nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2020. (III. 27.) KKM utasítás
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről
2020-03-27
2020-04-24
1
Jogszabály

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletre, a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egységekre, továbbá a KKM-mel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személyekre.

2. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a minisztérium hatályos közjogi szervezetszabályozó eszközeit az utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § A minisztérium nevében új kötelezettség nem vállalható, kivéve

a) a minisztérium normál feladatellátásához, az ehhez kapcsolódó beszerzésekhez elengedhetetlenül,

b) a járványügyi veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó beszerzésekhez,

c) a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatban magyar állampolgárok külföldről történő hazamenekítéséhez, valamint az ezekhez kapcsolódó beszerzésekhez

szükséges kötelezettségvállalásokat.

4. § A 3. § szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások végrehajthatók az államháztartásért felelős miniszter vagy meghatalmazottja elektronikus levél formájában megadott előzetes hozzájárulása alapján is.

5. § A 3. § b) és c) pontja szerinti kötelezettségvállalások esetén új kötelezettség előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalható, azzal, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre – ideértve az előirányzat-átcsoportosítások ellenjegyzését is – a kötelezettségvállalást követő 30 napon belül a teljes dokumentáció rendelkezésre állásával kell sor kerüljön.

6. § (1) A 3. § szerinti kötelezettségvállalásra kizárólag a minisztérium közigazgatási államtitkára jogosult.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára jogosult új kötelezettség vállalására, amennyiben a közigazgatási államtitkár akadályoztatva van.

7. § A 3. § b) és c) pontja szerinti kötelezettségvállalásra, valamint az azokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokra a közigazgatási államtitkár, akadályoztatása esetén a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár írásbeli és szóbeli – ideértve az e-mail, illetve telefon útján adott – utasítása alapján is sor kerülhet.

8. § A 3. § b) pontjában meghatározott beszerzések tételeit (készletek, eszközök) a minisztérium minden esetben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett térítésmentesen átadja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére, a könyveiben történő bevételezés mellőzésével.

9. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti egyedi mentesítés megadására a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti delegálás alapján a minisztérium tekintetében a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter), illetve a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár jogosult.

10. § (1) A miniszter, a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár – a Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoport vezetőjeként –, továbbá a parlamenti államtitkár, valamint a közigazgatási államtitkár jogosult a minisztérium valamennyi önálló szervezeti egységét, illetve a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személyt közvetlenül szóban, írásban és elektronikus levélben utasítani, illetve feladat ellátásával megbízni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utasítást, feladatot soron kívül, haladéktalanul el kell intézni.

11. § A minisztérium politikai felsővezetői, szakmai felsővezetői, szakmai vezetői, valamint kijelölt kormánytisztviselői, munkavállalói, politikai vagy biztosi jogviszonyban álló foglalkoztatottjai kötelesek telefonos, illetve elektronikus elérhetőségüket 0–24 órában biztosítani, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott személyektől érkezett telefonos, illetve elektronikus úton érkezett megkérésekre, utasításokra azonnal, de legfeljebb észszerű időn belül reagálni.

12. § A minisztériumi döntéshozatal során a hatályos iratkezelési szabályoktól eltérően a döntés e-mail útján is meghozható.

13. § Ez az utasítás a közzététele napján 22 órakor lép hatályba.

14. § Az utasítás hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével külön utasítás rendelkezik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!