nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2020. (III. 19.) MNB rendelet
a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek módosításáról
2020-03-24
2020-03-24
1
Jogszabály

5/2020. (III. 19.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet (a továbbiakban: 14/2014. MNB rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A devizafinanszírozás megfelelési mutatót a hitelintézet által az MNB számára teljesített, MNB rendeletben, illetve az MNB hatósági határozatában előírt adatszolgáltatás alapján kell kiszámítani.”

(2) A 14/2014. MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében a „0,15-ös” szövegrész helyébe a „0,1-es” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 2. § 1. pontja és 1. melléklet 6a. pontja.

4. § Ez a rendelet 2020. március 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2020. (III. 19.) MNB rendelethez

A 14/2014. MNB rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 1.1–1.5. sorral egészül ki:

 

(Beszámítandó elemek

Súlyok)

1.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek

 

1.1.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizakötvények

100%

1.2.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú háztartások, nem pénzügyi vállalatok
(ideértve a kkv-kat is) és egyéb szektorok devizabetétei és devizakötelezettségei

100%

1.3.

1 év vagy azon túli, de 2 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatok devizabetétei és devizakötelezettségei, ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is

70%

1.4.

2 év vagy azon túli, de 5 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatok devizabetétei és devizakötelezettségei, ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is

90%

1.5.

5 év vagy azon túli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatok devizabetétei és devizakötelezettségei, ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is

100%

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!