nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat
a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről
2020-03-24
infinity
1
Jogszabály

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedések megszervezéséről és megtételéről;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül egyszeri jelleggel forrás biztosításáról a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2021. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a feladat megvalósítása érdekében a 3. pont alapján biztosításra kerülő forrás az 1. mellékletben foglaltak szerint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáig a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel felhasználásra kerülhessen;

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban rögzített feladatnak és a 4. pontban foglaltaknak megfelelően intézkedjen a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet soron kívüli módosításáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcím név

Jogcím csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből

Az előirányzat fedezetet biztosít a külföldi válsághelyzet esetén önhibájukon kívül külföldön rekedt magyar állampolgárok védelmének, ellátásának, hazaszállításának, valamint biztonságuk külföldön történő biztosításának finanszírozásához, továbbá szükség esetén a belföldi ellátást biztosító, külképviseletek közreműködésével megvalósuló kiadások teljesítésére. Az előirányzat jogszabályban, valamint a Kormány határozatában foglalt döntés, továbbá a külgazdasági és külügyminiszter egyedi döntése alapján használható fel.

természetes személyek, (magyar és külföldi) gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, kormányzati vagy önkormányzati szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények

egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg
biztosítható

költségvetési támogatás esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

egyedi döntés alapján

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat-
átcsoportosítással

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!