nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről
2020-04-15
infinity
1
Jogszabály

1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért – a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a vállalkozások likviditási helyzetének javításához történő versenyképesség-növelő támogatások nyújtásával;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy miniszteri rendeletben szabályozza a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 1. pont szerinti versenyképesség-növelő támogatások nyújtásának részletes feltételeit;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének a 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon 50 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!