdezés során az egyes keresési feltételek kombinálhatók egymással, és egy-egy keresési feltételhez egyszerre több kód is kiválasztható.

2.     Szerződésadatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

 

 

Mező

Leírás

 

1.

Hatály

Az aktuális időszak utolsó napja.

 

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt év vagy negyedév.
Alkalmazható kódok: 2011–2099 (évek), 2011Q1–2099Q4 (negyedévek, ahol Q1, Q2, Q3, Q4 az I., II., III., IV. negyedévet jelöli).

 

3.

Szerződés státusza

A szerződések státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: ÉK (élő kockázatban áll), M (megszűnt),
N/A (nincs adat).

 

4.

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.),
NÉF (nem évfordulós), N/A (nincs adat).

 

5.

Jármű típusa

A jármű típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
b1    Autóbusz 10–19 férőhely,
b2    Autóbusz 20–42 férőhely,
b3    Autóbusz 43–79 férőhely,
b4    Autóbusz 80 férőhely ?,
b5    Autóbusz határozott idejű,
ha    Határozott idejű, P rendszámú,
hi    Hiányzó adat,
lj    Lassú jármű,
m1    Motorkerékpár 0–12 kW,
m2    Motorkerékpár 13–35 kW,
m3    Motorkerékpár 36–70 kW,
m4    Motorkerékpár 70 kW<,
m5    Motorkerékpár határozott idejű,
mg    Munkagép,
mv    Mezőgazdasági vontató,
p1    Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2    Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3    Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4    Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa    Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1    Személygépkocsi 0–37 kW,
S2    Személygépkocsi 38–50 kW,
S3    Személygépkocsi 51–70 kW,
S4    Személygépkocsi 71–100 kW,
S56    Személygépkocsi 101 kW?,
S7    Személygépkocsi határozott idejű,
sk    Segédmotoros kerékpár,
t1    Tehergépkocsi <3,5 t,
t2    Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3    Tehergépkocsi 12 t<,
t4    Tehergépkocsi határozott idejű,
tb    Trolibusz,
vo    Vontató,
N/A    Nincs adat.

 

6.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora, az alábbiak szerint: az időszak évének és a szerződő, üzembentartó születési évének különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–70, 71?, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <30, 31–50, 51?, N/A (nincs adat).

 

7.

Szerződő, üzembentartó telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján
a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

 

8.

BM besorolás

A szerződéshez tartozó bonus-malus besorolás az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén: M1, M2, M3, M4, A0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, N/A (nincs adat),
b) tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3, B4–B6, B7–B9, B10, N/A (nincs adat),
c) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0,
B1–B10, N/A (nincs adat).

 

9.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).

3.     Káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

 

 

Mező

Leírás

 

1.

Hatály

Az aktuális időszak vége.

 

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt negyedév vagy év.

 

3.

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.), NÉF (nem évfordulós), N/A (nincs adat).

 

4.

Járműtípus

A jármű típusa a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
b1    Autóbusz 10–19 férőhely,
b2    Autóbusz 20–42 férőhely,
b3    Autóbusz 43–79 férőhely,
b4    Autóbusz 80 férőhely ?,
b5    Autóbusz határozott idejű,
ha    Határozott idejű, P rendszámú,
hi    Hiányzó adat,
lj    Lassú jármű,
m1    Motorkerékpár 0–12 kW,
m2    Motorkerékpár 13–35 kW,
m3    Motorkerékpár 36–70 kW,
m4    Motorkerékpár 70 kW<,
m5    Motorkerékpár határozott idejű,
mg    Munkagép,
mv    Mezőgazdasági vontató,
p1    Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2    Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3    Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4    Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa    Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1    Személygépkocsi 0–37 kW,
S2    Személygépkocsi 38–50 kW,
S3    Személygépkocsi 51–70 kW,
S4    Személygépkocsi 71–100 kW,
S56    Személygépkocsi 101 kW?,
S7    Személygépkocsi határozott idejű,
sk    Segédmotoros kerékpár,
t1    Tehergépkocsi <3,5 t,
t2    Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3    Tehergépkocsi 12 t<,
t4    Tehergépkocsi határozott idejű,
tb    Trolibusz,
vo    Vontató,
N/A    Nincs adat.

 

5.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora a káresemény bekövetkezésének napján, az alábbiak szerint: a kár bekövetkezési időszak évének és a szerződő, üzembentartó születési évének különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–70, 71?, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <30, 31–50, 51?, N/A (nincs adat).

 

6.

Szerződő, üzembentartó telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

 

7.

BM besorolás

A káresemény szerződéséhez tartozó bonus-malus besorolás a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi, tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve
a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3,
B4–B6, B7–B9, B10, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4,
A0, B1–B10, N/A (nincs adat).

 

8.

Részkár típusa

A részkár típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: D (dologi kár), E (egyéb), J (járműkár),
S (személyi sérüléses kár), N/A (nincs adat).

 

9.

Káresemény bekövetkezésének dátuma

A káresemény bekövetkezésének negyedéve vagy éve.

 

10.

Részkár bejelentésének dátuma

A részkár bejelentésének negyedéve vagy éve.

 

11.

Részkár státusza

A részkár státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: N (nyitott), Z (lezárt), N/A (nincs adat).

 

12.

Káresemény országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

 

13.

Károsult jármű telephely országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

 

14.

Sérült személy országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

 

15.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!