nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről
2020-03-25
2020-04-09
1
Jogszabály

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről1

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet idején tilos hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagot, valamint hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagot tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét (a továbbiakban együtt: gyógyszer) Magyarországról gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység, illetve bármely más üzletszerű forgalmazási tevékenység keretében (a továbbiakban: kereskedelmi forgalom) kivinni.

2. § (1) Az e rendelet szerinti tilalom nem vonatkozik

a) a gyógyszernek a Kormány külön engedélyével a nemzetközi kötelezettségeken alapuló humanitárius segítségnyújtás keretében végzett kereskedelmi forgalomban történő kivitelére, valamint

b) azon gyógyszerek kereskedelmi forgalomban történő kivitelére, amelyekből a magyarországi ellátás zavartalansága biztosításához szükséges mennyiség rendelkezésre áll, és erről az ügyfél kérésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: kiállító szerv) igazolást állított ki.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolást a kiállító szerv a kiállításhoz szükséges feltételek megszűnése esetén visszavonja.

(3) Az igazolás kiállításáról – annak megküldésével – a kiállító szerv az ügyfelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt haladéktalanul tájékoztatja. Az igazolás visszavonásáról a kiállító szerv az ügyfelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt haladéktalanul tájékoztatja.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti tilalmat a gyógyszernek az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kereskedelmi forgalomban történő kivitelére is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!